"Diyanet Yayınları" ile Etiketlenen Konular

18 Ocak 2019 - 0 yorum
Satanizm, dinin ve dini olan her şeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Satanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah'a karşı gelen bir isyankar olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç olarak şeytana tapma...
12 Ocak 2019 - 0 yorum
Büyü Nedir: Doğa üstü olduğu ileri sürülen bazı yöntemlere başvurarak faydalar elde etme ya da birilerine zarar verme çabasıdır. Büyü, kutsal değerlerle ilişkili olmadığı gibi, bu değerleri ve kutsal metinleri istismar eder. Dinimiz büyü yapmayı büyük günahlar arasında sayar. Zira...
5 Ocak 2019 - 0 yorum
Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan bugün ve gelecekle ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, dünyadaki insanların ölen kişilerin ruhlarıyla irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ölen insanların ruhlarının tekrar dünyaya gelmediği de...
1 Ocak 2019 - 0 yorum
Meleklerin varlığına inanmanın insan üzerindeki etkilerini özetleyecek olursak eğer; 1- Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlardan uzak durur 2- Meleklerin hep çevresinde olduğunu hisseder, onların varlıklarından destek alır, yalnızlık duygusundan kurtulur 3- Meleklerin bütün müminler gibi kendisi için de dua...
14 Aralık 2018 - 0 yorum
. Allah'tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir. Başarı için Allah'ın hoş görmeyeceği çarelere başvurmaz. Kendisine düşen görevini çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler . Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler,...
9 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam dininin temelidir. İslam'daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava,su,yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan güven içinde...
4 Aralık 2018 - 0 yorum
Bundan yaklaşık on beş asır öncesi.. Mekke... Kurak ve sıcak bir şehirde. Yazlar çok sıcak ve yağışsızdı. Su çok azdı. İnsanlar kuyu suyuna mahkumdu. O da bulunabildiği kadarıyla. Dolayısıyla hayat şartları oldukça zordu. Bu zorlu iklime katlanabilen, çöl şartlarında günlerce susuzluğa dayanabilen...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Mestin abdestli iken giyilmiş olması şartı ile mest üzerine meshederek abdest alınabilir. Bu durumda ayakların yıkanmasına gerek kalmaz. Mestin üzerinde elin üç parmağı kadar yerin elin ıslaklığı ile bir defa meshedilmesi yeterli olur. Abdestli olarak mest giyildikten sonra abdestin bozulduğu ilk...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Yara nedeniyle, kırık sebebiyle alçıya alınmış veya herhangi bir rahatsızlık sebebiyle bir şekilde üstü örtülmüş organların abdest yada gusül esnasında yıkanması zararlıysa bu organlar yıkanmaz, bunun yerine sargı vb. üzerine meshedilir. Sargının abdestsiz veya gusülsüz iken sarılmış olması, üzerine meshederek...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Dinin her bir tavsiyesi birbiriyle istibat halindedir. Mesela bir ibadet olan namaz, sadece belirli vakitlerde ve belirli şekilleri yaparak yerine getirilen bir ibadet değildir. İman etmiş kişinin yaptığı bir ibadet olarak namaz aynı zamanda çirkinliklerden ve kötülüklerden vazgeçiren ahlaki bir...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
Yüce Allah insanlığın her döneminde peygamberleri ve kitapları aracılığıyla kullarına yol göstermiş, hoşnut olacağı yaşam biçimini bildirmiştir.Yani Allah Teala'nın razı olacağı bir insan olmak isteyen herhangi bir Müslüman için iki beslenme kaynağı vardır. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti Güzel ahlakı öğrenebileceğimiz...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
Cünüplük : Bu iki sebeple oluşur Cinsel ilişki veya Vücuttan şehvetle meninin çıkması Meni gelsin veya gelmesin cinsel ilişki gerçekleştiğinde kadın da erkek de cünüp olur.Tenasul uzvundan gelen sıvılar üç çeşittir. Meni Mezi Vedi Meni; Şehvetle yerinden ayrılıp şehvetle veya şehvetsiz olarak...
20 Kasım 2018 - 0 yorum
Mükellef,ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir.Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu işlere ise ef'al-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları Hanefi Mezhebinin tasnifine göre...
14 Kasım 2018 - 0 yorum
Bir kadının kocası,kendisine mahrem olan kimseler ve Müslüman kadınlar dışındaki kimselere karşı avret mahalleri ; yüz,el ve ayakları hariç bütün vücududur.Bu verilen ölçü Hanefi Mezhebinin genel görüşüdür.Diğer mezheplere göre ise kadının ayakları da avrettir.Hanefi Mezhebinde kadının yüzünü örtmesinin gerekli olup-olmadığı...
13 Kasım 2018 - 0 yorum
Allah'ı severek O'na yönelen insan,bu sevgisinin sonucu olarak ibadet eder.Aslında ibadetin tek bir gayesi vardır: Allah'ın rızasını kazanmak.İbadetler sadece bu amacı yerine getirmek için yapılmakla beraber hem kişiye hem de topluma birtakım faydalar sağlar İbadet; İnsanın Allah ile ilişkisini güçlendirir İnsanın...
12 Kasım 2018 - 0 yorum
Bir Müslüman hayatın her anında Allah'ın kendisini gördüğü,hep yanında olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken,evde,okulda, sokakta,alışverişte, oyunda,çalışma anında,öfkede,sevgide, şefkatte,kısacası her zaman ve her yerde.İslam'da ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır.Müminin niyeti sadık,yolu ve gayesi de sahih olursa hüsran hayatı ibadete...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
Peygamberimizin Allah'tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul eden ve buna gönülden inanan kişiye mümin denir.Kişinin mümin olması,onda birtakım özelliklerin gelişmesi sonucunu doğurur.Örneğin mümin kişi;Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmez.Kazandıklarından Allah yolunda harcar.Namazını kılar,orucunu tutar. Allah'tan başkasına boyun eğmez,yalnızca Rabbine güvenir.Diğer...
10 Kasım 2018 - 0 yorum
İnanmadığı halde kendini mümin gösteren kimseye münafık denir.Münafık , müminlerle karşılaştığında inandım der,kendi yandaşlarıyla birlikteyken Allah ve müminlerle alay eder.İçten içe müminlere kin besler.Aslında istemediği halde maddi çıkarları için namaz kılar.İnanarak değil gösteriş için Kuran okur.Kur'an-ı kasten yanlış yorumlar.kötülüğü yaygınlaştırıp...
Sonraki Sayfa »