"Allah Teala (c.c)" ile Etiketlenen Konular

13 Mart 2019 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) yanında bulunanlara hitaben müflis kimdir diye soruyor; Yanında bulunanlar; Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediklerinde; Peygamber Efendimiz (s.a.v) onlara cevaben şöyle buyurmuş; Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü, namaz, oruç ve zekat sevaplarıyla gelip, fakat şuna sövüp,...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Cenab-ı Hak, kendisini seven ve kendisinin de onları sevdiği müminlerin hususiyetlerini bildirdiği ayet-i kerime de şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kafirlere karşı onurlu ve zorlu...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Günah İşleyerek Cüretkar Davrananı Allah'ın Çetin Cezaya Çarptırması: Cahillerin çoğu, Allah'ın rahmetine, affına ve cömertliğine güvenerek emir ve yasaklarına uymamakta, cezasının çetin olduğunu, başlarına gelecek zorlu azabı, mücrim / günahkar topluluğun başından savamayacağını gözardı etmektedirler. Günahta ısrar etseler de affedileceklerine güvenerek...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
Şu bir gerçektir ki; Her bir mevcudun / yaratığın Yaratıcı'sından ötürü kazanmış olduğu büyük bir değeri vardır. Zira her şey Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olup kendilerine has bir dil ile Allah'ın varlığını,birliğini ve güzel isimlerini ilan edip dururlar. İşte inkarcılığı...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Reca (ümit),Allah'ın fazlına, atasına, ihsanına , keremine, rahmetine ve lütfuna bel bağlamak anlamına gelir. Yeis (ümitsizlik) halinin zıttıdır. Ümit, ileride meydana gelecek olan, arzu edilen bir şeye karşı kalbin duyduğu ilgidir. Korku gelecekle ilgili olduğu gibi,ümit de gelecekte vukuu umulan...
29 Kasım 2018 - 0 yorum
Bazı kimseler de Peygamber (s.a.v)'in Rabbinden aktarmış olduğu şu sözüne güvenmektedirler: Ben kulumun bana olan hüsnü zannı üzereyim. O halde Benim hakkımda dilediği zanna sahip olsun.Yani benim hakkımda zannı neyse,ben onu yaparım! Hiç şüphe yok ki hüsnü zan, ancak ihsan /...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İlahi ihsanlar bile şahsi kabiliyetlerin bir buudu,bir uzantısı,bir lazımı gibi takdim ediliyor. Allah ihsan yağdırıyor,onlar ise Allah'ın ihsanlarını Allah'a ulaşma adına kullanacaklarına,onları Allah ile aralarında perde yapıyorlar. Bir başka sahada ise; İkramlar,kerametler , keşifler,intak-ı bi'l-haklar,hiss-i kable'l vukular.. daha neler neler.Bunların hepsi Allah'tan. Fakat gel...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Yaratılış Kapasitemizin Allah'ı Görebilecek Bir Güçte Olmaması : Allah'ı göremeyiz,çünkü yaratılışımız buna müsait değildir.Hz Musa gibi büyük bir peygamber bile Allah'ın dağa tecelli buyurmasına dayanamamış ve düşüp bayılmıştır.Biz bu sınırlı kapasitemizle dünyada -değil Yaratıcımız olan Allah'ı görebilmek- O'nun yaratmış olduğu...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; "Ey şanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.(1)" Nitekim Yüce Allah Resulüne hitaben şöyle buyurmaktadır: 'Hayatın hakkı için onlar gerçekten sarhoşlukları...
28 Aralık 2017 - 0 yorum
"Siz Allah yarattı (1)","Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki (2), Bilakis O, diridir, ezelidir, ebedidir, zamanın ve mekanın ölçümünden mutlak olarak müstağnidir. Varlıkta O'ndan başka ilah ve gerçekte ibadet edilecek bir varlık yoktur. Şu halde,ey mükellefler! Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
"Şüphe yok ki bu Kur'an, insanlara en doğru olan yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere müjde verir ki, onlar için muhakkak bir büyük mükafat vardır ve Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir (1)" Siz Allah'ı nasıl inkar...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
"Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! (1). ".Çünkü "Sizi Allah yarattı (2) " ve 'Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki.(3) Şayet sizlerin düşündüğü ve inandığı gibi "gökte ve yerde Allah'tan başka ilah bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah,...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki.Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur.Ancak madem inkar etmeye yelteniyorsunuz ve diyorsunuz ki Artık anladık! Biliyoruz! Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu, önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir diyorsunuz...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Kudretin azametini ve nimetin büyüklüğünü düşünseler doğru yola dönerler;ateşin azabından korkarlardı.Fakat; Kalpler hasta,gözler ise rahatsızdır. Mahlukatının küçüğüne,yaratılışını nasıl muhkem kıldığına bakmıyor musunuz? Terkibini tamamladı;ona duyma ve görme özelliği verdi; kemik ve deriyi düzgün bir şekilde yarattı.Karıncanın cüssesinin küçüklüğüne ve yapısının inceliğine...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah herkesin ne yaptığını,ne ettiğini,ne düşündüğünü bilmekte ve herkesin yaptığından da haberdardır..Bu dünyada Allah'a boğun eğmeyip ,Resulün'e karşı çıkıp onu yalanlayanlar, nefsi arzu,heva ve arzularına uyarak Allah'ın varlığını birliğini inkar edenler,mahşer meydanına çağrıldıkları zaman ve o mahkemede hesap vermek için...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah ki;" gökleri, sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti. Sonra da Arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize vermişken ; siz Allah’ı nasıl inkar edebilirsiniz ki ? "Elif, Lam, Ra. İşte bu, apaçık kitabın ayetleridir,Düşünüp manasını...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) buyuruyor ki; "Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez.(1) ". Allah kuluna ne diye zulmetsin ki., Allah'ın böyle keyfi bir zulme,cezaya ihtiyacı yoktur. Nitekim böyle bir cezaya maruz kalacak olsan bile bunu sorgulamaya,şikayetçi olmaya hakkın...
18 Aralık 2017 - 0 yorum
"Gerçek ilah,alemlerin Rabb'i olan Allah'tır. Gerçek ve tek din İslamdır. Hakk'ı tebliğ eden bütün peygamberler tek millet tek ,onlara tabi olan müminler de tek ümmettirler. Rab tek,din tek,millet tek,ümmet tek iken, Yahudiler , Hristiyanlar, Mecusiler,Sabiiler.... bunlara ne oluyor da İslam'dan...
Sonraki Sayfa »