"Allah Teala (c.c)" ile Etiketlenen Konular

6 Ocak 2019 - 0 yorum
Cenab-ı Hak, kendisini seven ve kendisinin de onları sevdiği müminlerin hususiyetlerini bildirdiği ayet-i kerime de şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kafirlere karşı onurlu ve zorlu...
14 Aralık 2018 - 0 yorum
. Allah'tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir. Başarı için Allah'ın hoş görmeyeceği çarelere başvurmaz. Kendisine düşen görevini çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler . Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler,...
9 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam dininin temelidir. İslam'daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava,su,yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan güven içinde...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Masiyet İşleyerek Cüretkar Davrananı Allah Azze ve Celle'nin Çetin Cezaya Çarptırması Cahillerin çoğu, Allah'ın rahmetine, affına ve cömertliğine güvenerek emir ve yasaklarına uymamakta, cezasının çetin olduğunu, başlarına gelecek zorlu azabı, mücrim / günahkar topluluğun başından savamayacağını gözardı etmektedirler. Günahta ısrar etseler...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
Şu bir gerçektir ki; Her bir mevcudun / yaratığın Yaratıcı'sından ötürü kazanmış olduğu büyük bir değeri vardır. Zira her şey Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olup kendilerine has bir dil ile Allah'ın varlığını,birliğini ve güzel isimlerini ilan edip dururlar. İşte inkarcılığı...
29 Kasım 2018 - 0 yorum
Bazı kimseler de Peygamber (s.a.v)'in Rabbinden aktarmış olduğu şu sözüne güvenmektedirler: Ben kulumun bana olan hüsnü zannı üzereyim. O halde Benim hakkımda dilediği zanna sahip olsun.Yani benim hakkımda zannı neyse,ben onu yaparım! Hiç şüphe yok ki hüsnü zan, ancak ihsan /...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam dini insan hayatını her yönüyle bir bütün olarak eke alır. İnsana, dünyada ve ahirette mutluluğa, huzura götürecek yollar gösterir, rehberlik eder. İnsanın inanç dünyası, ibadet hayatı, yeme içme, giyinme, beşeri münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatın değişik alanlarıyla ilgili...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Mahlukatı zahir edip de bir şeyi gizli bırakmayan,sonra da hiçbir şey zahir değilmiş gibi gizleyen Allah'ın şanı ne yücedir! Hangi şey var olan mevcudat kadar açık ve nettir? Mevcudatın tümü lisan-ı hal ile benim bir yaratıcım var ve beni hikmet kanununa...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Kim Allah'ın (c.c) azametini düşünürse şaşar kalır.Çünkü akıl,mevcut olan bir şeyin ezeli olmadığını bilir.Ancak hisler bunu tanımaz.Akıl bu düşünceyi hislere de zaruri olarak dikte eder. Akıl bunu kabul ettikten sonra Yaratıcının yaptıklarının Kendi mevcudiyetine delil olduğunu görür.Sonra Allah'ın takdir ettiği işlerin...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Şüphesiz ki mü'minin kalbi Allah'a ve emirlerine bağlanması için O'nu zikretmeye,O'na itaat etmeye ve O'nun buyruklarına yoğunlaşmasına ihtiyaç duyar.Bu da ancak büyük gayret sart etmekle elde edilebilir. Kişinin fıtratındaki şehevi arzulara meyletmesi Allah yolundaki gayretini paramparça etmesi için kafidir.İnsan hedefinde çok...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanoğlunu yokluktan varlığa çıkaran,ona en güzel şekli veren,akıl nimetiyle donatan,kendisini , gönderdiği peygamber ve onlara verdiği kitaplar vasıtasıyla tanıtan,kişinin iradesini de hesaba katarak doğru yola ileten Allah,vefa gösterilmesi gerekenler arasında elbette en başta gelir. Allah'a vefasızlık eden kişinin bir başka varlığa...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İlahi ihsanlar bile şahsi kabiliyetlerin bir buudu,bir uzantısı,bir lazımı gibi takdim ediliyor. Allah ihsan yağdırıyor,onlar ise Allah'ın ihsanlarını Allah'a ulaşma adına kullanacaklarına,onları Allah ile aralarında perde yapıyorlar. Bir başka sahada ise; İkramlar,kerametler , keşifler,intak-ı bi'l-haklar,hiss-i kable'l vukular.. daha neler neler.Bunların hepsi Allah'tan. Fakat gel...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
En küçük bir yerleşim yeri olan bir köyü dahi muhtarsız düşünemeyen bir insan,şu koca kainatı nasıl idarecisiz düşünebilir? Basit bir gecekondunun bile bir plan ve projesiz olamayacağını bilen bir insan,şu uçsuz bucaksız kainat mimarisinin nasıl plansız / rast gele oluştuğunu...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Yaratılış Kapasitemizin Allah'ı Görebilecek Bir Güçte Olmaması : Allah'ı göremeyiz,çünkü yaratılışımız buna müsait değildir.Hz Musa gibi büyük bir peygamber bile Allah'ın dağa tecelli buyurmasına dayanamamış ve düşüp bayılmıştır.Biz bu sınırlı kapasitemizle dünyada -değil Yaratıcımız olan Allah'ı görebilmek- O'nun yaratmış olduğu...
14 Şubat 2018 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; "Ey şanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik.(1)" Nitekim Yüce Allah Resulüne hitaben şöyle buyurmaktadır: 'Hayatın hakkı için onlar gerçekten sarhoşlukları...
21 Aralık 2017 - 0 yorum
"Şüphe yok ki bu Kur'an, insanlara en doğru olan yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere müjde verir ki, onlar için muhakkak bir büyük mükafat vardır ve Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir (1)" Siz Allah'ı nasıl inkar...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
"Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! (1). ".Çünkü "Sizi Allah yarattı (2) " ve 'Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki.(3) Şayet sizlerin düşündüğü ve inandığı gibi "gökte ve yerde Allah'tan başka ilah bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah,...
19 Aralık 2017 - 0 yorum
Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz ki.Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur.Ancak madem inkar etmeye yelteniyorsunuz ve diyorsunuz ki Artık anladık! Biliyoruz! Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu, önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir diyorsunuz...
Sonraki Sayfa »