"Akademi Araştırma Heyeti" ile Etiketlenen Konular

16 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakikat sevgisinin bir yanını ilim,diğer yanını da din teşkil eder.Evet,insanın idrak ve şuuruyla,varlık arasındaki münasebet ve alakanın bir tarafını da hakikati keşif ve tespit,öbür tarafını da ona karşı belirlenecek tavır söz konusudur. Birinci husus,dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip...
15 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanın; Başkalarını kendisine tercih etmesidir.Ahlakçılara Göre İsar; Toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsi çıkarlarından önce düşünmektir. Tasavvuf-i Noktada İse İsar; En halisane bir tefani düşüncesiyle topyekün şahsiliklere karşı bütün bütün kapanıp,yaşama zevkleri yerine,yaşatma hazlarıyla var olmanın ünvanı olarak kabul edilmiştir. Kaynak : Akademi Araştırma Heyeti /...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
İlim ile din ; varlık aleminde sır ve muamma kutularını açan iki anahtardır. Biri : Varlıkların yaratılış şeklini,maddi mahiyetini ortaya koyarken Diğeri de ; Yaratılış sebebini ve gayesini açıklamaktadır. Bu bakımdan ortada birbirleri ile çelişen bir durum söz konusu değildir,bilakis bunlarda birbirlerini tamamlama...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam,silm-u selamet maddesinden gelip,kulun Allah'a teslim olması,O'nun buyruklarına inkiyat etmesi,salim ve emin bir yola girerek selamete yürümesi,herkese hatta her şeye güven vaad etmesi,elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaması manasına gelir İslam ;esasları Allah'ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tebliğ ve...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsan dünyaya imtihan için gönderilir.İnsanın hayatı bir imtihandan ibarettir.Bu çok önemli husus Kur'an da çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için,ölümü ve hayatı yaratan O'dur.O azizdir,gafurdur (üstün kudret sahibidir,affı ve mağfireti boldur) (1).Dünya daimi...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam,haksız yere insan öldürmeyi bütün insanlara karşı cinayet işleme şeklinde değerlendirmiş,insan hayatının kutsallığını vurgulayarak en mükemmel bir şekilde beyan etmiştir. 'Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse,sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa...
7 Kasım 2018 - 0 yorum
Yüce Allah,evvela koymuş olduğu kanun ve sebeplere sarılıp onlara tabi olmamızı istiyor.Ancak sebeplere sarılıp da bir neticeye varamadığımızda O Kayyum'dur.Yaratmış olduğu kainat,her an idare ve tasarrufundadır beyanıyla bize şunu hatırlatıyor : Bu mülkün yönetimi O'nun elindedir.Kapalı gördüğümüz kapıları O sizin...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz'in dünyaya gönderilip risaletle görevlendirilmesi kainat çapında bir olay olduğu gibi insanlığın yeniden dirilişi sayılır.Elindeki eşsiz Kur'an mesajı ile dünyayı yeniden asıl düzenini verecek plan ve projeleriyle geldi.İnsanlık ,din,ahlak,ilim  ve medeniyet noktalarında ona çok şey borçludur. Kim bilir o olmasaydı...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Toplumun temel taşı olan ailenin sağlam olması,eşler arasında ilk günden itibaren var olup ömür boyu sürmesi gereken karşılıklı sevgi,sadakat ve vefaya bağlıdır.Bu durum her kültürde değişik derecelerde var olan evrensel prensiplerden ibarettir.Hatta hayvanlar aleminde bile eşler arasında vefa ve sadakat...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanoğlunu yokluktan varlığa çıkaran,ona en güzel şekli veren,akıl nimetiyle donatan,kendisini , gönderdiği peygamber ve onlara verdiği kitaplar vasıtasıyla tanıtan,kişinin iradesini de hesaba katarak doğru yola ileten Allah,vefa gösterilmesi gerekenler arasında elbette en başta gelir. Allah'a vefasızlık eden kişinin bir başka varlığa...
3 Kasım 2018 - 0 yorum
İlahi ihsanlar bile şahsi kabiliyetlerin bir buudu,bir uzantısı,bir lazımı gibi takdim ediliyor. Allah ihsan yağdırıyor,onlar ise Allah'ın ihsanlarını Allah'a ulaşma adına kullanacaklarına,onları Allah ile aralarında perde yapıyorlar. Bir başka sahada ise; İkramlar,kerametler , keşifler,intak-ı bi'l-haklar,hiss-i kable'l vukular.. daha neler neler.Bunların hepsi Allah'tan. Fakat gel...
1 Kasım 2018 - 0 yorum
En küçük bir yerleşim yeri olan bir köyü dahi muhtarsız düşünemeyen bir insan,şu koca kainatı nasıl idarecisiz düşünebilir? Basit bir gecekondunun bile bir plan ve projesiz olamayacağını bilen bir insan,şu uçsuz bucaksız kainat mimarisinin nasıl plansız / rast gele oluştuğunu...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Yaratılış Kapasitemizin Allah'ı Görebilecek Bir Güçte Olmaması : Allah'ı göremeyiz,çünkü yaratılışımız buna müsait değildir.Hz Musa gibi büyük bir peygamber bile Allah'ın dağa tecelli buyurmasına dayanamamış ve düşüp bayılmıştır.Biz bu sınırlı kapasitemizle dünyada -değil Yaratıcımız olan Allah'ı görebilmek- O'nun yaratmış olduğu...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
- İçinde bulunduğun ortamın,kötülüklerden uzak,salih ve iyiliklerle dolu bir ortam olmasına aldanma.Cennetten daha emniyetli ve kötülüklerden daha uzak bir yer düşünülebilir mi? Oysa babamız Adem'in başına gelenler orada geldi - İbadetinin çokluğuna da aldanma.Şeytan gibi kendini ibadete adamış kim vardı ve...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
Allah Resulü,iki çene ve apış arası hakkında söz verene,cenneti vadediyor.Cennetle müjdelenen müstesna karnetler bilinmektedir.Demek onların dışında da bazı kimseler ihraz ettikleri makam ve kazandıkları kurbiyet haysiyetiyle böyle bir mazhariyeti elde edeceklerdir.Buradaki mazhariyet,ağız ve apış arasını korumanın zorluğundan gelmektedir. Zira şehvetin bütün...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
O'nun varlığı delil gerektirmeyecek kadar açıktır.Ne var ki,varlığı her şeyden açık olan O yüce Yaratıcı,Zatı itibariyle gözlerin bizatihi göremeyeceği,idrak edemeyeceği kadar da yüce ve eşsiz bir Varlık'tır.Bu itibarla Yaratıcı kendisini bize,Zat'ıyla değil yaratmış olduğu eserler ve göndermiş olduğu rehberlerle tanıtmak...
27 Ekim 2018 - 0 yorum
İnsanların en yakını anne ve babasıdır ve her türlü iyilikte olduğu gibi,vefada da öncelik hakkı onlara aittir.Onlara hürmette kusur eden,Hakk'a karşı gelmiş olur.Onları hırpalayan er yada geç hırpalanmaya maruz kalır.İnsan daha küçük bir canlı halinde var olmaya başladığı günden itibaren,hep...
22 Ekim 2018 - 0 yorum
Zühd,lügatta isteksizlik,rağbetsizlik , önemsizlik demektir.Kavram olarak anlamı şöyledir : Dünyaya yani maddiyata ve menfaate değer vermemek,hırslı,ihtiraslı , çıkarcı,menfaatperest ve bencil olmamak,kalpte dünya ve menfaat sevgisi taşımamak,bunların kalbe soğuk gelmesi,tül-i emel sahibi (ihtiraslı) olmamak,kısar-i emel sahibi (kanaatkar) olmak,manevi değerlerin maddi değerlerden...
Sonraki Sayfa »