"Dünyanın Zemmedilmesi" ile Etiketlenen Konular

22 Eylül 2018 - 0 yorum
Dünya Ve Ahiret Sevgisi Düşündüğümde gördüm ki keder ve sıkıntıların sebepleri Allah'tan uzaklaşmak ve dünyaya yönelmektir.Çünkü dünya nimetlerini kaçıran kişi üzüntüye kapılır.Ancak bir kimseyi Allah (c.c) marifet ile rızıklandırdıysa o kişi rahatlık içinde yaşar.Çünkü bu kişi Allah'ın takdir ettiği şeylere rıza...
11 Eylül 2018 - 0 yorum
Ey Aldanıp da Gafil Davranan Cahil Aklını Başına Topla Ey aldanan,sana yazıklar olsun! Sen Abdurrahman b. Avf'ın zenginliğini diline doluyor,onu konuşuyorsun. Böyle davranman,şeytanın seni aldattığını gösteriyor.Şeytan seni mahfedebilmek için,senin dilinde bunları konuşturuyor.Çünkü sen Ashab-ı Kiram'ın çok mal topladığını şeref ve süs...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Dünyaya meraklı olan insanlaarın hallerini düşündüğümde gördüm ki ;Bu kişiler dünyevi nimetlerden yoksun kalmış kişilerdir.Yine gördüm ki dünya nimetleri,genelde sıradan ve basit insanların elindedir.Dünyaya meraklı olan insanlara baktığımda onların basit kişilerin elinde olan dünya nimetlerine sahip olamayıp o fırsatları kaçırdıkları...
26 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zühd ; Dünyanın kendisine yönelmesine sevinip şımarmamak, sırt çevirişine de üzülmemektir.Bir dinarı olan kimse zahid olabilir mi diye sorulduğunda ; Evet olabilir.Lakin elindeki para arttığında çımarmamak,eksildiğinde üzülmemek şartıyla Zühd ; Dünyaya yok oalcak gözüyle bakmaktır.Eğer dünyaya bu gözle bakarsan,dünya senin gözünde...
11 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dünya Hayatının Geçiciliği Kim dünyanın sonunu düşünürse ondan sakınır.Kim yolun uzun olduğunu idrak ederse o yolculuk için hazırlık yapar.Bunları bilip de unutan kişinin hali ne tuhaftır! Bunun zararını görüp de üzerini örten ne ilginçtir! 'Oysa asıl korkmaya layık olan Allah'tır (1)' Sadece...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Adamın biri Resulüllah'a gelerek:Ya Resulüllah,seni seviyorum deyince,Allah Resulü (s.a.v):O zaman fakirliğe hazır ol cevabını verince aynı adam bu sefer de Allah Tealayı'da seviyorum deyince Resulüllah (s.a.v); Öyleyse imtihana hazır ol cevabını verdi. Nitekim Salihlerden biri:"Allah sevgisinin alameti Kur'an sevgisidir.Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Allah...
27 Ocak 2018 - 0 yorum
Yaralı bir eşeğin yarasına bir bez bağlansa, o bez yaraya yapışsa, sonra o bezi çekip almak isteseler eşek acıdan huysuzlanır ve çifte atmaya başlar. Hele eşeğin yarası, her birine yapışan bez parçasının sökülmesini bir düşünün. Bu, eşek için ne büyük...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
Kadir Gecesi'nde kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate kısaca işaret edeceğiz.Şöyle ki; Bu son dünya savaşının çok şiddetli ve zulüm ve baskısı,merhametsiz tahribatı ve bir düşman yüzünden yüzlerce masumu perişan etmesiyle.... Mağlupların dehşetli ümitsizlikleri ve galiplerin dehşetli telaşı,hakimiyetlerini koruyamamaktan ve...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'a Giden Ve Allah'a Ulaşmaya Engel Olan En Büyük Sebep Belki de Dünya Sevgisidir İmam Kuşeyri Hz'nin (k.s) naklettiği bir habere göre Allah Teala Hz Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir; 'Ey Davud! Ümmetini aşırı arzuyla yemekten sakındır ve korkut.Hiç şüphesiz dünya şehvetlerine bağlı...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Hz Ali'ye Göre Dünyanın İnsanları Aldatmasına Dair Güzel Bir Vaaaz Ey Allah'ın kulları ! Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.O belalarla çevrili,kendisine güvenilmeyecek geçici bir yurttur.Onda bulunan her şey yok olmaya mahkumdur.Dünya,sakinlerinin arasında sıra ile el değiştiren birşeydir.Bu dünyaya gelenler onun şerrinden kurtulamazlar.Bolluk...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsanın Dünya İşleri İle Meşgul Olup Allah'ı Unutmasının Sebepleri Dünyanın insan için zevk alınan ve insanın ıslahı ile uğraştığı mevcut maddelerden ibaret olduğunu bil.Bir kısım insanların zannettiği gibi dünya sadece mevcut olan maddelerden veya insanın kısmeti olan yahut insanı uğraştıran şeylerden...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Sakın Dünya Hayatı Sizi Aldatmasın Nebiler,veliler ve kamil müminler aracılığıyla Allah Teala,şu dünya hayatının güzelliklerini ve eksikliklerini bize öğretmiş ve dünya hayatının cazibesinden kurtulmanın yollarını da göstermiştir.Biz,dini bize öğreten bu büyük zatların hayatına baktığımız zaman anlıyoruz ki,şu dünya alemi bizzat maksud...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Din İnancı Allah (c.c) şöyle buyuruyor,ki o söyleyenlerin en doğrusudur; 'Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsan-Dünya Ve Kainat Şura Süresi 20. Ayet-i Kerimesi : Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Dünya, Ahiret'i heder ettirendir. Sopa insana değildir eşeğedir. Gerçek insan dövülmez. Kar...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
İnsan Ve Para Sevgisi Ve Bu İkisi Arasındaki İlişki Adamın biri Hz İsa (a.s)'ya arkadaşlık teklifinde bulundu.Beraberce yola çıktılar.Bir ırmağın kenarına oturdular.Acıktıkları için yanlarında bulunan üç çöreği ortaya koydular.İkisini yediler.Geriye kalan çöreği yemediler.Hz İsa bir ara suya gidip geldiğinde,üçüncü çöreğin alındığını...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Nefsi Dünyadan Uzaklaştırmak Ve Bunun İçin Yapılması Gerekenler Dünyanın zevk ve sefasından hoşlanan,ona aldanarak meyleden kimsenin ölümden bahsedildiği zaman, ondan nefret duyacağının unutma.İşte böyle kimseler hakkında Hak Teala şöyle buyurmaktadır; (Ey Resulüm) de ki:Haberiniz olsun ki,önünden kaçıp durmakta olduğunuz ölüm,günün birinde (aniden)...
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünyanın Arkasından Koşturmak.Yetiş Yetişebilirsen Bir zat görmüş olduğu rüyayı anlatıyor ;Adamın biri bir geyiğin peşine takılmış onu kovalıyor. Yakalamaya çalışıyor.Onu da bir arslan takip ediyor.Geyik önde,adam arkada,arslan ise daha arkada,habire koşuşuyorlar. Adam geyiğe yetişemeden,arslan onu parçalıyor.sonra başka bir adam geyiğin peşine takılıyor....
7 Aralık 2017 - 0 yorum
Dünya Sevgisinin Kötülüğü Ve Dünyanın Zemmedilmesi Vaaz Tadında Final Bölüm "Kıyamet günü hakkı için.Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için,İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? (1)"." Esip savuranlar,Tohumlarını yaydıkça yayanlar,Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt...
Sonraki Sayfa »