"Allah Teala (c.c)" ile Etiketlenen Konular

21 Mart 2019 - 0 yorum
Kalpteki korkuyu Allah'a teslimiyet ortadan kaldırır. Çünkü Allah'a teslim olup O'na boyun eğen ve Allah'ın takdir ettiği şeylerin mutlaka başına geleceğini, takdir etmediği şeylerin de asla başına gelmeyeceğini bilen kimsenin kalbinde zerre kadar mahlukat korkusu olmaz. Nefsine bir kötülük gelmesinden...
19 Mart 2019 - 0 yorum
Allah'ın sevgisi bir noktadadır. Allah'ın sevgisinden başka bir şey gönüle geldi mi onu uzaklaştıracaksın. Uzaklaştıramadığın takdirde, ben Allah'ı seviyorum demek ya milleti veya kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. O nasıl olur ki kurt ile koyun bir yatakta yatar. Şahin ile...
18 Mart 2019 - 0 yorum
“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş ( Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.” Bakara 21. Kulluk, her zaman Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde olmak ve ona göre bir duruş sergilemektir. Kulluk, kişinin kendisini ve benliğini...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Her ne kadar olmaması gerekse de önceki bölümde belirtildiği üzere beşeriyetin icabı günaha ve nefsin arzu ve isteklerini gerçekleştirmeye meyillisin. Kaldı ki bu yaban atı misaline benzer. Kimisi o atı terbiye edip öyle kullanmaya başlar ki bu sefer bunun faydasını...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Bil ki, arkadaşlık bazen yolculuk ve komşulukta odluğu gibi tesadüfen, bazen de istemekle ve kasten olur. Bütün bu durumlarda ki arkadaşlık birlikte oturmaya, bir arada bulunmaya ve komşu olmayı gerektirir. Bunlar ise ancak sevilen biri için yapılır. Çünkü sevilmeyen kişiden...
17 Mart 2019 - 0 yorum
Allah Hakkında Tartışanlar= 'Ve O kimseler ki, Allah hakkında tartışmada bulunurlar, Allah için daveti kabul edildikten sonra. Onların delilleri Rab'lerinin katında boştur ve onların üzerine bir gazap vardır ve onlar için şiddetli bir azap vardır (Şura'16)' Nimetler Konusunda Azanlar= 'Size rızk...
14 Mart 2019 - 0 yorum
Birincisi: Dinen sana haram olmayan, yolundan seni alıkoymayan ve vaktini boş yere harcamayacak şekilde toplumu kendine tercih etmendir. Yani toplumun menfaatlerini kendi menfaatlerinden öne almandır. Örneğin; Kendin açken onları doyurman, kendin çıplakken onları giydirmen, sen susuzken onlara su vermendir. Ancak...
14 Mart 2019 - 0 yorum
Allah'a nefsini ıslah ederek dönmek ancak şu üç şeyi gerçekleştirmekle mümkün olur;  • Cezalardan Kurtulmak   • Hatalardan Dolayı Üzülmek  • Kaçırdıklarını Telafi Etmek Cezalardan Kurtulmak= Cezalardan kurtulmak, kul ile Allah arasındaki hukuka taalluk eden günahlardan tövbe etmek, kul hakkına taalluk eden günahlarda ise o...
13 Mart 2019 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) yanında bulunanlara hitaben müflis kimdir diye soruyor; Yanında bulunanlar; Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediklerinde; Peygamber Efendimiz (s.a.v) onlara cevaben şöyle buyurmuş; Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü, namaz, oruç ve zekat sevaplarıyla gelip, fakat şuna sövüp,...
6 Ocak 2019 - 0 yorum
Cenab-ı Hak, kendisini seven ve kendisinin de onları sevdiği müminlerin hususiyetlerini bildirdiği ayet-i kerime de şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kafirlere karşı onurlu ve zorlu...
14 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'a İman Etmenin Faydaları . Allah'tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir. Başarı için Allah'ın hoş görmeyeceği çarelere başvurmaz. Kendisine düşen görevini çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler . Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi...
9 Aralık 2018 - 0 yorum
Allah'ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam dininin temelidir. İslam'daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava,su,yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan güven içinde...
2 Aralık 2018 - 0 yorum
Günah İşleyerek Cüretkar Davrananı Allah'ın Çetin Cezaya Çarptırması: Cahillerin çoğu, Allah'ın rahmetine, affına ve cömertliğine güvenerek emir ve yasaklarına uymamakta, cezasının çetin olduğunu, başlarına gelecek zorlu azabı, mücrim / günahkar topluluğun başından savamayacağını gözardı etmektedirler. Günahta ısrar etseler de affedileceklerine güvenerek...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
Şu bir gerçektir ki; Her bir mevcudun / yaratığın Yaratıcı'sından ötürü kazanmış olduğu büyük bir değeri vardır. Zira her şey Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olup kendilerine has bir dil ile Allah'ın varlığını,birliğini ve güzel isimlerini ilan edip dururlar. İşte inkarcılığı...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Reca (ümit),Allah'ın fazlına, atasına, ihsanına , keremine, rahmetine ve lütfuna bel bağlamak anlamına gelir. Yeis (ümitsizlik) halinin zıttıdır. Ümit, ileride meydana gelecek olan, arzu edilen bir şeye karşı kalbin duyduğu ilgidir. Korku gelecekle ilgili olduğu gibi,ümit de gelecekte vukuu umulan...
29 Kasım 2018 - 0 yorum
Bazı kimseler de Peygamber (s.a.v)'in Rabbinden aktarmış olduğu şu sözüne güvenmektedirler: Ben kulumun bana olan hüsnü zannı üzereyim. O halde Benim hakkımda dilediği zanna sahip olsun.Yani benim hakkımda zannı neyse,ben onu yaparım! Hiç şüphe yok ki hüsnü zan, ancak ihsan /...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam dini insan hayatını her yönüyle bir bütün olarak eke alır. İnsana, dünyada ve ahirette mutluluğa, huzura götürecek yollar gösterir, rehberlik eder. İnsanın inanç dünyası, ibadet hayatı, yeme içme, giyinme, beşeri münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatın değişik alanlarıyla ilgili...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Mahlukatı zahir edip de bir şeyi gizli bırakmayan,sonra da hiçbir şey zahir değilmiş gibi gizleyen Allah'ın şanı ne yücedir! Hangi şey var olan mevcudat kadar açık ve nettir? Mevcudatın tümü lisan-ı hal ile benim bir yaratıcım var ve beni hikmet kanununa...
Sonraki Sayfa »