"Ey İman Edenler" ile Etiketlenen Konular

19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Müminlerin Vasıfları Ve Hassasiyetleri Mu'minlere ait hususiyetlerin ilmek ilmek işlendiği Enfal süresinin ilk ayetlerinde şöyle buyruluyor: "Mü'minler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imânlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazları dosdoğru kılan ve kendilerine rizik...
13 Mayıs 2018 - 0 yorum
Seni Öldüren de Yaşatan da Yeniden Diriltecek Olan da Allah'dır Al-i imran süresinde, mü'minlerin hayata bakışını yeniden tanzim eden ayetlerde şöyle buyruluyor:"Ey iman edenler! Sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında "Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi"...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Resulüllah'a İcabet Etmek Şu kadarı var ki çağrısına icabet için namazı kesme konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir.Bazısı bunun sadece Resulüllah'a icabete mahsus bir durum olduğunu , başkasına icabet için namazı kesmenin caiz olmayacağını söylemişlerdir. Çünkü namazı kesmek, onu geçersiz kılmak demektir. Başlanılan ameli...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
İnsan Hayvanmıdır Nitekim bu gibilerin gerçek durumlarını ve iç dünyalarını haber vermek üzere; "Şüphesiz ki, Allah katında canlıların en şerlisi,ilahi gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette onlara duyururdu Fakat duyuracak bile olsa, onlar...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
Müminlerin Hassasiyetleri Mu'minun süresinin ilk on ayetinde, îman edenlerin özelliklerini beyan etmek ve imanın mükafatını bildirmek üzere şöyle buyruluyor: "Gerçekten mü'minler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekat verirler ve...
1 Nisan 2018 - 0 yorum
Allah Yolunda İnfak Etmenin Önemi Bakara süresinde iman edenlere hitap eden ayet-i kerime içinde üç ayet-i kerime peşpeşe infak ile ilgili emirler ihtiva etmektedir. Böylece İslam'ın ihsan kavramını insanlığa yansıtan bu nezih ibadet, adeta ilmek ilmik dokunmaktadır.Nitekim bu ayetlerden birincisinde :...
7 Mart 2018 - 0 yorum
"Ey imân edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alikoymak ister. Artık...
6 Mart 2018 - 0 yorum
"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız...
3 Mart 2018 - 0 yorum
Faizin yasaklanmasında ki hikmetleri şöylece özetleyebiliriz 1-Dinen yasak olan herhangi bir şeyin büsbütün faydadan hâli olması lazım gelmez. Fakat zararı faydasından ziyade olduğu için yasaklanmış olur. 2-Ribâ muamelesi birçok kimselerin iktisadi faaliyetlerini azaltir. insanlar faiz ile geçim sağlayarak çalışıp üretmekten uzak kalırlar....
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Müslümanların kardeşler olduğunu ilan ederek aralarının ıslahını emreden âyet-i kerime ile ilgili şu hususlara dikkat çekmek isteriz: "Müslümanlar arasında selâmı sabahı kesmeyi, küsmeyi, konuşmamayı gerektiren küçük veya büyük olaylar olabilir. Bunu bir anlamda normal karşılamak gerekir. Ancak normal olmayan, Müslümanların...
6 Şubat 2018 - 0 yorum
Islah hareketine doğru yerden başladıkları takdirde doğru netice alabileceklerini müminlere öğreten ayet-i kerimede şöyle buyrlmuştur:"Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır.Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir" (Mâide sûresi, 5/105) Bu âyeti...
5 Şubat 2018 - 0 yorum
Cuma Gününün Ve Cuma Namazının Fazileti Cuma gününün ve cuma namazının faziletiyle ilgili Peygamberimiz (s.a.v); "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." buyurmuşlardır. Başka bir hadisi Şeriflerinde ise Cuma namazına erken gitmeyi teşvik etmek üzere; "Bir kimse Cuma günü cünüplükten...