"Beyanu’l-Hak Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

9 Eylül 2018 - 0 yorum
Mü'min Süresi M. Zeki Duman Beyanu'l-Hak Tefsiri Mümin,diğer adıyla Ğafir Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci ve on ikinci yıllarında bölümler halinde inirilmiştir.Tamamı 85 ayet olan bu süre,Allah'ın bağışlayıcı vasfı ön plana çıktığı için 'Ğafir',Hz Musa'yı savunan cesur bir müminden dolayı...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Cilbab Kelimesinin Kökeni Aslı Ve İçeriği,Kur'an-ı Kerim'e Göre Cilbab Ahzab Süresi 59. Ayet Meali = Ey Peygamber ! hanımlarına,kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dışarı çıkarlarken cilbablarını üzerlerine alsınlar.Böyle yapmaları,onların tanınmaları ve eziyet görmemeleri için en uygun bir tedbirdir.Allah çok bağışlayıcıdır çok...
28 Ağustos 2018 - 0 yorum
Tarık Süresi İbn Kesir Meali Ve Tefsiri Tarık süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve üçüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiş olup tamamı 17 ayettir.Adını ilk ayetindeki karanlığı yarıp ortaya çıkan yıldız anlamına gelen 'tarık' kelimesinden almıştır.Hz...
20 Ağustos 2018 - 0 yorum
Fussilet Süresi Tefsiri Ve İçerdiği Konular Fussilet Süresi,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve dokuzuncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Tamamı 54 ayet olan bu süre,üçüncü ayetindeki tafsil edilip,açıklanmıştır anlamına gelen 'fussilet' kelimesi sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 61,Hz...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Kıyame(t) Süresi Tefsiri Kıyame Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup süre 40 ayetten ibarettir.Adını ilk ayetindeki kıyamet anlamına gelen kıyame kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 31,Hz Ebu...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Özet Bir Şekilde Kadir Süresi Tefsiri Mekki bir süre olan Kadir süresi;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,tamamı 5 ayet-i celile'den ibarettir.Adını ilk ayetindeki Kadir gecesi anlamına gelen 'Leyletü'l-Kadr' den alınmıştır.Hz Osman'ın mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre...
1 Ağustos 2018 - 0 yorum
Şems Süresi Meali Ve Tefsiri Şems Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 15 ayettir.Adını ilk ayetindeki,güneş anlamına gelen 'şems' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Musfa'ındaki kronolojik sıralamaya göre 26,Hz Ebu Bekir'in cem...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şura Süresi Tefsiri Şura Süresi Mekki bir süre olup ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin on üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiştir ve toplamı 53 ayetten oluşmaktadır.İçerisinde yönetimin vazgeçilmez ilkesi olan 'şura' kavramından söz edildiği için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Tefsiri aa-) Nasr Süresi Medeni'dir.Hicretin onun yılında Mekke'de,Vea Haccı esnasında toptan indirilmiş en son süre olarak bilinir.Oysa bu sürenin vaat ettikleri,Hudeybiye anlaşmasıyla en az iki yıl önce gerçekleşmeye başlamıştır.O nedenle Mekke'de Duha ve İnşirah sürelerinden sonra indirilmiş olma ihtimali...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Tefsiri Mekki bir süre olan Zuhruf Süresi ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve altıncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Toplamı 89 ayet olan bu süre,otuz beşinci ayetindeki zuhruf kelimesinden ötürü bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 63,Hz...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kadir Gecesi Ve Bilinmeyenleri Duhan Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve düördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 59 ayetten oluşan bu süre,onuncu ayetindeki duman anlamına gelen duhan kelimesinden dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya...
5 Temmuz 2018 - 0 yorum
Casiye Süresi Tefsiri Casiye Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci yılında bir bütün olarak indirilmiştir.Tamamı 37 ayet olan bu süre,yirmi sekizinci ayetindeki 'O gün her ümmeti diz çökmüş halde görürsün' ifadesi sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nebe Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı yılında toptan indirilmiştir.Tamamı 40 ayet olan bu süre,çok sorulan 'en-Nebeü'l-Azim'den dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 80,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 78....
29 Haziran 2018 - 0 yorum
Ahkaf Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci ve sekizinci yıllarında pasajlar halinde indirilmiştir.Tamamı 35 ayet olan bu süre,yirmi birinci ayetindeki Ad Kavmini helak eden kum fırtınası anlamına gelen ahkaf kelimesinden ötürü bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Muhammed Süresi,Medeni'dir.Hicretin birinci yılında bir bütün halinde indirildiği söylenmekle birlikte muhtevası itibariyle,Hudeybiye Antlaşasından sonra ve Haşr Süresinin ardından indirilmiş olma ihtimali büyüktür.İkinci ayette Hz Peygamber'in adı geçtiği için Muhammed Süresi,kafirlerle savaşa teşvik sebebiyle de Kıtal Süresi adı verilen bu süre...
29 Mayıs 2018 - 0 yorum
Hucurat Süresi Medeni'dir.Hicretin yedinci yılında bir bütün halinde indirilmiştir.Tamamı 18 ayettir.Adını dördüncü ayetindeki Hz Peygamber'in odalarından bahseden hucurat kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 106 , Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre 49. süredir. İslam'da ırkına,rengine , cinsiyetine...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kaf Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dört veya beşinci yılında,bir bütün halinde indirilmiş olup 45 ayettir.Adını ilk ayetindeki,Huruf-u Mukattaa'dan olan kaf harfinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 34,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi 1-7-8-9-19 ve 23. Ayetlerin Tefsiri Mekki bir süre olan Zariyat Süresi ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve dördüncü yıllarında pasajlar (bölümler) halinde indirilmiş olup,tamamı 60 ayet olan bu süre,adını ilk ayetindeki Esip savuranlara yemin edilmesinden dolayı almıştır.Hz...
Sonraki Sayfa »