"Akademi Araştırma Heyeti" ile Etiketlenen Konular

1 Ocak 2019 - 0 yorum
1- Ahireti inkarın, insan üzerindeki olumsuz tesiri son derece büyüktür. Ölümü bir yok olma kabul eden bir insanın, zihninde kat'iyen bir güven ve sükunet oluşmaz. Şöyle ki, ebedi bir hayat düşüncesine sahip olmayan bir kimsenin, her gün hayat takviminden bir...
1 Ocak 2019 - 0 yorum
Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyela'la denildikten sonra yine Allahu Ekber...
27 Aralık 2018 - 0 yorum
İman kelimesi; inanmak,güven vadetmek, başkalarının emniyetini temin etmek ya da emin,güvenilir ve sağlam olmak manalarına gelir.İstılah olarak ise iman ; Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Allah'tan getiridği kat'i olarak bilinen hükümlerde O'nu tasdik etmek,haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul etmek,bunların gerçek ve doğru...
15 Aralık 2018 - 0 yorum
Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenab-ı Hakk'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana AKİKA KURBANI denir. Esasen akika yani doğan çocuğun başındaki ana tüyünün adıdır. Akika Kurbanı Hanefi Mezhebinde mübahtır. Ama böyle bir şükür niyetiyle yapılan bir mübah kurbiyete dönüşmektedir....
15 Aralık 2018 - 0 yorum
. İki gözünün veya bir gözünün kör olması .  Yürüyemeyecek kadar topal olması . İki kulağının veya bir kulağının kesik olması .  Dişlerinin tamamının veya çoğunun dökülmüş olması . Boynuzlarının ikisinin veya birisinin kökten kırılmış olması .  Hayalarının ve...
15 Aralık 2018 - 0 yorum
Kurban Olarak Kesilmeye Mani Olmayan, Ayağı Topal, Boynuzu Kırık Yada Az Gören Hayvanların Kurban Olarak Kesilmesi Caiz Midir? Boynuzu Kırık Hayvan Kurban Olur mu? . Gözlerinin şaşı veya zayıf görmesi . Bir ayağı topal olup diğer üç ayağı ile aksayarak da...
10 Aralık 2018 - 0 yorum
Bir kimse, sevabını ölmüş bir akrabasına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı ölen bir insanın ardından onun adına sadaka verildiği, hacc yapıldığı gibi, kurban da kesilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v), ümmetinden kurban kesemeyenler adına kurban kesmiştir.Hz Ali...
6 Aralık 2018 - 0 yorum
Kur'an; Tevhid, nübüvvet ve ahiret olmak üzere tebliğinin temelini oluşturan üç esasından biri olan ahirete imanı, Allah'a imanla birlikte zikretmiştir. Onun için pek çok ayette bu iki iman esasını birlikte zikretmesi, Allah'a imanın ahiret gününe iman üzere kurulu olup onunla...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
Şu bir gerçektir ki; Her bir mevcudun / yaratığın Yaratıcı'sından ötürü kazanmış olduğu büyük bir değeri vardır. Zira her şey Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olup kendilerine has bir dil ile Allah'ın varlığını,birliğini ve güzel isimlerini ilan edip dururlar. İşte inkarcılığı...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
İki taraf (cennetliklerle cehennemlikler) arasında bir perde ve herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz Cennet'e giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: Selam size! diye seslenirler. Gözleri cehennem ehline çevrildiğinde ise Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Reca (ümit),Allah'ın fazlına,atasına,ihsanına , keremine,rahmetine ve lütfuna bel bağlamak anlamına gelir.Yeis (ümitsizlik) halinin zıttıdır.Ümit, ileride meydana gelecek olan,arzu edilen bir şeye karşı kalbin duyduğu ilgidir.Korku gelecekle ilgili olduğu gibi,ümit de gelecekte vukuu umulan şeyle ilgilidir.Kalbin hayatı ümitle sürer,yani gönül ümitle...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
İnanç ve idealimizin devamlılığı adına bu tür duyguların itidal ve istikamet üzere temsil edilmesi çok önemlidir.Zira inanç başka,inançta dengeyi yakalama başka ve o dengeyi sürekli kılma başkadır.Evvela dinimiz her zaman ve zeminde bizlere orta yolu tavsiye eder.Cenab-ı Hakk, 'Ben sizi...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Müstehap Olan Giyinme Mecburen örtülmesi gereken yerlere ilave olarak Allah'ın lütfettiği nimetlere bir şükür olarak,imkanlar ölçüsünde güzelce giyinmektir.Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Allah,kuluna lütfettiği nimetlerin eserini kulunun üzerinde  görmeyi sever Mübah Olan Giyinme Zinet,güzel görünmek için güzel elbiseler giymektir. Mekruh Olan Giyinme Büyüklük,gurur,kibir...
27 Kasım 2018 - 0 yorum
Ahirette günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere yükselmesi için Allah'ın izin verdiği peygamberler, alimler, şehitler ve derecesine göre müminleri vesile yaparak rahmetinin farklı bir boyutta tecellisinden ibarettir. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
Erkeklerin ipek elbise giymesi haramdır.Peygamber Efendimiz bir çok hadis-i şeriflerinde ipek giymeyi yasaklamıştır.Bu hususta alimlerin ittifakı vardır İpek Elbise Giyinmeyi Yasaklayan Hadis-i Şerifler İpeği dünyada giyen ahirette giyemeyecektir İpek ve altın,ümmetimin kadınlarına helal,erkeklerine haramdır İpek olmayan bir elbisede nakış veya süsleme amacıyla üç-dört parmak...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam dini insan hayatını her yönüyle bir bütün olarak eke alır. İnsana, dünyada ve ahirette mutluluğa, huzura götürecek yollar gösterir, rehberlik eder. İnsanın inanç dünyası, ibadet hayatı, yeme içme, giyinme, beşeri münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatın değişik alanlarıyla ilgili...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
Yenilebilecek kara hayvanları şunlardır; Koyun, keçi, sığır, manda, deve, tavşan, tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek türünden evcil hayvanlar Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl kuşlar gibi kuşlar Tırnak ve pençleri ile avını parçalamayan, leş...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
1- Bu ilaç kullanılmadığı takdirde,insan hayatının ve sıhhatinin hakiki bir tehlike içinde olması 2- Onun yerini tutacak helal bir ilacın bulunmaması 3- Bu ilacı,dindarlığına ve ihtisasına güvenilir bir Müslüman doktorun tavsiye etmesi Bu üç şartın bulunması halinde,haram maddelerle de tedavi olmak caiz olur Görülen...
Sonraki Sayfa »