"Dilin Afetleri" ile Etiketlenen Konular

2 Şubat 2019 - 0 yorum
Öfke Kontrol Terapisi ve Uygulamaları 1- Öfkeyi yutmanın, affetmenin, hilim (yumuşak) sahibi olmanın ve tahammül göstermenin fazileti hakkında nakledilegelen haberleri iyice düşünüp bunların sevabını kazanmaya istemesi. Böylece öfkesinin yutmanın kendisine kazandıracağı sevabı elde etme yönündeki şiddetli istek, kişiyi öç ve intikam...
16 Ocak 2019 - 0 yorum
Söylenen Sözün İçeriğindeki İnceliklerden Gafil Olmak: Bu durum özellikle de Allah'a, sıfatlarına ve din işlerine dair sözlerde geçerlidir. Bu konularda söylenen sözleri düzeltmek ancak alimlerin ve fasihlerin yapabileceği bir iştir. Bir ilimde veya fesahatte eksiği olan kişinin sözleri hatadan eksik...
13 Ocak 2019 - 0 yorum
Öven Kişiyi Günaha sokan Şeyler 1- Bir insanı öven kişi, bazen onun hakkında kesin olarak bilmediği ve bilmesi mümkün olmayan bir şey söyler. Örneğin onun hakkında şöyle der: O takva sahibidir, zahittir. Adamın biri Hz Peygamber (s.a.v)'in yanında bir adamı övünce,...
8 Ocak 2019 - 0 yorum
Başkasının kendisi hakkında konuştuğunu gelip kendisine söyleyen kişinin şunları dikkate alıp ona göre hareket etmesi gerekmektedir: 1- Bunları nakleden kişiyi tasdik etmemeli. Çünkü laf taşıyan kimse fasık olup şahitliği kabul edilmez. Yüce Allah bunlar hakkında şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler!...
3 Ocak 2019 - 0 yorum
Gıybete İzin Verilen durumlar Başkalarının kötü yanlarından söz etmeyi serbest kılan şey, şeriat tarafından geçerli kabul edilen ve ancak onlar sayesinde şeriatın maksadına ulaşılan hususlardır. Bunlar gıybetin günahını ortadan kaldırırlar. Söz konusu şeyleri altı madde altında toplayabiliriz; 1- Şikayet Etmek, Dava açmak:...
12 Aralık 2018 - 0 yorum
Bütün çirkin huylar ilim ve amel macunu ile tedavi edilir. her illet, ona sebep olan şeyin zıddı ile tedavi edilir. O halde hastalığın sebebini araştıralım. Dili gıybetten korumak iki şekilde ele alınabilir.Birincisi genel, ikincisi ise ayrıntılıdır. Genel olana gelince, kişinin yaptığı...
8 Aralık 2018 - 0 yorum
1- Öfkeyi dindirmek ve hıncını almak için. Şöyle ki, bir insanın yaptığı şeyden dolayı diğeri ona öfkelenir. Adamın öfkesi ne zaman depreşirse, ötekini gıybet eder. Bazen bu öfke kişinin içinde birikir ve oraya yerleşerek kine dönüşür. Bu da sürekli olarak...
27 Eylül 2018 - 0 yorum
Nezaket Dili Kullanmak Ruhun,iradenin,tevazunun ve üzlubun hakkını vermeyenler nazik olamazlar.Çoğu kalpler dil kullanmada hassas olmayan kişiler tarafından kırılır.Mevzu , makam ve muhataba göre nasıl bir üslup kullanması gerektiğinden habersiz olan insanlar,gönül çamlarını ard arda devirdiklerini fark edemezler. Sözlü ve yazılı dilde nezaketin...
18 Eylül 2018 - 0 yorum
Malayani Şeyleri Terk Etmek Malayani faydasız,anlamsız ve kişiyi ilgilendirmeyen söz ve davranışlara denir.Kişiyi fiil,söz,nazar ve fikir olarak ilgilendirmeyen her şey malayanidir yani boştur.Sadece davranış ve sözde değil,baktığımız,düşündüğümüz , hayal ettiğimiz şeylerde de gereksiz şeylerden kaçınmalıyız. Malayaniyi,İslam'ın insana getirdiği mesuliyet telakkisi çerçevesinde anlamak...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (s.a.v); "Gıybet;kulun bir kardeşi hakkında onda bulunan bir şeyi yokluğunda söylemesidir" Mide ve şehvet oruç ile,vücut hac ile,kalp sevdiği maldan ayrılıp zekat vermekle sınava çekildiği gibi,dil de söylediği şeylerden imtihan edilir.Bunun böyle olduğuna şüphe yoktur(1) Bu gaflet,bu vurdumduymazlık,bu umursamazlık.Bunların hepsi basiret...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Gıybetin ilacı iki çeşittir ki Birincisi ilmi ilaçtır İkincisi ise kendisini gıybete sevkeden sebeplere dikkat etmektir.Kişiyi gıybete sevk eden sebepler de sekiz tanedir ki.Bunlar; 1-Ondan huzursuz olmak,kızmak ve öfkelenmektir.Bu hal karşısında bir kimseye kızarak cehennem ateşine girmenin ahmaklık olduğunu bilmelidir.Zira hakikatte bunu kendine...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan,zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha fazla dilinden kork! Zira yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü mümin birinin karşılığı cennettir.Dilin öldürdüğü kimsenin cezası ise,Allah bağışlamadıkça ateştir. Ey kardeşim! Dilinden gafil olma.Zira o,zarar veren yırtıcı...
5 Şubat 2018 - 0 yorum
Vacib Olanlar = Kelime-i şehadet getirmek,Kur'an'dan okunması lazım gelen kadarını okumak,(nitekin namazın sıhhati Kur'an okumaya bağlıdır),Allah ve Resulünün emrettiği zikirleri namazlarda telaffuz etmek,rüku ve secdelerdeki tesbihler,rüku'dan sonraki Rabbena veleke'l-hamd',tahiyyat okumak ve tekbir getirmek gibi bazı emirler dilin namazda yapması gereken...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
İslam büyüklerinden İsmail b. Vasit diyor ki; Resulüllah'ın ölümünden sonra Ebu Bekir bir hutbe okudu ve ağlayarak dedi ki; Geçen sene bu vakitler aramızda olan Resulüllah buyurdu ki: Yalandan kaçın,çünkü yalan kötülük ile beraberdir.Yalancılık da kötülükte cehennemdedir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: Yalan,nifakın...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Bunlar da yasaklanmış ve kötü görülmüştür.Bunun çıkış noktası alçaklık ve kötü huyluluktur. Nitekim Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmak tadır:'Aman,açık ve çirkin sözler söylemekten kaçının.Çünkü Allah kötü sözleri ve çirkin konuşanları sevmez'.Yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:'Cennet çirkin sözler söyleyenlere haram...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Lanet ; ister insana,ister hayvana,ister bitkiye yapılsın bunların hepsi zemmedilmiştir yani yasaklanmıştır.Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;'Allah'ın öfkesi, Allah'ın laneti ve cehennemle lanet etmeyin;(Bunları söyleyerek birbirinize lanet okumayın) İslam büyüklerinden Huzeyfe diyor ki; Birbirlerine beddua eden kavim, Allah'ın lanetine layık olur. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Lanet edenler,kıyamet...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Gıybet,dil ve diğer organlarla (kaş,göz,el) haram olduğu gibi,kalbden yapılan gıybet de haramdır.Buna su-i zan (kötü zan) denir.Herhangi bir adamın kötülüklerini sayarak,konuşarak gıybet etmek nasıl haram ise,aynı şeyin kalp ile yapılması da haramdır.Çünkü kimseye kötü zanda bulunmak hakkına sahip değildir. Kötü zannın...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Bütün kötü huylar,ilim,amel ile iyileştirilir.Her hastalık tersiyle yani hastalığın zıddıyla tedavi edilir.Öyleyse tedavinin çareleri nelerdir? Dili gıybetten korumanın çareleri ikidir Mücmel (Kısa yoldan) Mufassal (geniş olarak) Mücmel=Kısa yoldan dilin gıybetten korunması;Allah'ın gıybete olan kızgınlığını bilmekle olur.Gıybetin sevapları yok ettiğini,çünkü kıyamet gününde,gıybetin ve...
Sonraki Sayfa »