"Ali Küçük Hoca Besairu’l Kuran Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Ali Küçük Tefsiri “Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 106., Nüzûl sıralamasına göre 29., Mufassal sûreler kısmının on beşinci grubunun dördüncü sûresi olan Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 4’tür. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 1. “Kuşluk vaktine andolsun; 2. Sükûna erdiği zaman geceye andolsun ki, 3. Ey Muhammed! Rabbin seni ne bıraktı ve ne de sana darıldı. 4. Doğrusu âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. 5. Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de...
1 Mart 2018 - 0 yorum
Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 82., Nüzûl sıralamasına göre 82., Mufassal sûreler kısmının dokuzuncu grubunun dördüncü sûresi olan İnfitâr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 19’dur. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve...
27 Şubat 2018 - 0 yorum
Fil Vak'asındaki Gaye Ve Sebepler Parayı Kıble Edindiniz Ha Ebrehe Ha Siz Nerde Kaldı Farkınız Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 105. Nüzûl sıralamasına göre 19., Mufassal sûreler kısmının on beşinci grubunun üçüncü sûresi olan Fil sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 5’dir. “Rahmân ve Rahîm olan...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 104., Nüzûl sıralamasına göre 32., Mufassal sûreler kısmının grubunun ikinci sûresi olan Hümeze sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Â olup âyetlerinin sayısı 9’dur. Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın Resûlü’ne, O’nun...
21 Ocak 2018 - 0 yorum
GERÇEK YETİM KİMDİR “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” 17-) “Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Hayır hayır, bu büyük bir yanılgıdır! Vazgeçin bu anlayışlarınızdan! Değiştirin bu bozuk düzen anlayışlarınızı! Sizler üstelik yetime de ikram etmiyorsunuz. Yetimin hakkını da vermiyorsunuz. Yetimi doyurup yüzünü güldürmeye...
21 Ocak 2018 - 0 yorum
ALLAH NASIL MI İMTİHAN EDER? SADECE BİR ÖRNEĞİ “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 15-) “Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman, o: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.” Fakat gafil insan Allah’ın kendisine imtihan vesilesi olarak verdiğini imtihanı başardı da...
21 Ocak 2018 - 0 yorum
ASRIMIZIN- GÜNÜMÜZ FİRAVUNLARI “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 10...14-) “Kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptı?”Bunlar ülkelerde azmışlardı.Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.Bu yüzden Rabbin de onların üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi.Doğrusu Rabbin hep gözetlemekteydi.” Bir de Firavun’a ne yaptı Rabbin görmedin mi Peygamberim? buyurarak Rabbimiz şimdi...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 6...8-) “Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine? Sütunlar sahibi İreme? Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.” Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd'a, Âd kavmine? Görmedin mi ne yaptı Rabbin yüksek sütunlarla dolu Âd-ı İreme. Âd...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
KAYADAN ÇIKAN DEVENİN SIRRI “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” 9-) “Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine ne yaptı Rabbin?” Rabbimiz, Ad’ın başına gelenleri kısaca anlattıktan sonra şimdi de Semud kavmini anlatmaya başlıyor. Semud kavmi, Ad kavminden sonra gelmiş, onların halefi olarak Medine...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 89., Nüzûl sıralamasına göre 10., Mufassal sûreler kısmının 12i grubunun ilk süresi olan Fecr süresi, Mekke’de nazil olmuştur. Ayetlerinin sayısı 30’dur. Kur'an-ı Kerîmin seksen dokuzuncu suresi. Mekke'de inmiştir. Otuz ayettir. İsmini, ilk ayetindeki 'fecr' sözcüğünden almıştır. fâsılası...
20 Ocak 2018 - 0 yorum
1. “Tanyerinin ağarmasına andolsun ki;” Rabbimiz, fecre yeminle söze başlıyor. Rabbimizin sonsuz ve sınırsız ilmini, hikmetini anlatmayı murad buyurduğu zaman, isim ve sıfatlarına yemin ettiğini, gücünü, kudretini bize göstermek istediği zaman da fiillerine ve yaratıklarına yemin ettiğini görüyoruz. Burada da yarattığı...
9 Ocak 2018 - 0 yorum
Asr Süresi Ali Küçük Tefsiri Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 103., Nüzul sıralamasına göre 13., Mufassal sureler kısmının on beşinci grubunun ilk suresi olan Asr suresi Mekke’de nazil olmuştur. Ayetlerinin sayısı 3’dür. Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve...
3 Aralık 2017 - 0 yorum
Bugün Allah kullarının namazlarını neler ve kimler engelliyor? Müslümanların namazını Çek, senet, borç derdi engelliyor. Dükkan, tezgah engelliyor. Çok kazanma derdi, müşteri engelliyor, Diploma, doktora derdi, meslek, Oyun, televizyon, müdür, amir, komutan, patron, baba, ana, arkadaş engelliyor. Bilelim ki bunların hepsi...