Kuran Yurdu

"Dua" ile Etiketlenen Konular

9 Kasım 2018 - 0 yorum
Bu noktada ortaya çıkan meşhur bir mesele vardır.Duaya konu olan şey kader olarak belirlenmişse,kul duasında o şeyi dilese de,dilemese de gerçekleşmesi kaçınılmazdır.Kader olarak belirlenmemişse,kul duasında o şeyi ister dilesin,ister dilemesin gerçekleşmeyecektir! Bir grup insan bu meselenin doğruluğuna kanaat getirerek duayı terk...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua Nedir? Dua istenmeyenlerin bertaraf edilmesinde ve istenenin elde edilmesinde en güçlü sebeplerden biridir. Duaların Kabulü Neden Ertelenir? Fakat duanın etkisi gecikebilir.Bunun nedeni duadaki zayıflık olabileceği gibi -ki içinde düşmanlık barındırmasından ötürü Allah Teala'nın sevmediği bir dua olması gibi- kalbin zayıf olması,dua esnasında...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua etmek en yararlı reçetedir.Belayı bertaraf eder,tedavi eder,insanın başına gelmesine mani olur ; ya ortadan kaldırır ya da başına geldiğinde etkisini hafifletir. Dua müminin silahıdır Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur :Dua müminin silahı,dinin direği,göklerin ve yerin nurudur Bela ile duanın üç makamı vardır: 1- Duanın...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Duanın etkisinin ortaya çıkmasına engel olan afetlerden biri de kulun,duanın acilen kabul edilmesini istemesi,kabulün geciktiğini düşünmesi ve neticede de usanıp dua etmeyi bırakmasıdır.Bu durumda olan kimse,tohum eken veya fidan diken,onunla ilgilenip sulayan,sonrasında da dikmiş olduğu o bitkinin yetişip serpilmesini yavaş...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Dua ile birlikte şu hususlar bir arada bulunduğunda: a- Kalbin hazır olması ve talep edilen şeye tam olacak kendini vermesi b- Altı icabet vaktinden birine denk gelmesi 1- Gecenin son üçte birinde 2- Ezan okunurken 3- Ezan ile kamet arasında 4- Farz...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Müminin imanı ancak musibet anında belli olur.Mümin böyle bir anda çok dua eder ancak duasının kabul edileceğine dair bir emare göremez ve ümitsizlik hali belirse bile,o yine de ümidini yitirmez.Çünkü o bilir ki Allah onun için en hayırlı olanı bilendir.Ya...
2 Kasım 2018 - 0 yorum
Dualar ve istiazeler silah mesabesindedir.Silahın etkisi,sadece keskinliğine bağlı değildir,kullananına da bağlıdır.Yani silah ne zaman tam ve eksiksiz olur,üzerinde hiçbir kusur barındırmazsa,onu tutan bilek ne zaman güçlü olur ve ortada bir engel bulunmazsa,işte o zaman düşmana karşı etkili olur. Bu üç husustan...
28 Ekim 2018 - 0 yorum
Çok defa insanların yapmış oldukları duaların kabul edildiğini görüyoruz.Duanın yanında,dua eden kişinin içinde bulunduğu zaruret hali,Allah'a samimiyetle yönelişi veya daha önce yapmış olduğu ve duasına Allah tarafından icabet edilmesi suretiyle kabul edilmiş olan bir iyiliği bulunuyor olabilir ya da dua,icabet...
26 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Senin Hakkında Takdir Ettiği Şey Senin Allah'tan İstediğin Şeyden Daha Hayırlıdır Senin kendi arzularına göre bir konuda ısrarcı davranman şaşılacak bir durumdur.Bu arzulara her ulaşamadığında senin ısrarın daha da artıyor.Böyle yapmakla senin isteklerinin kabul olmamasının iki hikmetten dolayı reddedildiğini unutuyorsun. Birincisi...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Dua Kaderi Değiştirir Mi? Soru : Allah (c.c),takdir ettiği kaderimizi bizim duamızla,isteğimizle ve uğraşmamızla değiştirir mi yoksa ne kadar uğraşsak takdir-i İlahi değişmez mi? Cevap : Cenab-ı Hakk'ın takdiratı iki kısıma ayrılmaktadır 1- Kaza-i Mübrem : Lehh-i Mahfuz'da tesbit edilmiş bulunduğundan burada...
14 Temmuz 2018 - 0 yorum
Dua Ve İcabetin Geciktirilmesi Garip bir hal aklıma geldi ve gördüm ki mü'min,başına gelen musibetler karşısında dua ediyor,duada aşırı gidiyor.Ancak bu duaların kabul edildiğine dair bir emare görülmüyor.Ümitsizlik hali yaklaştığındaysa onun kalbine bakıldığında kadere rıza görülüyor ve o mü'min Allah'ın fazlından...
30 Haziran 2018 - 0 yorum
Birincisi : Bazı musibetler karşısında mü'minin dua ettiğini ve duayı uzun süre defalarca tekrarlamasına rağmen ona icabet edilmediğini,hatta kabul edildiğine dair bir emare dahi oolmadığını gördüm.Böyle bir durum karşısında kişinin yapması gereken sabırlı olmaktır. Duaya icabet edilmemesi karşısında nefse gelen vesveseler...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Dua Etmenin Aile Fertleri Üzerindeki Etkisi Dua,mü'minin Rabbi ile iletişim kurma halidir.Kul ister,Rabbi uygun bulursa o anda veya sonraki bir tarihte cevap verir.Kimi zamanda cevap ahirete kalır.Doğrudan ahirete yönelik olan duaların sonucu da ahirette görlür.Kur'an-ı Kerim'de aile fertlerinin birbirine yaptıkları dualara...
12 Mart 2018 - 0 yorum
Dua Etmenin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri Her insanı Allah'a dua etmeye yönelten kendince sebepleri vardır.Aynı şekilde,her dua edenin talebi ve beklentisi farklı olabilir.Ancak inanç,umut ve yüce Allah'a güven,dua etme davranışının değişmez özünü oluşturur.Bu ruh hali içerisinde bir iletişime kapı açtığı oranda...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Rıza ve teslim makamlarına ulaşan ehl-i tevhid insanlara gizli değildir ki ; bir kimse Allah'a tevekkül edip bütün işlerini Allah'a havale ederse, bütün isteklerini ve arzularını ondan isterse, ona yalvarırsa, ona boyun eğerse, onun önünde yerlerde sürünmeye razı olursa, bütün...
3 Ocak 2018 - 0 yorum
Herkes tarafından çok sevilen bir adam vardı.Fakat kader ve dua anlayışı biraz farklıydı.Bir gün yaşadığı kasabada sel felaketi yaşandı. Herkes kasabayı terk etmeye başladı.Ama bu adam yerinden kımıldamıyordu.Sonunda en yakın komşusu arabasını onun evine çekerek kendisine seslendi 'Haydi arabaya atla!...