"Beyanu’l-Hak Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Kadir Gecesi Ve Bilinmeyenleri Duhan Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin üçüncü ve düördüncü yıllarında iki bölüm halinde indirilmiştir.Tamamı 59 ayetten oluşan bu süre,onuncu ayetindeki duman anlamına gelen duhan kelimesinden dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya...
5 Temmuz 2018 - 0 yorum
Casiye Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci yılında bir bütün olarak indirilmiştir.Tamamı 37 ayet olan bu süre,yirmi sekizinci ayetindeki 'O gün her ümmeti diz çökmüş halde görürsün' ifadesi sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nebe Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı yılında toptan indirilmiştir.Tamamı 40 ayet olan bu süre,çok sorulan 'en-Nebeü'l-Azim'den dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 80,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 78....
29 Haziran 2018 - 0 yorum
Ahkaf Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci ve sekizinci yıllarında pasajlar halinde indirilmiştir.Tamamı 35 ayet olan bu süre,yirmi birinci ayetindeki Ad Kavmini helak eden kum fırtınası anlamına gelen ahkaf kelimesinden ötürü bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik...
3 Haziran 2018 - 0 yorum
Muhammed Süresi,Medeni'dir.Hicretin birinci yılında bir bütün halinde indirildiği söylenmekle birlikte muhtevası itibariyle,Hudeybiye Antlaşasından sonra ve Haşr Süresinin ardından indirilmiş olma ihtimali büyüktür.İkinci ayette Hz Peygamber'in adı geçtiği için Muhammed Süresi,kafirlerle savaşa teşvik sebebiyle de Kıtal Süresi adı verilen bu süre...
29 Mayıs 2018 - 0 yorum
Hucurat Süresi Medeni'dir.Hicretin yedinci yılında bir bütün halinde indirilmiştir.Tamamı 18 ayettir.Adını dördüncü ayetindeki Hz Peygamber'in odalarından bahseden hucurat kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 106 , Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre 49. süredir. İslam'da ırkına,rengine , cinsiyetine...
19 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kaf Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dört veya beşinci yılında,bir bütün halinde indirilmiş olup 45 ayettir.Adını ilk ayetindeki,Huruf-u Mukattaa'dan olan kaf harfinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 34,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre...
10 Mayıs 2018 - 0 yorum
Zariyat Süresi 1-7-8-9-19 ve 23. Ayetlerin Tefsiri Mekki bir süre olan Zariyat Süresi ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve dördüncü yıllarında pasajlar (bölümler) halinde indirilmiş olup,tamamı 60 ayet olan bu süre,adını ilk ayetindeki Esip savuranlara yemin edilmesinden dolayı almıştır.Hz...
6 Mayıs 2018 - 0 yorum
Tur Süresi Tefsiri Ve İçeriği Hakkında Tur Süresi Mekki'dir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci ve dördüncü yıllarında pasajlar halinde indirilmiştir.Tamamı 49 ayet olan bu süre,Tur'a yemin ile başladığı için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya 76,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Okunuşu 1-)Li'î lâfi Kurayş'in a-) Kureyş'in güvenlik ve esenliği için 2-) Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf a-) Kış ve yaz yolculuklarında kendierini güvenlik ve esenliğe kavuşturduğu için, 3-) Felyağ'büdû rabbe hâzelbeyt a-) Artık onlar bu Beyt'in Rabbine ibadet etsinler 4-) Ellezî et'amehüm min cû'in...
17 Nisan 2018 - 0 yorum
Maun Süresi Beyanu'l-Hak Zeki Duman Tefsiri MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN BİR TETSİR Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi şiddet ve sitemle itendir Yoksulu doyurmaya teşvik etmeyendir İşte namaz kılanların var haline ki ! Onlar namazlarından gaflet içindedirler. Onlar hem riyakarlık yapanların...
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Necm Süresi Beyanu'l-Hak Tefsiri Necm Süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci ve üçüncü yıllarında iki pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 62 ayettir. Adını ilk ayetindeki,yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 23 , Hz...
9 Mart 2018 - 0 yorum
Kamer Süresi Beyanu'l-Hak Tefsiri Kamer Süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup 55 ayettir.Adını ilk ayetindeki 'Ay' anlamına gelen 'kamer' kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 37,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İhlas süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında,bir bütün halinde indirilmiştir.Hepsi 4 ayet olan bu süre,tevhidin özünü teşkil ettiği için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronoşojik sıralamaya göre 22,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre 112....
2 Mart 2018 - 0 yorum
Naziat Süresi,Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı yılında toptan indirilmiştir.Tamam 45 ayetten ibaret olan bu süre,adını ilk ayetindeki 'Ruhları bedenlerden söküp alacaklar''dan dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 81,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mekki bir süre olan İnşikak Süresi;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,tamamı 25 ayetten ibarettir.Adını ilk ayetindeki 'semanın ikiye bölünmesi' anlamına gelen 'inşikak' kelimesinden dolayı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 83,Hz Ebu Bekir'in cem...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mutaffifin süresi Mekki bir süre olup,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin on üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,tamamı 36 ayettir.Birinci ayettindeki alış-verişte hile yapanlar anlamına gelen 'mutaffifin' kavramından ötürü bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 86,Hz Ebu Bekir'in...
2 Mart 2018 - 0 yorum
Mürselat Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin ikinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup,adını ilk ayetindeki,elçiler anlamına gelen mürselat kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 33,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 77. süredir. Geçici...
Sonraki Sayfa »