"Allah" ile Etiketlenen Konular

30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Sevilmemesi Gereken Kişiler Ve Bunların Ortak Özellikleri Allah'ın emrine muhalif olan kimse ya akidesinde veya amelinde muhaliftir.Akidesinde muhalif olan ya kafirdir yada bid'atçidir.Bidatçi ise ya kendi bid'atinin propagandasını yapar veya acizliğinden veya kendi kenrcihiyle susar. İtikattaki fesat üç kısımdır Küfür Veya...
30 Temmuz 2018 - 0 yorum
Yoldan Sapanlar İnsan ; azalarının faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca;mesela dış azalardan el,göz,dil,kulak ,diş; iç azalardan ciğer,dalak ve buna benzer ne var ise,bütün bunları düşündüğü zaman,Allah Teala ilminin sonsuz olup herşeyi kuşattığını ve...
29 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah Rızası Ve İSAR Meselesi Birincisi : Dinen sana haram olmayan,yolundan seni alıkoymayan ve vaktini boş yere harcamayacak şekilde toplumu kendine tercih etmendir.Yani toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinden öne almandır.Örneğin ; Kendin açken onları doyurman,kendin çıplakken onları giydirmen,sen susuzken onlara su vermendir.Ancak...
27 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah İçin Buğzetmek Bil ki,Allah için seven kişinin Allah için buğzetmesi de gereklidir.Çünkü sen,Allah'a itaat ettiği ve O'nun tarafından sevildiği için bir insanı sevdiğin zaman,Allah'a isyan ederse ona buğzetmen gerekir.Çünkü böyle bir durumda o,Allah'a isyan etmiş ve O'nun tarafından sevilmemiştir. Bir sebepten...
26 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'a İtaat Ve Sonuçları Kul O'na ne kadar şükrünü artırırsa, O da kula o kadar çok ihsanını artırır.O'na ne kadar çok itaat ederse,asalet ve şerefi için sevabını artırır.O'na ne kadar yaklaşırsa,celal ve azametinden,daha önce müşahade etmediği şeyleri ona gösterir.Böylece bir hudut...
25 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Utanmak Resulüllah (s.a.v) yanındakilere : Allah (c.c)'tan tam manası ile haya ediniz diye buyurdu.Yanındaki Sahabiler :Biz haya ediyoruz ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler.Allah Resulü (s.a.v) de cevaben : Bunu değil,Allah (c.c)'tan tam hakkıyla haya eden ; başı ve başın...
24 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah  İçin Sevmek Ve Allah İçin Sevmenin Anlam Ve Önemi Bil ki,arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta odluğu gibi tesadüfen,bazen de istemekle ve kasten olur.Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya,bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir.Bunlar ise ancak sevilen biri için...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Şükür Ve Temelleri Şükür ; Allah'ın nimetinin etkisinin kulun itiraf ve övgü olarak dilinde,şühud ve muhabbet olarak kalbinde,itaat ve boyun eğme olarak organlarında ortaya çıkmasıdır. Şükür beş temele dayanır ki şükredenin a- Şükredilene boyun eğmesi b- Onu sevmesi c- Nimetini itiraf etmesi d- Nimete karşılık onu...
17 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'tan Razı Olup Allah'tan Gelene Rıza Göstermek Ve Bunun Sonuçları 1- O,Rabbini bilen ve O'na karşın hüsn-i zan sahibi olandır.Üzerinde tatbik ettiği kaza ve kaderler hakkında O'nu suçlamaz.Allah'a olan hüsn-i zannı hallerin nazarında eşit olmasını ve Efendisi (c.c)'nin kendisi için seçmiş...
15 Temmuz 2018 - 0 yorum
Allah'a Sığınmak Akıl sahibi olan kişi günah işlese de itaat etse de Mevla'sının kapısına sığınırarak O'nun lütfuna yapışır.Böyle yapan kişi halvette iken O'nunla ünsiyet kurmuş olur ; bir korku ve yalnızlık hissi geldiğinde bu duyguyla o hissi atlatır.Kişi nefsinin dünyaya meyilli...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
Kalpteki korkuyu Allah'a teslimiyet ortadan kaldırır.Çünkü Allah'a teslim olup O'na boyun eğen ve Allah'ın takdir ettiği şeylerin mutlaka başına geleceğini,takdir etmediği şeylerin de asla başına gelmyeceğini bilen kimsenin kalbinde zerre kadar mahlukat korkusu olmaz.Nefsine bir kötülük gelmesinden endişe eden kimse,onu...
29 Mayıs 2018 - 0 yorum
Korku vera doğurur : Korku ; vera,Allah'tan yardım dileme ve uzun amel beslememe meyvesii doğurur.Allah'a kavuşmaya inanma gücü zühdü doğurur.Marifet (Allah'ı tanma) sevgi,korku ve ümit doğurur.Kanaat tıza doğurur.Zikir kalbi diriltir.Kadere iman mevekkül meydana getirir.Devamlı Allah'ın isim ve sıfatlarını düşünmek marifet...
15 Mayıs 2018 - 0 yorum
Risaleti Tebliğ Etmesi,Allah’ın Kuluna Karşı Delilidir 'İkincisi ,Allah'ın kuluna karşı,adil davrandığını göstermek için bunun delil olmasını istemesidir.Çünkü bu,kulunu cezalandıracağı zaman delil teşkil edecektir ' sözüne gelince;İster itaat etsin isterse isyane tsin,Allah'ın delilinin kendisine karşı mevcut olduğunu kulun itiraf etmesi,imanının gereklerindendir.Çünkü peygamber...
23 Nisan 2018 - 0 yorum
Ehl-i İbahe Ne demektir Ve Ehl-i İbahenin Saptıkları Yanlış Yollar,Allah'ı İnkar Etmenin Sebepleri Ve İnsanların Küfre Düşmesinin Sebepleri Nelerdir Bazıları herşeye mübah diyerek Yüce Allah'ın çizdiği sınırın dışına çıktılar. Bunların cahillik ve bilgisizlikleri şu yedi sebepten ileri gelir. 1. SEBEP: Yüce Allah'a...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İnabenin Alametleri Allah'a yönelmenin alametlerinden biri de kendin için ümit kapısını açık bırakıp da,diğer günah işleyen insanlar için endişeler taşıyıp onları küçümsememendir.Kendin için Allah'ın rahmetini ümit edersin de,diğer günahkarlar için onun azabından korkarsın.Oysaki sen onlar için rahmet ummalı,kendin için de azap...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İnabe Çeşitleri Ve Allah'a Söz Vermek İnabe iki türlüdür. Birincisi : Allah'ın rububiyetine yöneliktir.Bu fiil bütün mahlukatı kapsamaktadır.Mü'min,kafir , iyi ve günahkar her insan O'nun rububiyetine yönelmektedirler.Nitekim "İnsanlara bir zarar dokunduğunda Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar (1)" ayeti de bu hususu bildirmektedir.Bu tür...
1 Nisan 2018 - 0 yorum
Allah Yolunda İnfak Etmenin Önemi Bakara süresinde iman edenlere hitap eden ayet-i kerime içinde üç ayet-i kerime peşpeşe infak ile ilgili emirler ihtiva etmektedir. Böylece İslam'ın ihsan kavramını insanlığa yansıtan bu nezih ibadet, adeta ilmek ilmik dokunmaktadır.Nitekim bu ayetlerden birincisinde :...
19 Mart 2018 - 0 yorum
61-) Kulun Allah'ı sevmesi,Allah'ın kulunu sevmesinin alametidir. Kuşkusuz,Allah'ı sevdiğini herkes iddia eder.Fakat Allah'ı sevdiğini söyleyen kişi, davranışlarıyla da bu iddiasını belgelemelidir.Eğer böyle değil de iddiası sadece sözde kalıyorsa,bu nefsinin kendisini aldatmasından,nefsinin kendisine bir hilesinden başka bir şey değildir. 62-) Sevginin alametlerinden...
Sonraki Sayfa »