"Allah" ile Etiketlenen Konular

30 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ın Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin Ama Fazla Ümitkar da Olmayın İnsanları düşündüğümde gördüm ki onların hali şaşılacak derecede vahimdir.İnsan bir vaaz dinlediğinde bu vaazlar onlara ahireti hatırlatır ve vaaz edenin de doğru söylediğini bilirler.Sonra ağlarlar,ihmal ettikleri amelleri için rahatsızlık duyarlar ve yapamadıklarını...
27 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Ulaşmak İsteyen Birisinin Karşılaşacağı Engeller Hayır (hakikat öyle değil) ; bilakis,onların kazanmakta oldukları (irtikab edegeldikleri ma'siyetler) kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14).İbn Abbas (r.a) ve başkaları rame ala kulübihim ifadesini şöyle tefsir ederler: Günah üstüne günahtır ki kalbi örter,kaplar.Nihayet bir şeye yapışan pas...
14 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Muhabbet Nasıl Olur Ve Bu Sevgiyi Meydana Getiren Sebepler Birincisi : Düşünerek,manalarını ve onunla kastedileni anlayarak Kur'an okumak.Tıpkı,kölenin efendisine ait mektubunu muhafaza etmesi ve efendisinin gayesini anlayabilmek için açıklamaya çalışması gibi İkincisi : Farzlardan sonra nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak.Çünkü nafileler onu,muhabbet...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'a Yüzünü Değilde Sırtını Dönmenin Ne Gibi Sonuçları Vardır? Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse,ona bir şeytanı arkadaş veririz ve artık o şeytan onun ayrılmaz dostu olur (1) ayetindeki zikir hakkında doğru olan görüş şudur: Allah Teala'nın Resulü'ne indirdiği zikrinden (Kur'an) kim...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah'ı Sevdiğini İddia Ediyorsun Ama Bu Sevgide Allah'a Karşı Ne Kadar Samimisin Hiç Kendini Sorguladın Mı? Allah'ın sevgisi bir noktadadır. Allah'ın sevgisinden başka bir şey gönüle geldi mi onu uzaklaştıracaksın. Uzaklaştıramadığın takdirde, ben Allah'ı seviyorum demek ya milleti veya kendini kandırmaktan...
8 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah Katında Tek Din İslam'dır Bu ikindi vakti 24 saatin yani günün ortasıdır. İkindi vaktinde avantajlı, yararlı saatler var. Umulur ki bu saatlerde yapılan duaları, münaacatı Cenâb-ı Allah reddetmez. Bizim derdimiz nedir? Gerçek Ümmet-i Muhammed'in biliyorsunuz ki, her tarafta; iç ve...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Allah Nerede Sorusuna Verilecek En Güzel Cevap Soru : Adamın biri  Allah nerede ve bana göster dese,bu kişiye nasıl davranılmalı ve bu kişiyi ikna etmek maksadıyla nasıl cevap verilmelidir? Cevap : Siz de ondan aklını ve ruhunu göstermesini isteyin.Göstersin bakalım.Var olan her...
2 Eylül 2018 - 0 yorum
Bazen Aklıma Allah'ın Varlığı Konusunda Kötü Düşünceler,Vesveseler Ve Şüpheler Geliyor. Allah'ın Varlığı Konusunda Olan Bu Şüphe Ve Vesvesenin Giderilmesinin İlacı Ve Yolu Nedir? Soru : Efendim,ben İslamiyetten haberdar olan iyi bir ailede büyüdüm.Bunun için ne kadar şükretsem azdır.İslami bilgilerden ve İslami...
27 Ağustos 2018 - 0 yorum
Yatak Odasında Duvara Asılı Allah Ve Peygamber İsminin Bulunması Günah Mıdır? Soru : Allah (c.c) ve Peygamber Efendimiz'in ismi şerifleri yatak odasında bulunmasının bir mahzuru var mıdır? Cevap : Bu mübarek isimlerin bulunduğu odada yatmanızda bir mahzur yoktur.Elbise değiştireceğiniz zaman tesettüre dikkat...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Sevilmemesi Gereken Kişiler Ve Bunların Ortak Özellikleri Allah'ın emrine muhalif olan kimse ya akidesinde veya amelinde muhaliftir.Akidesinde muhalif olan ya kafirdir yada bid'atçidir.Bidatçi ise ya kendi bid'atinin propagandasını yapar veya acizliğinden veya kendi kenrcihiyle susar. İtikattaki fesat üç kısımdır Küfür Veya...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yoldan Sapanlar İnsan ; azalarının faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca;mesela dış azalardan el,göz,dil,kulak ,diş; iç azalardan ciğer,dalak ve buna benzer ne var ise,bütün bunları düşündüğü zaman,Allah Teala ilminin sonsuz olup herşeyi kuşattığını ve...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah Rızası Ve İSAR Meselesi Birincisi : Dinen sana haram olmayan,yolundan seni alıkoymayan ve vaktini boş yere harcamayacak şekilde toplumu kendine tercih etmendir.Yani toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinden öne almandır.Örneğin ; Kendin açken onları doyurman,kendin çıplakken onları giydirmen,sen susuzken onlara su vermendir.Ancak...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Buğzetmek Bil ki,Allah için seven kişinin Allah için buğzetmesi de gereklidir.Çünkü sen,Allah'a itaat ettiği ve O'nun tarafından sevildiği için bir insanı sevdiğin zaman,Allah'a isyan ederse ona buğzetmen gerekir.Çünkü böyle bir durumda o,Allah'a isyan etmiş ve O'nun tarafından sevilmemiştir. Bir sebepten...
26 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'a İtaat Ve Sonuçları Kul O'na ne kadar şükrünü artırırsa, O da kula o kadar çok ihsanını artırır.O'na ne kadar çok itaat ederse,asalet ve şerefi için sevabını artırır.O'na ne kadar yaklaşırsa,celal ve azametinden,daha önce müşahade etmediği şeyleri ona gösterir.Böylece bir hudut...
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Utanmak Resulüllah (s.a.v) yanındakilere : Allah (c.c)'tan tam manası ile haya ediniz diye buyurdu.Yanındaki Sahabiler :Biz haya ediyoruz ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler.Allah Resulü (s.a.v) de cevaben : Bunu değil,Allah (c.c)'tan tam hakkıyla haya eden ; başı ve başın...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah  İçin Sevmek Ve Allah İçin Sevmenin Anlam Ve Önemi Bil ki,arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta odluğu gibi tesadüfen,bazen de istemekle ve kasten olur.Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya,bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir.Bunlar ise ancak sevilen biri için...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şükür Ve Temelleri Şükür ; Allah'ın nimetinin etkisinin kulun itiraf ve övgü olarak dilinde,şühud ve muhabbet olarak kalbinde,itaat ve boyun eğme olarak organlarında ortaya çıkmasıdır. Şükür beş temele dayanır ki şükredenin a- Şükredilene boyun eğmesi b- Onu sevmesi c- Nimetini itiraf etmesi d- Nimete karşılık onu...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Razı Olup Allah'tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O'na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O'nu suçlamaz.Allah'a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)'nin kendisi için seçmiş...
Sonraki Sayfa »