"Dilin Afetleri" ile Etiketlenen Konular

8 Aralık 2018 - 0 yorum
1- Öfkeyi dindirmek ve hıncını almak için. Şöyle ki, bir insanın yaptığı şeyden dolayı diğeri ona öfkelenir. Adamın öfkesi ne zaman depreşirse, ötekini gıybet eder. Bazen bu öfke kişinin içinde birikir ve oraya yerleşerek kine dönüşür. Bu da sürekli olarak...
27 Eylül 2018 - 0 yorum
Nezaket Dili Kullanmak Ruhun,iradenin,tevazunun ve üzlubun hakkını vermeyenler nazik olamazlar.Çoğu kalpler dil kullanmada hassas olmayan kişiler tarafından kırılır.Mevzu , makam ve muhataba göre nasıl bir üslup kullanması gerektiğinden habersiz olan insanlar,gönül çamlarını ard arda devirdiklerini fark edemezler. Sözlü ve yazılı dilde nezaketin...
18 Eylül 2018 - 0 yorum
Malayani Şeyleri Terk Etmek Malayani faydasız,anlamsız ve kişiyi ilgilendirmeyen söz ve davranışlara denir.Kişiyi fiil,söz,nazar ve fikir olarak ilgilendirmeyen her şey malayanidir yani boştur.Sadece davranış ve sözde değil,baktığımız,düşündüğümüz , hayal ettiğimiz şeylerde de gereksiz şeylerden kaçınmalıyız. Malayaniyi,İslam'ın insana getirdiği mesuliyet telakkisi çerçevesinde anlamak...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz (s.a.v); "Gıybet;kulun bir kardeşi hakkında onda bulunan bir şeyi yokluğunda söylemesidir" Mide ve şehvet oruç ile,vücut hac ile,kalp sevdiği maldan ayrılıp zekat vermekle sınava çekildiği gibi,dil de söylediği şeylerden imtihan edilir.Bunun böyle olduğuna şüphe yoktur(1) Bu gaflet,bu vurdumduymazlık,bu umursamazlık.Bunların hepsi basiret...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Gıybetin ilacı iki çeşittir ki Birincisi ilmi ilaçtır İkincisi ise kendisini gıybete sevkeden sebeplere dikkat etmektir.Kişiyi gıybete sevk eden sebepler de sekiz tanedir ki.Bunlar; 1-Ondan huzursuz olmak,kızmak ve öfkelenmektir.Bu hal karşısında bir kimseye kızarak cehennem ateşine girmenin ahmaklık olduğunu bilmelidir.Zira hakikatte bunu kendine...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın.Belki de alaya aldıkları kendilerinden daha iyidirler (1)".Dinimizin gereğince bütün Müslümanlar kardeştir. Bir insanın bir başkasının kusurunu araştırması açığa vurması,aleni etmesi doğru değilken bunu kardeşim dediğin insana...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan,zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha fazla dilinden kork! Zira yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü mümin birinin karşılığı cennettir.Dilin öldürdüğü kimsenin cezası ise,Allah bağışlamadıkça ateştir. Ey kardeşim! Dilinden gafil olma.Zira o,zarar veren yırtıcı...
5 Şubat 2018 - 0 yorum
Vacib Olanlar = Kelime-i şehadet getirmek,Kur'an'dan okunması lazım gelen kadarını okumak,(nitekin namazın sıhhati Kur'an okumaya bağlıdır),Allah ve Resulünün emrettiği zikirleri namazlarda telaffuz etmek,rüku ve secdelerdeki tesbihler,rüku'dan sonraki Rabbena veleke'l-hamd',tahiyyat okumak ve tekbir getirmek gibi bazı emirler dilin namazda yapması gereken...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
İslam büyüklerinden İsmail b. Vasit diyor ki; Resulüllah'ın ölümünden sonra Ebu Bekir bir hutbe okudu ve ağlayarak dedi ki; Geçen sene bu vakitler aramızda olan Resulüllah buyurdu ki: Yalandan kaçın,çünkü yalan kötülük ile beraberdir.Yalancılık da kötülükte cehennemdedir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: Yalan,nifakın...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Bunlar da yasaklanmış ve kötü görülmüştür.Bunun çıkış noktası alçaklık ve kötü huyluluktur. Nitekim Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmak tadır:'Aman,açık ve çirkin sözler söylemekten kaçının.Çünkü Allah kötü sözleri ve çirkin konuşanları sevmez'.Yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:'Cennet çirkin sözler söyleyenlere haram...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Lanet ; ister insana,ister hayvana,ister bitkiye yapılsın bunların hepsi zemmedilmiştir yani yasaklanmıştır.Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;'Allah'ın öfkesi, Allah'ın laneti ve cehennemle lanet etmeyin;(Bunları söyleyerek birbirinize lanet okumayın) İslam büyüklerinden Huzeyfe diyor ki; Birbirlerine beddua eden kavim, Allah'ın lanetine layık olur. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Lanet edenler,kıyamet...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Gıybet,dil ve diğer organlarla (kaş,göz,el) haram olduğu gibi,kalbden yapılan gıybet de haramdır.Buna su-i zan (kötü zan) denir.Herhangi bir adamın kötülüklerini sayarak,konuşarak gıybet etmek nasıl haram ise,aynı şeyin kalp ile yapılması da haramdır.Çünkü kimseye kötü zanda bulunmak hakkına sahip değildir. Kötü zannın...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Bu itiraz ve mücadelenin sonucu olan haslet de kötü görülmüştür.Çünkü itiraz,insanı,bir kusurundan dolayı küçük düşürmek ve kendini ondan daha üstün göstermek için dokunaklı konuşmaktır.Cidal ise,kendi mezhebini açıklamak ve yaymak için yaymak için yapılan münakaşadır. Husumet ise;Bir mal ve hakkını aramak için...
12 Aralık 2017 - 0 yorum
Bütün kötü huylar,ilim,amel ile iyileştirilir.Her hastalık tersiyle yani hastalığın zıddıyla tedavi edilir.Öyleyse tedavinin çareleri nelerdir? Dili gıybetten korumanın çareleri ikidir Mücmel (Kısa yoldan) Mufassal (geniş olarak) Mücmel=Kısa yoldan dilin gıybetten korunması;Allah'ın gıybete olan kızgınlığını bilmekle olur.Gıybetin sevapları yok ettiğini,çünkü kıyamet gününde,gıybetin ve...
11 Aralık 2017 - 0 yorum
Gıybet; Bir kimsenin duyduğu zaman hoşlanmayacağı kusurunu,onun olmadığı bir zamanda başkasına söylemektir.Yüzüne karşı toplum içinde söylemekte kalbini incitip rencide edeceği için yine günahtır. Bu kusur insanın,kıyafet,yaratılış, ahlak,akraba,velhasıl nerede olursa olsun ayrım yapılmaz.Sözünde olsun,dünyalığına ait bir şeyde olsun,ahiret konusunda,elbisesinde, bineğinde ve evinde...
11 Aralık 2017 - 0 yorum
İslam büyüklerinden Abdullah b. Mes'ud diyor ki;  Kendinden başka ibadet edilecek olmayan Allah'a yemin ederim ki,dil kadar uzun müddet hapsedilmeyi hak eden hiç bir şey yoktur. İslam büyüklerinden Hasan diyor ki; Dilini boş sözlerden sakınmayan kimse,dinini hakkıyla anlamamıştır. İslam büyüklerinden Muhammed b. Vasi...
11 Aralık 2017 - 0 yorum
Başka birinin hata ve kusurlarını sayıp dökmeye izin,onların açıklanmasıyla ulaşılacak iyi bir gaye ve hedefin bulunmamasına bağlıdır. Gıybetin günah olmaması,meşru özürlerin bulunmasıyla mümkün olur.Bu meşru kabul edilir özürler altı tanedir; Zulme Uğramaktır = Uğradığı bir haksızlık ve zulümden şikayetçi olmak gıybet olmaz.Zulme...
11 Aralık 2017 - 0 yorum
1-) Başka birine herhangi bir sebepten kızan kimse,kızdığı kimse hakkında konuşmaktan hoşlanır.İmanı kuvvetli değilse haliyle dili açılır ve kızdığı adama atar tutar.Gıybetin belli başlı sebeplerinden belki de en önemlisi kin ve hiddet'tir. 2-) Arkadaşlarının teşvik etmesi ve konuşturmaları kendinin de buna ayak uydurmasıdır.Arkadaşları...
Sonraki Sayfa »