"Alıntı Yapılan Makaleler" ile Etiketlenen Konular

8 Kasım 2018 - 0 yorum
Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah Teala, son din olarak onlara İslamı ve son Peygamber olarak da Hz. Muhammed'i (s.a.v) göndermiştir. İslam'ın gelmesiyle Yahudîlik ve Hıristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu, tıpkı, yeni...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
Gerçekte, İslam dininin böyle hızla gelişip yayılmasını yalnız kutsal savaşlarla fetihlere bağlamak yetersizdir. Bunda, Hz. Muhammed'in Kur'an aracılığıyla yaydığı ilkelerin ve kuralların gerçeklere uygunluğu, sadeliği, geçerliliği de büyük etken olmuştur. İslam inancında, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa peygamberlerden...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
İmanın Şartları Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak Allah’ın meleklerine inanmak Allah’ın kitaplarına inanmak Allah’ın peygamberlerine inanmak Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak İslam'ın Şartları Kelime-i şehadet getirmek Günde beş vakit namaz kılmak ...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam: Allah-u Teala’nın emirlerine boyun eğip, O’nun birliğine ve ibadetinde tek olup hiç bir ortağı olmadığına teslimiyet göstermek, bir olan Allah-u Teala’ya ibadeti, O’nun yüce kitabında ve rasulunun sünnetinde bildirdiği her şeye iman ile birlikte yerine getirmek, bir olan Allah-u...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam'a girişin temel şartı olan bu şehadet cümlesi arapça bir cümle olup, tevhidi ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliğini ifade eder ve iki bölümden oluşur. Birinci bolümde Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde de Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın kulu ve rasulü...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
Gusül abdesti, Allah-u Teala'nın şart kıldığı, maddi ve manevi kirlilikten arınmaktır. Gusül tepeden tırnağa ulaşana kadar bedenin hiçbir yerinde kuru yer kalmaksızın yıkanmaktır. Namaz kılmak için alınan abdest küçük, gusül ise büyük abdesttir. Gusül abdestinin bir diğer adı ise boy...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Kaba,sözü saksıya koyup kafa göz dalan.İri kıyım düşüncesiz.Seyrek empati. Hak yeme obezi.Bir deri bir kemik merhamet.  Bütün bu söylediklerimin muhatabı son zamanlardaki halimiz. Hafta başında bir söz duydum. Klavyem zonkladı Namaz kılmayan hayvandır Bu cümleyi öğelerine ayırsan, hepsi bir daha aynı cümlede buluşmamak için...
25 Ekim 2018 - 0 yorum
İslam dinini diğer dinlerden ayıran belli başlı özellikleri şunlardır 1 - İslamiyet, her asra ve her insana hitap eder, getirdiği esaslar insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verir. İslam'ın bu cihanşümûl özelliğine Kur'an'da şu şekilde işaret olunur: "Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara...
25 Ekim 2018 - 0 yorum
İslam, Allah’ın insanlar için seçtiği dindir. Kulun yaratılışına uygun ve onun hayrı için ortaya konulmuş ilahi kanunların bütünüdür. İslam, İman ile aynı anlamda kullanılmaktadır. İman, Allah’ın varlığına birliğine ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve resulu olduğuna inanmak, bunu kalbiyle tasdik, diliyle ikrar...
15 Eylül 2018 - 0 yorum
Verilen Sözü Yerine Getirmenin Gerekliliği Ve Sorumluluğu İslamiyet; ahde vefayı, akitlere riayeti imanın gereği kabul eder, anlaşmalara riayet etmeyi, gerekenleri yerine getirmeyi, sözünün erleri olmayı emreder Öyle ise ahd nedir? Ahd: Vaad etme, peyman, misak ve vasiyet anlamındadır İki taraf arasında yapılan sözleşmelere, yapılan...
1 Eylül 2018 - 0 yorum
Ahd-i Atik Nedir,İçeriği Ve Tanımı Hakkında Özet Bilgi Eski ahid, eski sözleşme. Ehl-i kitap yani yahudi ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaplardan bir kısmı. Ahdi atik'in Rab Yahve (Yahova) ile İsrailoğulları arasındaki bir sözleşme olduğuna inanılır. Yahudi inancına göre Rab, Hz. İbrahim...
22 Haziran 2018 - 0 yorum
Adalet sahibi, Adaletin hükmünü yerine getiren, yönetimin hangi kademesinde olursa olsun, yönetimindekileri adalet sınırları içinde sevk ve idare eden, her türlü hak ve ödevlerini insaf ölçülerine uygun bir tarzda tatbik eden, kısacası; adalet sıfatı ile nitelenmeyi hak eden yönetici. Adil yönetici; Kur'an...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Adamın birisi çölde gezerken gayet çirkin bir surat görür, ‘’Sen kimsin?’’diye sorar. Çirkin surat, ‘’Ben senin kötü amellerinim.’’ der. Adam ‘’Senin gibi çirkin surattan kurtuluş nasıl olur?’’ diye sorunca: -Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) güzel ahlakına uymak ve O’na salatü selam yollamakla!... cevabını verir. Peygamberimiz (s.a.v)...
31 Mayıs 2018 - 0 yorum
SORU: Bugün Müslümanların % 99’u doğduğunda zaten Müslüman bir ülkede doğmuş ya da Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmiş. Genel istatistik bunu gösteriyor gibi. Ehl-i kitabın müşrik olduğunu Abdülaziz Hocam söylemişti. Daha doğrusu “Müslüman olmayan herkes müşriktir” demişti. Sonra da...
20 Mayıs 2018 - 0 yorum
Şefaat, şef’ kökünden tekliğin zıddına iki şeyin yan yana olması demektir. Birinin işini görmek için onunla birlikte gitme anlamına da gelir. İnsanın bilgisi az olduğu için tanımak istediği kişiyi ona, güvendiği birinin tanıtması önemlidir. Dolayısıyla insanlar arasında bu tür şefaatler...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
İşlediğiniz Günahların Reklam Yapmayın AYIPLARI GİZLEMEK Bismillehirrahmenirrahim Sadakallahül azim. Muhterem Müminler! Cenabı Hak’a sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam Peygamberimiz(sas)’e, al ve ashabının üzerine olsun. Allahu Teala günahlarımızı affeylesin. Kusurlarımızı mağfiret eylesin. Rabbim her iki cihanda bizleri aziz eylesin. Mutlu olanlardan, mutlu kıldıklarından eylesin....
10 Nisan 2018 - 0 yorum
Robotlaştırılmış Müslümanlık Bizlere “dinci” diyen “dinsiz”lerle tartışmak abesle iştigal; çünkü onlar, içinde yaşadıkları evrensel sistemi “oku”makta özürlüler!. Onlar, “DİN” konusunu tartışabilecek yeterli veritabanına sahip olmadıkları için, bırakın onları bir yana da; Dünya’da insanları “robotlaştırma”da olağanüstü başarı gösteren müslüman “güdücü”lerin başarısına bir göz...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam Alimleri Ve Mezhep İmamlarının Müzik Hakkındaki Görüşleri Müzik konusu tarih boyu hemen bütün medeniyetlerin konusu ve problemi olmuş bir konudur. İnsanlar tarihin her döneminde müziğin gizemli dünyasından istifade etmeye çalıştıkları gibi, müzik sebebiyle meydana gelen bir takım olumsuzluklardan da şikayetçi...
Sonraki Sayfa »