"Akademi Araştırma Heyeti" ile Etiketlenen Konular

23 Eylül 2018 - 0 yorum
Hangi Konularda Sabırlı Davranmak Gereklidir? a- Allah'a kulluğun zorluklarına katlanma manasına , ibadet-u taate karşı sabır b- Günah yolunun nefse hoş gelmesine mukabil masiyet duygusuna karşı sabır c- Hakk'ın kaza ve kaderine rıza göstermeyi de ihtiva eden semavi ve arzi belalara karşı sabır d-...
20 Eylül 2018 - 0 yorum
Şoka Girmek Ve Şoktan Kurtulmak Sabretme,dişini sıkma,dayanma,metanet gösterme,sarsılmama , irkilmeme,irade felcine uğramama,her gün zehir-zemberek hadiseleri sineye çekme ve dayanma elbette kolay bir iş değildir. Ancak bütün bunlar ilk musibet şoku anında yapılmalıdır.Çünkü yer değiştirme,başka bir vaziyete intikal etme,psikolojik olarak her zaman insanın...
18 Eylül 2018 - 0 yorum
Malayani Şeyleri Terk Etmek Malayani faydasız,anlamsız ve kişiyi ilgilendirmeyen söz ve davranışlara denir.Kişiyi fiil,söz,nazar ve fikir olarak ilgilendirmeyen her şey malayanidir yani boştur.Sadece davranış ve sözde değil,baktığımız,düşündüğümüz , hayal ettiğimiz şeylerde de gereksiz şeylerden kaçınmalıyız. Malayaniyi,İslam'ın insana getirdiği mesuliyet telakkisi çerçevesinde anlamak...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
İslamiyet'in Hayata Bakışı İnsan dünyaya imtihan için gönderilir.İnsanın hayatı bir imtihandan ibarettir.Bu çok önemli husus,Kur'an'da çok net bir şekilde ifade edilmiştir: "Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için,ölümü ve hayatı yaratan O'dur.O azizdir,gafurdur (üstün kudret sahibidir,affı ve mağfireti boldur (1)" Dünya daimi...
9 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam'i Çağrı İslam dini,İlahi dinlerin sonuncusu ve asli hüviyetini muhafaza eden yegane dindir.İslam'ı tebliğ ve temsil eden Hz Muhammed Mustafa (s.a.v) 'de peygamberliğin son halkasıdır. Peygamber (s.a.v) din adına son sözü söylemiştir.Peygamberliği yalnızca belli bir toplum ve millet için olmayıp,bütün insanlık alemi...
29 Mart 2018 - 0 yorum
Cuma Vaktinde Alış-Veriş Yapmak Caiz Midir Allah (c.c); 'Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu,(ezan okunduğu zaman) Allah'ı zikretmeye koşun,alış-verişi bırakın (Cuma'29)' buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimeden hareketle Hanefi mezhebi bu vakitte alış-veriş yapmaya tahrimen mekruh,sair üç mezhep ise haram hükmünü vermişlerdir.İç ezanın okunması ile...
18 Mart 2018 - 0 yorum
Ve Şeytan Dedi ki Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsanların en yakını anne ve babasıdır ve her türlü iyilikte olduğu gibi,vefada da öncelik hakkı onlara aittir.Onlara hürmette kusur eden,Hakk'a karşı gelmiş olur.Onları hırpalayan er yada geç hırpalanmaya maruz kalır.İnsan daha küçük bir canlı halinde var olmaya başladığı günden itibaren,hep...
28 Ocak 2018 - 0 yorum
"Tevekkül=Kelime olarak güvenmek,bel bağlamak,vekil tayin etmek,sebep ve tedbirde ihmal göstermemek,Allah'a güvenmek,işi O'na havale etmek,O'nun ilmine ve murakebesine sığınmak,kısacası Allah'ı vekil kılmak ve vekile tam olarak itimad etmektir.Şöyle de denebilir:Gerekli bütün çabayı sarf ederek,her türlü tedbiri aldıktan sonra,işi tam bir inançla...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
EHLİYET Ehliyet,kişinin dini ve hukuki hükme konu muhatap olmaya elverişli oluşu demektir.Kur'an da yerin ve göğün taşımaktan çekindiği emaneti insanın yüklendiği belirtilerek (bkz:Ahzab'72) diğer bütün varlıklar arasında sadece insanın ehliyet ve sorumluluk taşıdığını işarete der.İnsanın dinin hitabına ehil olması akıl denilen...
12 Ocak 2018 - 0 yorum
SÜNNET NEDİR İslam fıkhına göre Peygamber Efendimizin (s.a.v) farz ve vaciplerden hariç olarak yaptığı ve yapılmasını istediği fiil ve davranışlardır ki,iadet kabilinde olanlara 'Sünnet-i Hüda',adet-i seniyyeleri cümlesinden bulunanlara ise 'Sünnet-i Zevaid' denir. SÜNNET İKİYE AYRILIR Sünnet-i Müekkede Sünnet-i gayr-i Müekkede SÜNNET-İ MÜEKKEDE=Resulüllah...
11 Ocak 2018 - 0 yorum
MÜBAH NEDİR Yapılmasında veya terkinde dini yönden hiç bir mahzur bulunmayan,yani ; mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu işlerdir. MÜSTEHAB NEDİR Sevilmiş şey manasına gelir.Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ara sıra yapmış oldukları şeylerdir.Duha (kuşluk) namazı gibi. MÜSTEHABIN HÜKMÜ NEDİR Müstehabın yapılmasında sevab vardır.Yapılmaması...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması caiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır.Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır.Onlarda diğer insanlar gibi oturup kalkar,yiyip içerler, gezerler,evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar,hastalanır ve ölürler;bu gibi özelliklere peygamberler...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'anda gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda kesin bir bilgi verilmemiştir.Bu çerçevede ayetlerde önemle vurgulanan husus,her millete,her bölgeye bir uyarıcının gönderildiğidir.Nitekim Yüce Allah buyuruyor ki; "...Hiçbir ümmet/ toplum yoktur ki onlar için bir nezir (doğru yolu gösterip eğri yolun akıbetinden onları sakındıran...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Dini terminolojide peygamber:Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek,emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir.Peygamber kelimesinin Arapça da kullanılan karşılığı ise; resul ve mürsel'dir. Resül-Mürsel=Yeni bir kitap ve yeni şeriatla insanlara gönderilen peygambere denir.Kur'an-ı Kerim de peygamber anlamını ifade...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
Doğumundan vefatına kadar hayatı tarihi vesikalara dayanılarak,hemen hemen bütün ayrıntılarıyla bilinen Peygamber Efendimiz (s.a.v):Arabistan yarımadasının Mekke şehrinde miladi 571 tarihinde dünyamızı şereflendirmiştir.Bölgenin saygın kabilelerinden Kureyş içinde köklü bir aile olan Haşimoğullarına mensuptur. Babası;Kureyş'in ileri gelenlerinden Abdulmuttalib'in oğlu Abdullah; Annesi;Zühre kabilesinden Vehb'in kızı...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsan potansiyel değerleri ve donanımı itibariyle varlıklar hiyerarşisinde en üst zirvededir.Ancak,o,bu potansiyeliyle birlikte mahiyetindeki kin, nefret,haset ve baş kaldırma gibi özellikleriyle de dibe vurmaya müsait bir varlıktır.İşte yarattığı insanın bu yönünü en iyi bilen yüce Allah, hikmetinin,lütuf ve merhametinin bir...
8 Ocak 2018 - 0 yorum
"Hz Peygamber'in peygamberliğini ispat eden mucizeler genelde üç başlık altında incelenir; MANEVİ (AKLİ) MUCİZE OLAN KUR'AN MUCİZESİ Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden,akıllara durgunluk verecek derecede büyük ve ebedi bir mucizedir.Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemleri geçince bittiği,onları yalnız o dönemde...
Sonraki Sayfa »