"Ey İman Edenler" ile Etiketlenen Konular

14 Mart 2019 - 0 yorum
Emniyet Ve Güven Tefsirde belirtildiğine göre hıyanet; Emanete riayet etmemek, vazifeyi tam olarak yerine getirmemek, haksızlık yapmak, bir şeyi kötü manada saklayıp gizlemek gibi manalara gelir. Allah'a ve Resulü'ne hıyanet; Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve Peygamberimizin (s.a.v) sünnetine riayet etmemek, saygısızlık yapmak,...
7 Şubat 2019 - 0 yorum
Sabır acıya katlanmaktır. Hoşa gitmeyen durumlardan dolayı telaş göstermeyip şikayet etmeden tahammül ve direnç göstermektir. Müsabere de bela zamanında kalbi gözetlemek, kalbe kuvvet vermeye çalışmaktır. Sabra devam etmektir. Güzel fiilleri yapmak çirkin işlerden kaçınmaktır, bir kimse ile başkaları arasında meydana...
28 Ocak 2019 - 0 yorum
Münafıkları ve Kafirleri Arkadaş Edinmek: Cenab-ı Hak, müminlere kendi din kardeşleri dışında kalan kafirleri ve münafıkları dost ve sırdaş edinmelerini yasaklamıştır. Bu yasaklamanın sebepleri ise şunlardır; Kafirlerle Neden Arkadaş Olmamalı → Kafirler ve münafıklar, müminlere kötülük yapmaktan asla geri durmazlar; onlara zarar,...
23 Ocak 2019 - 0 yorum
Kur'an'a Göre Yahudi Ve Hıristiyanlarla Dost Olmak: Kimlerle dostluktan sakınmak gerektiğini bildiren ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor; Ey İman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
İlimsiz ibadet eden Değirmeni çeviren merkep gibidir. dönüp durduğu halde mesafe alamaz. Şurası unutulmamalıdır ki; İlim nerede övülürse ondan amele bağlı ilim kast edilir. Amel ile desteklenmeyen her ilmin sonu zillettir. İnsanın gönlünü genişleten ve emre itaat etmesini sağlayan iman ile kalbi...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
Soru: Şükredenlerin en şükredeni kimdir? Cevap: Günahlardan arınmaya çalıştığı halde kendini  günahkarlardan sayan kimsedir. Öyle ki; farzları eda ettikten sonra nafilelerle kendi nefsini yorar ve bunları eda etmeye çaba gösterir. Sonra kendisini, ameli eksik ve kusurlu olanlardan sayar. Nitekim dünyada aza razı...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
İslam, kadın ile iyi geçinmeyi, kadına karşı iyi davranmayı erkeğe farz kılmıştır. Hatta hanımından hoşlanmayan erkekleri bile, bir arada  yaşamayı imkansız hale getirecek istisnai durumlar dışında, bu zorunluluğun kapsamı içinde tutmuştur. Bu durumdaki erkeklere, ilk duygusal reaksiyonlarının etkisi altında kalarak...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
Kadınlara hoş davranmayı emreden ayetler Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla ili geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah'ın hakkınızda çok hayırlı...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Ey mümin olduklarını iddia edenler: Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Yani gafletten ve şehvetlerin peşinde gitmekten dolayı sarhoş iken, namazda Allah'a yakınlık bulamazsınız. Çünkü kalbi Allah'tan gafil bırakan her şey sarhoşluğa dahildir. Sarhoşluk Dereceleri 1- İçkiden kaynaklanan sarhoşluk 2- Dünya sevgisi her yanını kapladığı için...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Cenab-ı Hak, kendisini seven ve kendisinin de onları sevdiği müminlerin hususiyetlerini bildirdiği ayet-i kerime de şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kafirlere karşı onurlu ve zorlu...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Müminlere ait hususiyetlerin ilmek ilmek işlendiği Enfal süresinin ilk ayetlerinde şöyle buyruluyor: "Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rab'lerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazları dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah...
13 Mayıs 2018 - 0 yorum
Al-i imran süresinde, müminlerin hayata bakışını yeniden tanzim eden ayetlerde şöyle buyruluyor: "Ey iman edenler! Sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında "Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaati onların kalplerine...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Şu kadarı var ki çağrısına icabet için namazı kesme konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir.Bazısı bunun sadece Resulüllah'a icabete mahsus bir durum olduğunu, başkasına icabet için namazı kesmenin caiz olmayacağını söylemişlerdir. Çünkü namazı kesmek, onu geçersiz kılmak demektir. Başlanılan ameli geçersiz kılmak ise...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
Nitekim bu gibilerin gerçek durumlarını ve iç dünyalarını haber vermek üzere; "Şüphesiz ki, Allah katında canlıların en şerlisi, ilahi gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette onlara duyururdu. Fakat duyuracak bile olsa, onlar...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
Muminun süresinin ilk on ayetinde, iman edenlerin özelliklerini beyan etmek ve imanın mükafatını bildirmek üzere şöyle buyruluyor: "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekat verirler ve onlar...
1 Nisan 2018 - 0 yorum
Bakara süresinde iman edenlere hitap eden ayet-i kerime içinde üç ayet-i kerime peş peşe infak ile ilgili emirler ihtiva etmektedir. Böylece İslam'ın ihsan kavramını insanlığa yansıtan bu nezih ibadet, adeta ilmek ilmik dokunmaktadır. Nitekim bu ayetlerden birincisinde: kendisinde artık...
7 Mart 2018 - 0 yorum
"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister....
6 Mart 2018 - 0 yorum
"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız...
Sonraki Sayfa »