"Ameller Ama Niyetlere Göredir" ile Etiketlenen Konular

9 Şubat 2018 - 0 yorum
Ey kardeşim! Sana yakın ve seni kapıvermeye muktedir olan,zararlı ve yırtıcı bir hayvandan korktuğundan daha fazla dilinden kork! Zira yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü mümin birinin karşılığı cennettir.Dilin öldürdüğü kimsenin cezası ise,Allah bağışlamadıkça ateştir. Ey kardeşim! Dilinden gafil olma.Zira o,zarar veren yırtıcı...
22 Aralık 2017 - 0 yorum
İslam,imanın ilanıdır.İman,islamın akaididir.İmansız amel olmadığı gibi,akaidsiz amel de olmaz.Bu husus,zahir ilmiyle batın ilmine benzer.Onlardan her biri,diğerine bağlıdır.Yani kalbi ameller,uzvi amellerle irtibatlıdır.Allah Resulü'nün (s.a.v) şu hadiside bunu teyid etmektedir:'Ameller ancak niyet iledir'.Yani ancak akid ve iradeyle gerçekleşirler.Çünkü hadisteki 'ancak' ifadesi,bir şeyin...
22 Aralık 2017 - 0 yorum
Ameller Niyetlere Göredir Hadisi Ve Açıklaması "Artık kim azdıysa,Ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse,Onun varacağı yer, olsa olsa cehennemdir!,Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa, ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir! (1)" İslamın şartları zahiri yönüyle...
22 Aralık 2017 - 0 yorum
Ameller Niyetlere Göre Değerlendirilmesi Nasıldır Yüce Allah mü'minleri yani gerçekten iman edenleri sınıflandırırken şu şekilde belirtmektedir: "Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki;Yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir Kendilerine O'nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab'lerine güvenip dayanırlar, Namazı hakkıyla...
22 Aralık 2017 - 0 yorum
Şeytani Ameller Ve Meleklerin Mükafatı,Siz Şeytanın Yolundan Gittiğiniz Halde Meleklerin Mertebesine Kavuşacağınızı Bekliyorsunuz.İşte Allah Hakkında Beslediğiniz Bu Zan Sizi Aldattı Allah'ım...!!! Sen bizim üzerimize bir düşman kıldın.O öyle bir düşman ki biz onu göremediğimiz halde,o ve yardımcıları bizi ve ayıplarımızı görürler.Allah'ım...!!!,onu...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
Sözü Özüne Uymayan Tipler Yüce Allah buyuruyor ki:'Ey Resûl! Küfr içinde yarış edenler seni mahzun etmesin. O kimselerden ki, ağızlarıyla imân ettik dedikleri halde kalpleri imân etmemiştir (1)' "Bu ayet-i kerimeler küfürde yarış eden,Allah' (c.c) ve Resulüne (s.a.v) itaatten çıkan,kendi görüş ve...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
Yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce şartlarına uygun iman etmesi gerekir.Makbul bir iman olmadan yapılan ameller geçerli değildir.İmansız yapılan ibadetlerin,salih amellerin,iyi işlerin,hayır ve hasenatın Allah katında bir değeri olmaz.Çünkü imansız ameller boşa...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
Denilir ki,bunlar,kurtarıcılar olarak görülen;fakat riya,insanlardan gelecek övgüye duyulan arzu,amellerle belirli makamlar,mülkler edinmek,iktidar sevgisi, yaratılmışların karşılıklarına olan meyil gibi şeylerle karıştıkları için helak ediciler haline gelen amellerdir. Bu amellerin sahibi olan kimseler,Allah'a ulaştıkları zaman,farkında olmadan amellerinin boşa gittiğini görürler.Çünkü onlar amellerinin karşılığını...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
İman Ettim Demek Yeterli Midir İslamın şartları dinin zahiri yönünü,imanın esasları ise batıni yönünü teşkil ve işaret etmektedir.İslamın şartları bedeni yönünü,imanın esasları ise manevi (ruhu) boyutunu taşımaktadır.Yani kısacası beden için ruh ise;yani bedenin ayakta durabilmesi ve canlılığını sürdürebilmesi için ruh ne...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
İman ve İslam,tafsilat ve isim bakımından ortaktırlar.Her mümin aynı zamanda müslümandır.İman,sözün fiille tahkikinin eseridir.Bu noktada Cehmiye,Keramiye ve Haruriye fırkalarının görüşleri batıldır.Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'in mezhebini açıklamaya gelince,Allah Teala bizi de bu mezhebe tabi olmaya muvaffak kılsın. Bazıları,imanın İslam olduğunu söylemiştir.Bu söz ikisi...