"ed-Dau ve’d-Deva" ile Etiketlenen Konular

13 Mart 2019 - 0 yorum
Günahlar Yer Çöküntülerine, Depreme, Ülkelerde ve İnsanlarda bozulmalara Sebeptir Günahların ve masiyetlerin olumsuz etkilerinden biri de yeryüzünde, sularda, havada, ekinlerde, ürünlerde ve meskenlerde türü türlü bozgunluklar meydanlar gelmesine sebep olmasıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada...
14 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar, Resulüllah (s.a.v)'in ve Meleklerin Duasından Mahrum Kalmaya Sebep Olur: Günahların olumsuz etkilerinden biri de Resulüllah (s.a.v)'in ve meleklerin duasından mahrumiyettir. Çünkü Allah Teala peygamberine, mümin erkekler ve kadınlar için mağfiret dilemesini emretmiştir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır: Arşı yüklenenler ile...
7 Şubat 2019 - 0 yorum
Günahlar Aklı İfsad Edip Aklın Nurunu Söndürür: Söz konusu olumsuz etkilerden biri de günahların aklı ifsad etmesidir. Akıl bir nurdur; günah ise aklın nurunu mutlak surette söndürrmktedir. Nuru sönen akıl ise güçsüzleşmekde, noksanlaşmaktadır. Seleften biri: Allah'a isyan etmiş hiç kimse...
4 Şubat 2019 - 0 yorum
Öfkeyi Köpürten Sebepler Şunlardır: Övünmek, kendini beğenmek, şaka yapmak, alay etmek,  ayıplamak, tartışmak, zıtlaşmak, aldatmak, ve fazladan mal ve makam elde etme konusunda çok hırslı olmak. Bütün bu saydıklarımız adi huylar olup, şeriat tarafından yerilmiştir. Bu sebeplerin olduğu yerde öfkeden...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Günah Bir Başka Günahın Küçük Ve Önemsiz Görülmesine Sebep Olur: Belirtilen günah işlemenin etkilerinden birisi de, kulun günah işlemeyi sürdürmesi ve en nihayetinde o günahı basite alarak kalbinde küçük görmeye başlamasıdır. İşte bu hal helak olmanın alametidir. Çünkü günah, kulun...
2 Şubat 2019 - 0 yorum
Günah İşlemek Kişiyi Zillet Ve Alçaklığa Düşürür: Günahların olumsuz etkilerinden biri de onun kaçınılmaz olarak alçaklık ve zillet sonucunu doğurmasıdır. Çünkü izzet, üstünlük ve onlar tamamıyla Allah'a itaat etmede saklıdır. Nitekim Allah Tela şöyle buyurmuştur: Kim izzet ve şeref istiyor...
30 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahların Uğursuzluğu İnsanı, Hayvanı ve Bitkileri Kuşatır: Günahın uğursuzluğunun günahı işleyen kişi dışındaki insanlara ve hayvanlara da ulaşması ve hem günah işleyenin hem de başka kimselerin o günahın ve zulmün uğursuzluğu sebebiyle yanmasıdır. Ebu Hureyre: Hubara kuşu, zalimin zulmünden dolayı...
18 Ocak 2019 - 0 yorum
Günah, Günahı İşleyen Kişinin Rabbi Katında Küçümsenmesi sonucunu doğurur: Günahın olumsuz etkilerinden biri de kişinin Rab Teala karşısında küçümsenmesine ve gözden düşmesine sebep olmasıdır. Hasan-ı Basri şöyle demiştir: O'nu (Allah'ı) küçük görmüşler ve O'na isyan etmişlerdir. Şayet O'nu yüceltselerdi O,onları...
15 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahlar, Helak olan Kavimlerin Mirasıdır: Söz konusu günahlarında etkilerinden biri de bir günahın, Allah Teala'nın helak etmiş olduğu bir ümmetin miras olmasıdır. Mesela; Lutilik (homoseksüellik), Lut kavminden mirastır. Hakkın daha fazla alınıp eksik ödenmesi, Şuayb kavminin mirasıdır. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak...
7 Ocak 2019 - 0 yorum
Günah Günahı Çeker: Söz konusu etkilerden biri de işlenen günahların benzer günahlar için zemin hazırlaması, günahların birbirini çoğaltması ve en nihayetinde de insanın bu günahlardan kendini kurtarmasının güçlenmesidir. Nitekim seleften biri şöyle demiştir: Kötülüğün cezası, sonrasında işlenen başka bir kötülük;...
2 Ocak 2019 - 0 yorum
Günahların İnsanların Dini, Dünyası Ve Ahireti Üzerinde Oluşturduğu Vahim Ve Tehlikelerini şöyle açıklayabiliriz; Günahların hem dünyada hem de ahirette kalbe ve bedene zararı dokunan, yalnızca Allah'ın bildiği çirkin etkileri vardır. Bu etkilerin bazıları şunlardır; İlim Mahrumiyeti: İlim, Allah'ın kalbe yerleştirdiği bir nurdur...
19 Aralık 2018 - 0 yorum
Günah İşlemenin Zararları Ve Sonuçları: Devam ettiği takdirde kulun dünyasını da ahiretini de berbat edecek olan derdin çaresine, ne olduğunu zikretmekle ilgili konumuza geri dönecek olursak eğer; Şu bilinmeli ki ve masiyetler kaçınılmaz olarak zarar vermektedir. Bunların kalp üzerindeki zararları,...
11 Aralık 2018 - 0 yorum
Hüsnü zan ile aldanmak arasındaki farkın ne olduğu, amel işlemeye sevk eden, teşvik eden hüsnü zannın sahih; aylaklığa, masiyete gömülmeye çağıran hüsnü zannın ise aslında aldanmak/kanmak anlamına geldiği net olduğu ortaya çıkmıştır. Hüsn-i Zan Nedemektir? Hüsnü zan recadır/ümitvar olmaktır. Ümit,eğer kişiyi itaate...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Günah İşleyerek Cüretkar Davrananı Allah'ın Çetin Cezaya Çarptırması: Cahillerin çoğu, Allah'ın rahmetine, affına ve cömertliğine güvenerek emir ve yasaklarına uymamakta, cezasının çetin olduğunu, başlarına gelecek zorlu azabı, mücrim / günahkar topluluğun başından savamayacağını gözardı etmektedirler. Günahta ısrar etseler de affedileceklerine güvenerek...
29 Kasım 2018 - 0 yorum
Bazı kimseler de Peygamber (s.a.v)'in Rabbinden aktarmış olduğu şu sözüne güvenmektedirler: Ben kulumun bana olan hüsnü zannı üzereyim. O halde Benim hakkımda dilediği zanna sahip olsun.Yani benim hakkımda zannı neyse,ben onu yaparım! Hiç şüphe yok ki hüsnü zan, ancak ihsan /...
22 Kasım 2018 - 0 yorum
1- Şerrin ve hayrın sebeplerinin detaylarını bilmesi ve şu alemde müşahede ettiği şeylerle,kendisinde ve başkalarında tecrübe ettiği hususlarla,geçmişteki ve yaşadığı zamandaki toplumlara dair haberlerle ilgili basiret sahibi olması.Bu açıdan en çok yararlı olacak şeyler şunlardır: a- Kur'an üzerinde düşünüp kafa yormak.Çünkü...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bu noktada ortaya çıkan meşhur bir mesele vardır.Duaya konu olan şey kader olarak belirlenmişse,kul duasında o şeyi dilese de,dilemese de gerçekleşmesi kaçınılmazdır.Kader olarak belirlenmemişse,kul duasında o şeyi ister dilesin,ister dilemesin gerçekleşmeyecektir! Bir grup insan bu meselenin doğruluğuna kanaat getirerek duayı terk...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua Nedir? Dua istenmeyenlerin bertaraf edilmesinde ve istenenin elde edilmesinde en güçlü sebeplerden biridir. Duaların Kabulü Neden Ertelenir? Fakat duanın etkisi gecikebilir.Bunun nedeni duadaki zayıflık olabileceği gibi -ki içinde düşmanlık barındırmasından ötürü Allah Teala'nın sevmediği bir dua olması gibi- kalbin zayıf olması,dua esnasında...
Sonraki Sayfa »