"Fecr Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

21 Ocak 2018 - 0 yorum
GERÇEK YETİM KİMDİR “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” 17-) “Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Hayır hayır, bu büyük bir yanılgıdır! Vazgeçin bu anlayışlarınızdan! Değiştirin bu bozuk düzen anlayışlarınızı! Sizler üstelik yetime de ikram etmiyorsunuz. Yetimin hakkını da vermiyorsunuz. Yetimi doyurup yüzünü güldürmeye...
21 Ocak 2018 - 0 yorum
ALLAH NASIL MI İMTİHAN EDER? SADECE BİR ÖRNEĞİ “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 15-) “Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman, o: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.” Fakat gafil insan Allah’ın kendisine imtihan vesilesi olarak verdiğini imtihanı başardı da...
21 Ocak 2018 - 0 yorum
ASRIMIZIN- GÜNÜMÜZ FİRAVUNLARI “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 10...14-) “Kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptı?”Bunlar ülkelerde azmışlardı.Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.Bu yüzden Rabbin de onların üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi.Doğrusu Rabbin hep gözetlemekteydi.” Bir de Firavun’a ne yaptı Rabbin görmedin mi Peygamberim? buyurarak Rabbimiz şimdi...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 6...8-) “Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine? Sütunlar sahibi İreme? Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.” Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd'a, Âd kavmine? Görmedin mi ne yaptı Rabbin yüksek sütunlarla dolu Âd-ı İreme. Âd...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 21...26-) “Ama yer, çarpılıp paralandığı zaman;Melekler sıra sıra dizilip, Rabbinin buyruğu gelince,O gün, cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?.Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım” der.O...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
KAYADAN ÇIKAN DEVENİN SIRRI “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 9-) “Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine ne yaptı Rabbin?” Rabbimiz, Ad’ın başına gelenleri kısaca anlattıktan sonra şimdi de Semud kavmini anlatmaya başlıyor. Semud kavmi, Ad kavminden sonra gelmiş, onların halefi olarak Medine...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 89., Nüzûl sıralamasına göre 10., Mufassal sûreler kısmının 12i grubunun ilk süresi olan Fecr süresi, Mekke’de nazil olmuştur. Ayetlerinin sayısı 30’dur. Kur'an-ı Kerîmin seksen dokuzuncu suresi. Mekke'de inmiştir. Otuz ayettir. İsmini, ilk ayetindeki 'fecr' sözcüğünden almıştır. fâsılası...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
1. “Tanyerinin ağarmasına andolsun ki;” Rabbimiz, fecre yeminle söze başlıyor. Rabbimizin sonsuz ve sınırsız ilmini, hikmetini anlatmayı murad buyurduğu zaman, isim ve sıfatlarına yemin ettiğini, gücünü, kudretini bize göstermek istediği zaman da fiillerine ve yaratıklarına yemin ettiğini görüyoruz. Burada da yarattığı...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
Fecr Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında,iki bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 30 ayetten oluşan bu süre,adını birinci ayetindeki tan yerinin ağarması anlamına gelen 'fecr' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 10,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği...