"Büyük İslam İlmihali" ile Etiketlenen Konular

15 Şubat 2018 - 0 yorum
Tanımı en zor kavramların başında da gelmektedir.Dini tanımlarken gerek geçmişte yaşanmış gerekse günümüzde mevcut bütün inanç şekillerini kuşatan ve hepsinde müşterek esasları ifade eden bir tanım yapmanın zorluğu ortadadır.Dinin bütün dinleri içine alabilecek bir tanım ancak din kavramının sınırları kesin...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Dînimizde namaz kılmak için su ile abdest almak mecburiyeti vardır. Ancak su bulunamadığı veya su çok soğuk olup hastalanma ihtimali olduğu hallerde, toprakla teyemmüm yapılır. Toprak su yerine geçer.Dînimiz yolculara; yorgunluk, zaman darlığı gibi hikmetlere binaen 4 rek'atlı farz namazları...
11 Şubat 2018 - 0 yorum
Ehl-i Sünneti güzel itikad sahibi olmada muvaffak eyleyen,onları hidayet ve feraset yoluna yoluna ileten,akidede şüpheye düşmekten ve geriye dönmekten koruyan Allah'a hamd olsun.Böylece Ehl-i Sünnet'in kendisini başlangıcı olmayan kadim,sonu olmayan devamlı,hiçbir şekilde diğer varlıklara benzemeyen ve irfanı ile ne mükemmellikle...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) buyuruyor ki;'İlahi,işimin ismeti olan dinimi bana ıslah et.Yaşadığım dünyayı da bana ıslah eyle,dönüşümün yeri olan ahireti de ıslah eyle.Hayatı bana hayır içinde ziyade eyle ve ölümü de bütün şerden bir rahat olarak bana nasip et' Din hakikatında,sadece insan duyuşları...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Müslümanların kardeşler olduğunu ilan ederek aralarının ıslahını emreden âyet-i kerime ile ilgili şu hususlara dikkat çekmek isteriz: "Müslümanlar arasında selâmı sabahı kesmeyi, küsmeyi, konuşmamayı gerektiren küçük veya büyük olaylar olabilir. Bunu bir anlamda normal karşılamak gerekir. Ancak normal olmayan, Müslümanların...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
Miladi VII yy Hz Muhammed,İslam vahyini tebliğe başladığında yeryüzünde ateizm,putperestlik , polietizm (şik), yıldızlara tapma da dahil birçok din ve inanç şekilleri mevcuttu.Bu dinlerden Mecusilik , Brahmanlık , Budizm , Sabilik , ,Yahudilik ve Hristiyanlık en önemlileri olarak ve hattabir...
8 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah'ı bu dünyada açıkça göremeyiz.Fakat bütün varlıkların,olayların , sebeplerin arkasında ve ötesinde onun varlığı kesin bir gerçektir.Kendi benliğimizin farkına varmaya ve taramaya başladığımız anlar,aynı zamanda kendimizi Allah'a yakın bulduğumuz anlardır.Varoluşla ilgili gerilim ve huzursuzluklarımız,temelde kendi benliğimizi tam olarak kavrama...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
İLMİHAL NE DEMEKTİR İlmihal, her Müslümanın bilmesi gereken asgari ilimlerdir. İlmihal, mükellef bir insanın içinde bulunduğu vakitte yapması gereken ibadetlerin ve amellerin ilmini bilmektir. Öğrenilmesi farz olan bir ilimden cahil kalmak haramdır. İlmihal her anne babaya farz olduğu gibi, çocuklarına ilmihallerini...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
NELER FİTNEDİR Fitnenin pek çok mânası vardır. En fazla bozmak anlamı bilinir. Fitnenin hoşa gitmek, meylettirmek, kendisiyle meşgul etmek, sıkıntıya düşürmek, azap etmek, yolunu kesmek, haktan sapıtmak, aklı başından almak, imtihan etmek, seçmek gibi mânaları da mevcuttur. Âyet ve hadislerdeki...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
EHLİYET Ehliyet,kişinin dini ve hukuki hükme konu muhatap olmaya elverişli oluşu demektir.Kur'an da yerin ve göğün taşımaktan çekindiği emaneti insanın yüklendiği belirtilerek (bkz:Ahzab'72) diğer bütün varlıklar arasında sadece insanın ehliyet ve sorumluluk taşıdığını işarete der.İnsanın dinin hitabına ehil olması akıl denilen...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
SÜNNET NEDİR İslam fıkhına göre Peygamber Efendimizin (s.a.v) farz ve vaciplerden hariç olarak yaptığı ve yapılmasını istediği fiil ve davranışlardır ki,iadet kabilinde olanlara 'Sünnet-i Hüda',adet-i seniyyeleri cümlesinden bulunanlara ise 'Sünnet-i Zevaid' denir. SÜNNET İKİYE AYRILIR Sünnet-i Müekkede Sünnet-i gayr-i Müekkede SÜNNET-İ MÜEKKEDE=Resulüllah...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
Kadın-Erkek Herkese Farz Olan İlimler Hz. Resûlullah (s.a.v), erkek-kadın, genç-ihtiyar, evli-bekâr hiçbir ayırım yapmadan şöyle buyurmuştur: ''Şüphesiz, ilim öğrenmek, erkek-kadın her müslümana farzdır.'(1)' Acaba farz olan bu ilim hangisidir? Kısaca şunu söyleyebiliriz: Akıllı olup bulûğa eren her mükellefe, kendisine farz kılınan bütün...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
İlmihal, birkaç ibadetle sınırlı değildir. İlmihal bir Müslümana farz olan bütün inanç ve amellerin ilmini içerir. Bu vazifeler, kalp ve bedene ait olmak üzere iki kısımdır. Müslüman, yüce Allah'a teslim olan kimsedir. Bu teslimiyet kalp ve bedenle isteniyor. Din, iman ve...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
1. İnsan, akıl ve şuur sahibi, varlığı üzerinde düşünebilen bir canlıdır. Nereden gelip nereye gittiğini, niçin yaratıldığını, hayat yolunun onu nasıl bir sonuca ulaştıracağını, vicdânıyla başbaşa kaldığı zaman, kendi kendine sorup durmaktadır. Bu konuda tatmîn olmak, içinde geleceğe ait olarak...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
İslam Nedir - İslam'ın Dışındaki Diğer Dinlerin Geçerliliğinin Ortadan Kaldırılmasının Sebepleri İslam Dini Nedir İslam dîni, Allah'ın, son peygamberi Hz. Muhammed (asm) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm'ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
İlim, madde âleminin, hayatın ve özellikle insanın nasıl var olduğunu inceler, bu âlemde cereyan eden İlâhî kanunları bulup çıkarır. Bu kanunlar sayesinde insanlığın teknik ve medeniyette daha fazla ilerlemesine imkân hazırlar. Din ise, kâinatın ve madde âleminin niçin yaratıldığını ve...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
İbadet Nedir,Niçin Yapılır İbadet, Allah'ın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçmak, Onun rızasına uygun hareket etmek demektir. Niçin ibadet ettiğimize gelince: * Herşeyden önce, yaratılış gayemiz olduğu için ibadet ederiz. Çünkü Allah, biz insanları kendisini tanıyıp îman etmemiz ve ibâdette bulunmamız için yaratmıştır. Bu...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
DİN NEDİR "İman; Allah'a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve (bir de) hayır ile şer (her şey)'in Allah'ın takdiri ile olduğuna inanmandır..." Din, Allah tarafından konulmuş bir kanundur. İnsanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde...
Sonraki Sayfa »