"Fatiha Süresinin Tefsiri Karma" ile Etiketlenen Konular

29 Haziran 2018 - 0 yorum
Sabrın en zayıfı Allah için sabretmektir.Bu avamın sabrıdır.Bunun üzerinde müridlerin sabrı vardır.O da Allah ile sabırdır.Bunun da üzerinde saliklerin sabrı olan,Allah'a karşı sabır vardır.Bu sözlerin anlamına gelecek olursak eğer; Avamın Sabrı Allah İçindir : Yani sevabını umduğu ve cezasından korktuğu içindir Müridlerin...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
İstiaze Nedir Neden Ve Nasıl Yapılır İstiaze=Her şerlinin şerrinden Allah'a iltica edip sığınmak ve ona tutunmak,şerri def etmesi için korumasına girmek,hayır ve güzellikleri vermesi için O'na başvurmaktır. İstiazenin Hikmetlerinden Bazıları Şunlardır O,insanın ağzını,sarf ettiği boş sözlerin kirinden temizleme,ağza güzel koku sürme ve Allah'ın...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Yedi Harf Bu konuda zikredilen hadislerle yapılan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şudur: Kur'an'a muhatap olan Arap kabileleri, ortak bir dil (Arapça) konuşmakla beraber aralarında lehçe farklari vardi ve farklı kabileler, bazı kavramlar ve nesneler (maddi varlıklar) için farklı kelimeler kullanırlardı Hz. Peygamber Kureyş...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah (c.c)'ın ismi,isimlerin en hayırlısıdır.İsmiyle birlikte yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şeyin zarar vermediği Allah'ın (c.c) ismiyle başlıyorum 'Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla' Fatiha Süresi,kısa sürelerden olmasına rağmen,O 'Ümmü'l-Kitab = Kitapların Anası,Esası,Özü' olarak isimlendirilmiş en yüce sürelerdendir.Çünkü bu süre,İslam inancının kısa...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresi Mekki'dir.Hz Muhammed'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında tek pasaj halinde indirilmiş ilk süredir.Kur'an'a kendisiyle başlandığı için bu ad verilmiştir.Besmele ile birlikte yedi ayet olan bu süre, Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 5 , Hz Ebu Bekir'in cem...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresi Mekki'dir.Hz Muhammed'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında tep pasaj halinde indirilmiş ilk süredir.Jur'an'a kendisiyle başlandığı için bu ad verilmiştir.Besmele ile yedi ayet olan bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 5, Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Yedi ayetten oluşan bu değerli sürede,Allah'ın yüce sıfatlara sahip olmasını gerektiren en güzel isimleri zikredilerek O'na hamd edilmek de,şanı yüceltilmekte ve övülmektedir.İnsanların dönüş yeri olan din/hesap günü anılmaktadır.Kullar Allah'tan istemeye ve O'na yalvarmaya,hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını itiraf etmeye,yalnız Allah'a...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresinin Sırları Ve Ayet Ayet Tefsiri   Kur'an-ı Kerim'in başlangıç süresi olan ve yedi ayetten oluşan Fatiha Süresi üzerinde tefekkür edildiği zaman,kısalığına rağmen bu sürenin bütün konularına işaret ettiği görülür.Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;"Allah (c.c) şöyle buyurdu: Namazı (fatihayı) benimle kulum...
31 Aralık 2017 - 0 yorum
"İyyake na'budu ve iyyake nestain" mertebelerinden biri de korku (havf) mertebesidir. Korku mertebesi süluk makamlarının en yüksek ve kalbe en yararlı olanlarındandır.Korkmak her mü'min için farzdır.Nitekim Cenab-ı Hak,"Eğer inanıyor iseniz,onlardan değil,benden korkun (1).Sadece benden korkun (2)" ve "İnsanlardan korkmayın benden korkun...
1 Aralık 2017 - 0 yorum
Namaz da Fatiha Süresinin Gerekliliği Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;"Allah (c.c) şöyle buyurdu:Namazı (fatihayı) benimle kulum arasında ikiye paylaştırdım ve istek (dua,yani fatihanın ikinci yarısını) kısmını ona verdim.O 'Elhamdülillahi rabbil alemin:(Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur)' deyince,Allah:Kulum bana hamd (övgü ve...