"Emri Maruf Nehyi Münker" ile Etiketlenen Konular

21 Eylül 2018 - 0 yorum
Maide Süresi 105 Ayet Meali Ve Tefsiri Ey iman edenler! Siz nefisleriniz(i ıslah etmey)e bakın.Kendiniz , doğru yolu bulunca,sapanlar size zarar vermez (Maide 105) Resulüllah (s.a.v) bu ayetin tefsiri hakkında şöyle buyurmuştur: Bilakis iyiliği emrediniz,kötülüğü yasaklayınız.Ta ki itaat edilen cimriliği,uyulan heva ve...
13 Eylül 2018 - 0 yorum
Emr-i Maruf Nehy-i Münker Görevini Yapan Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Sözün ve hitabet'in taşıdığı bu sürükleyici kuvveti Allah'ın Resulü, şu cümle ile dile getirmektedir: "Bir kısım ifade ve sözler büyü gibi insana tesir eder." hitabet ve konuşmanın büyüleyici kuvvetinden halkı...
5 Eylül 2018 - 0 yorum
İyiliği Emretmek Ve Kötülükten Sakındırmak Yüce Allah şöyle buyurmaktadır : Sizden hayra çağıran,iyiliği emredip kötülüğe engel olan bir topluluk bulunsun.İşte onlar kurtuluşa erenlerdir (1).Burada iyiliği emretmenin ve kötülüğe engel olmanın farz-ı ayn değil,farz-ı kifaye olduğu ve bir grup insan tarafından bu...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
İyiliği Emretmek Ve Kötülüğe Engel Olmak Tapılmaya ve anılmaya en layık olan,hamde ve şükredilmeye en çok yaraşan,akıl sahipleri tarafından bilinip inkar edilmeyen,masiyetlerden  menedip korkutan ve öğüt veren,velilerini iyiliği emretmek ve kötülüğe engel olmak üzere görevlendiren Allah'a hamd olsun Anlayıp tefekkür edenlerin hamd...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
İyilik Ve Kötülüğün Kıyaslanması Kişinin cahillerin yanında yapması gereken şey,onlardan yüz çevirmesi ve onların kendisine yaptıklarına karşılık vermeyip intikam almamasıdır.Şüphesiz Allah Teala Nebisine (s.a.v) şöyle diyor: Affa sarıl,ma'rufu emret,cahillerden de yüz çevir (1) Resulüllah (s.a.v)' e iyilik ve kötülüğün ne olduğu sorulur Alemlere rahmet...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Vaaz Dinlemenin İnsan Üzerindeki Etkileri Va'z-u nasihat dinleyen kişiye bazen o anda bir coşma hali gelir.Ancak insan o meclisten ayrıldığı zaman tekrar kasvet ve gaflet haline geri döner.Bunun sebebini düşündüm ve sonra işin hakikatini anladım.Sonra insanların bu konuda farklı seviye de...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Her Koyun Kendi Bacağından Asılır(Mış) Vaybe Yüce Allah buyuruyor ki ;"Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)"."Allah;iman edip salih iş yapan hiç bir insanı,nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece...
10 Mart 2018 - 0 yorum
İyiliği Tavsiye Edecek Kişinin Özellikleri 1-) Kendisini mesleki,kültürel,psikolojik, sosyolojik,pedagojik,rehberlik ve danışmanlık açısından çok iyi yetiştirmelidir. 2-) Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır.İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 3-) Bir ayeti anlatırken siyak-sibakını daima göz önünde bulundurmalıdır 4-) Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir 5-) Vaaz ile amacı İslam'ı...
10 Mart 2018 - 0 yorum
Emr-i Bi’l-Ma’ruf Ve Nehy-i Ani’l-Münker Yani iyiliği yayma ve kötülüğü önlemeye çalışma, içinde yaşanılan asrın şartlarına göre yapılış keyfiyeti farklılık arz etse de, inanan insanların ifa ve icra etmesi gereken bir vecibe ve ilkedir. Emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i anil münkere günümüzde...
9 Mart 2018 - 0 yorum
"İçinizden fazilet ve imkân sahibi olanlar, akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler! Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜKTEN NEHYETMEK Son semavi kitap olan Kur’an-ı Kerim’in temel hedeflerinden biri, ahlaklı, Allah’a ve hemcinslerine karşı vazifesinin bilinci ile davranan insanları yetiştirmek ve bunlardan oluşacak bir toplumun kurulmasını gerçekleştirmektir. Kur’an, böyle bir toplumu oluşturacak emir, tavsiye ve prensipler bütünüdür. İşte...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Sizden öncekilerin helak olmasına işledikleri günahlar sebep oldu.Alimleri ve ileri gelenleri onları ikaz edip kötülüklerden alıkoymazlardı.Bu yüzden Allah Teala onları azap indirmek suretiyle helak etti. O halde; Sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden önce emr-i-mar'uf ve nehy- ani'l...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Hureyre ;Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu ifade eder; Kıyamet gününde ilk önce üç kişinin hesabı görülür. Biri şehit olan adamdır.Adam getirilir ve ona Allah'ın verdiği nimetleris ayılır.O da bu nimetleri ikrar eder.Kendisine "Peki bu nimetlerle ne yaptın" diye sorulur.Adam "Senin yolunda...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
İyilik arayışı,amellerin tanımlarına ve onların hükümlerine yönelik bilgiye,bunların emredildikleri ve farz kılındıkları vakitlerde, emredildikleri farz ve sünnet kılındıkları gibi,doğrulukla dolu oalrak,halis-muhlis bir şekilde edasına ihtiyaç dışında,beş özellikten müstağni değildir.İyilik sahibi olupda onunla amel eden kimsenin de müstağni olmadığı bu beş...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
1-) Kendisini mesleki,kültürel, psikolojik,sosyolojik, pedagojik,rehberlik ve danışmanlık açısından çok iyi yetiştirmelidir. 2-) Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır.İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. 3-) Bir ayeti anlatırken siyak-sibakını daima göz önünde bulundurmalıdır 4-) Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir 5-) Vaaz ile amacı İslam'ı duyurmak...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
İster camide ister cami dışında yapılan tebliğ görevinin yerine getirilmesinde birtakım kurallara riayet edilmesi gerekir.Bu kurallardan bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz; Öğüt Verecek Kimsenin Dini Konuları İyi Bilmesi Gerekir = Bir şeyi anlatmak isteyen kimsenin,o şeyi usul ve esaslarıyla detaylı olarak...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Ebu Bekir’i sıdık(ra) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar sizler şu ayeti kerimeyi okuyup, yanlış mana vererek, Emr-i bil maruf ve Nehy-i anil münkeri terk etmek için kendinize delil gösteriyorsunuz: “Ey iman dediler! Siz kendinize bakın siz doğru yolda olunca yoldan sapanlar kimse...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
İbn Hazm: "Ümmet emr-i bi'l-marufun gerekliliği hususunda ittifak etmiştir. Uygulamada ise farklı anlayışlar vardır. Mütekaddimun Ehl-i Sünnetin sahabe neslinden ve ondan sonrakilerden bazıları bundan kasdın sadece kalple hoşnutsuzluk gösterme, güç yetirilirse düzeltme olduğu asla elle kılıçla olmadığı görüşündedirler. Ancak Ehl-i Sünnet'ten...
Sonraki Sayfa »