"Bakara Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayetten Ve Mağfiretten Vazgeçip Zahmette huzur Buldular Bakara 175 X,Y,Z olarak sıfat sıfat ayırmıyorum.Mükellef olan,yani aklı başında olan her insan şayet; Halkın vaadini Hakk'ın vaadine tercih edecek olursa bu durumda Hakk'ın vaadini ikinci plana atıp,Halkın vaadini birinci plana almış...
17 Mart 2018 - 0 yorum
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah'ım...!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa'ya inen Tevrat,İsa'ya inen İncil,Davud'a inen Zebur,Muhammed'e inen Kur'an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere verdiğinin,zengin...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Tevhidin soğuk suyuna hasret çekerek tahkik yolunda yükselip gidenlere,Allah'a götüren yoların onun yarattıklarının sayısınca olduğu gerçeği gizli kalmaz.Çünkü alemde hiçbir zerre yoktur ki bu yollardan birisinden gitmesin.İşte yolların en kıvamlısı,en güzeli,en açığı Allahü Teala'nın muhkem ve müteşabih olmak üzere iki...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Hicretten sonra bütün çabalar,Medinei Münevvere'de ilk İslam toplumunu oluşturmak için seferber edildi.Müslümanlar tek tek putperest entrikalarıyla mücadelede başarılı olmuşlardı.İşte aynı müslümanlar,dinlerinde samimi ve ihlaslı oldular,sonuçta da toplumlarını bir araya getirip,devletlerini kuracakları bir vatan buldular. Ancak müslümanlar bu yeni yurtlarında bir...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 102 Ayet Meali = Tuttular Süleyman mülküne dair Şeytanların uydurup takib etdikleri şeylerin ardına düştüler, halbuki Süleyman küfretmedi ve lâkin o şeytanlar küfr ettiler, nasa sihir ta'lim ediyorlar ve Babilde Harut Marut iki melek üzerine indirilen şeyleri öğretiyorlardı,...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 99 Ayet Meali = And olsun ki sana apaçık ayetler indirdik.Onları sadece fasıklar inkar eder. Bakara Süresi 100 Ayet Meali = Ne zaman onlar bir andlaşma yaptılarsa,yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Bakara...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
YAHUDİLERİN CEBRAİL'E (A.S) DÜŞMANLIĞI Bakara Süresi 97 Ayet Meali = De ki: Her kim Cibrîl'e düşman olmuş ise Kahrolsun. Çünkü Kur'ân'ı, önündeki kitapları tasdik edici ve mü'minler için bir yol gösterici ve bir müjdeci olmak üzere Allah Teâlâ'nın izniyle senin kalbin...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 97 Ayet Meali = De ki:Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki,Allah'ın izniyle Kur'an-ı önce gelen kitapları doğrulayıcı,müminler için bir hidayet ve müjde olarak senin kalbine o indirmiştir. Bakara Süresi 98 Ayet Meali = Kim,Allah'a, meleklerine,peygamberlerine,Cebrail'e Ve Mikail'e...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Ve Allah'a yemin olsun ki Ellerinin yapıp öne sürdüğü şeyler sebebiyle onu asla istemezler. Ellerinin ve nefislerinin yaptığı hırs,tül-i emel,cismani ve vehmi zevklerle mal,mülk,makam,mevki,insanlar arasında itibar kazanma,onlara karşı kibirlenmme gibi şeylerden dolayı ölümü azulamazlar.Inları görmez misin:Ölümün uzak olmadığını hatırlatan ve Hak canibine yakınlaştıran...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 94 Ayet Meali = Onlara 'Şayet ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin' de Bakara Süresi 95 Ayet Meali = Onlar,kendi elleriyle yapmış oldukları işler...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 89 Ayet Meali = 'Daha önce (peygamber olarak gelip onunla) kafirlere karşı muzaffer olmayı beklerlerken,kendilerine Allah katından ellerindekini (Tevrat'ı) doğrulayıcı bir kitap geldi de (Tevrat'tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince inkar ettiler.İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılarındır. Bakara Süresi 89...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 88 Ayet Meali = Ve dediler ki: Bizim kalplerimiz perdelidir. Öyle değil. Allah Teâlâ onlara küfürleri sebebiyle lânet etmiştir. Onun içindir ki az pek az iman ederler. Bakara Süresi 88 Ayetin Tefsiri = Bu mübârek âyetler de bir takım Yahudilerin...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 84 Ayet Meali = (Ey İsrailoğulları!) Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize,birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık.Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz. Bakara Süresi 85 Ayet Meali = Sonra sizler,birbirinizi öldürüyor,aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor,kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz.Onları...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 84 Ayet Meali = Ve bir vakitte biz: Kendi kanlarınızı dökmeyeceksiniz ve nefislerinizi yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye bir ahdinizi almıştık. Sonra ikrarda etmiştiniz. Ve siz bu ikrarınıza şahadet de edersiniz Bakara Süresi 84. Ayetin Tefsiri = Bu ayeti kerime İsrail oğullarının...
13 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 81 Ayet Meali = Hayır, her kim bir yaramazlık işler, günahı da kendisini kuşatırsa işte onlar ateş halkıdır. Onlar o ateşde ebedî kalacak kimselerdir. Bakara Süresi 81 Ayetin Tefsiri = (Hayır) öyle değil (her kim bir yaramazlık işler) bir günahı...
12 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 78 Ayet Meali = İçlerinde birtakım ümmiler vardır ki,Kitab'ı (Tevrat'ı) bilmezler.Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir.Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar Bakara Süresi 79 Ayet Meali = Elleriyle (bir) kitap yazıp,sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için 'Bu Allah...
12 Şubat 2018 - 0 yorum
YAHUDİLERİN TEVRAT'I TAHRİFLERİ Bakara Süresi 78 Ayet Meali = Ve onlardan bâzıları da ümmîdirler. Kitabi bilmezdirler. Ancak bir takım batıl şeyleri bilirler. Ve onlar yalnız zanneder dururlar Bakara Süresi 78 Ayetin Tefsiri = (Ve onlardan) İsrail oğullarından (bâzıları da) bir takım şahıslar da...
12 Şubat 2018 - 0 yorum
Bakara Süresi 74 Ayet Meali = Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı.Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır.Çünkü taşlardan öylesi var ki,içinden ırmaklar kaynar.Öylesi de var ki,çatlar da ondan su fışkırır.Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır.Allah yapmakta...
Sonraki Sayfa »