"A’la Süresi Meali Ve Tefsiri" ile Etiketlenen Konular

19 Ocak 2018 - 0 yorum
Talep ve irade döneminin ilk başlarında 'Rabbinin adını' yani uyanık,sevinçli ve istekli bir biçimde ilahi isimlerden birini düşünerek 'zikreden ' ve farz kılınmış olan namaz vakitlerinde 'namaz kılıp (15)'  Allah'a yönelen ve haram kılınan şeylerden de nefsini mahrum bırakan kimseler kurtuluşa erdi. 'Fakat' sapıklık...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu mübârek sûre, "Tekvir" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. On dokuz âyet-i Kerîme'yi içermektedir. Medine-i Münevvere'de nâzil olduğuna kail olanlar da vardır. Birinci âyetinde Cenab-ı Hak'kın en yüce olan ismi şerifi zikredilmiş olduğu için kendisine böyle "A'lâ sûresi" adı...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
14- Gerçek şu ki umduğunu elde eder iyice tenizlenen, 15- Ve Rabbinin adını anarak namaz kılan. 16- Oysa siz,dünya hayatını tercih edersiniz. 17- Halbuki ahiret hayatı hem daha hayırlı,hem de daha kalıcıdır. 18- Şüphe yok ki bu önceki sahiferlerde, 19- İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de...
18 Ocak 2018 - 0 yorum
A'la Süresi Mekki'dir,Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında indirilmiş olup tamamı 19 ayettir.Adını ilk ayetindeki en yüce anlamına gelen a'la kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 8,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 87. süredir. İlk...