"Beyyine Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

26 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, Et-Talak sûresinden sonra Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. Sekiz âyet-i kerîmeyi içermektedir. Delil ve kanıt mânâsına olup kendisiyle Resûl-î Ekrem Efendimiz irâde buyrulmuş olan "Beyyine" tâbirini ihtiva ettiği için bu sûre-i celîleye böyle Beyyine sûresi adı verilmiştir. Maamafih...
26 Ocak 2018 - 0 yorum
Beyyine süresi Medeni bir süre olup;Hicretin ilk yıllarında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 8 ayettir. Adını birinci ayetindeki,apaçık belge anlamına gelen 'beyyine' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf' ındaki kronolojik sıralamaya göre 100,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise...