Kuran Yurdu

"Akademi Araştırma Heyeti" ile Etiketlenen Konular

1 Ocak 2019 - 0 yorum
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Üç kere Sübhane Rabbiyela'la denildikten sonra...
27 Aralık 2018 - 0 yorum
İman kelimesi; inanmak,güven vadetmek, başkalarının emniyetini temin etmek ya da emin,güvenilir ve sağlam olmak manalarına gelir.İstılah olarak ise iman ; Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Allah'tan getiridği kat'i olarak bilinen hükümlerde O'nu tasdik etmek,haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul etmek,bunların gerçek ve doğru...
15 Aralık 2018 - 0 yorum
Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenab-ı Hakk'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana AKİKA KURBANI denir. Esasen akika yani doğan çocuğun başındaki ana tüyünün adıdır. Akika Kurbanı Hanefi Mezhebinde mübahtır. Ama böyle bir şükür niyetiyle yapılan bir mübah kurbiyete dönüşmektedir....
15 Aralık 2018 - 0 yorum
. İki gözünün veya bir gözünün kör olması .  Yürüyemeyecek kadar topal olması . İki kulağının veya bir kulağının kesik olması .  Dişlerinin tamamının veya çoğunun dökülmüş olması . Boynuzlarının ikisinin veya birisinin kökten kırılmış olması .  Hayalarının ve...
15 Aralık 2018 - 0 yorum
Boynuzu Kırık Hayvan Kurbanlık Olur mu? . Gözlerinin şaşı veya zayıf görmesi . Bir ayağı topal olup diğer üç ayağı ile aksayarak da olsa yürüyebilmesi . Doğuştan boynuzsuz veya boynuzunun kırılmış olması . Kulakları delik veya yarık veya uçları kesilmiş...
10 Aralık 2018 - 0 yorum
Her ibadetin ayrı bir yeri vardır. Zekatın ayrı, sadakanın ayrı, kurbanın da ayrı bir yeri vardır. Allah'a kurbiyet için yapılan mali ibadetler iki çeşittir; Bir kısmı sadece ve zekatta olduğu gibi temlik yani başkasına mülk olarak vermektir. Diğeri ise itlaf yani bir...
10 Aralık 2018 - 0 yorum
Bir kimse, sevabını ölmüş bir akrabasına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı ölen bir insanın ardından onun adına sadaka verildiği, hacc yapıldığı gibi, kurban da kesilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v), ümmetinden kurban kesemeyenler adına kurban kesmiştir.Hz Ali...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
Şu bir gerçektir ki; Her bir mevcudun / yaratığın Yaratıcı'sından ötürü kazanmış olduğu büyük bir değeri vardır. Zira her şey Allah'ın eşsiz bir sanat eseri olup kendilerine has bir dil ile Allah'ın varlığını,birliğini ve güzel isimlerini ilan edip dururlar. İşte inkarcılığı...
1 Aralık 2018 - 0 yorum
İki taraf (cennetliklerle cehennemlikler) arasında bir perde ve herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz Cennet'e giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: Selam size! diye seslenirler. Gözleri cehennem ehline çevrildiğinde ise Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma...
30 Kasım 2018 - 0 yorum
Reca (ümit),Allah'ın fazlına, atasına, ihsanına , keremine, rahmetine ve lütfuna bel bağlamak anlamına gelir. Yeis (ümitsizlik) halinin zıttıdır. Ümit, ileride meydana gelecek olan, arzu edilen bir şeye karşı kalbin duyduğu ilgidir. Korku gelecekle ilgili olduğu gibi,ümit de gelecekte vukuu umulan...
25 Kasım 2018 - 0 yorum
Yenilebilecek kara hayvanları şunlardır; Koyun, keçi, sığır, manda, deve, tavşan, tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek türünden evcil hayvanlar Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl kuşlar gibi kuşlar Tırnak ve pençleri ile avını parçalamayan, leş...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
1- Bu ilaç kullanılmadığı takdirde,insan hayatının ve sıhhatinin hakiki bir tehlike içinde olması 2- Onun yerini tutacak helal bir ilacın bulunmaması 3- Bu ilacı,dindarlığına ve ihtisasına güvenilir bir Müslüman doktorun tavsiye etmesi Bu üç şartın bulunması halinde,haram maddelerle de tedavi olmak caiz olur Görülen...
24 Kasım 2018 - 0 yorum
1- Azı dişleri ve pençesiyle avını tutup parçalayan ve dövüşen vahşi ve yırtıcı hayvanların etlerinin yenmesi haramdır. Kurt,ayı,aslan,kaplan, sırtlan,pars,sansar, sincap,fil,maymun, tilki,gelincik,kedi,köpek gibi 2- Tırnaklarıyla avını kapıp avlayan ve tab'an kerih görülen kuşların da etleri haramdır veya hatrimen mekruhtur. Bunlar; çaylak,kuzgun,kartal,...
16 Kasım 2018 - 0 yorum
Hakikat sevgisinin bir yanını ilim,diğer yanını da din teşkil eder.Evet,insanın idrak ve şuuruyla,varlık arasındaki münasebet ve alakanın bir tarafını da hakikati keşif ve tespit,öbür tarafını da ona karşı belirlenecek tavır söz konusudur. Birinci husus,dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip...
15 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsanın; Başkalarını kendisine tercih etmesidir.Ahlakçılara Göre İsar; Toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsi çıkarlarından önce düşünmektir. Tasavvuf-i Noktada İse İsar; En halisane bir tefani düşüncesiyle topyekün şahsiliklere karşı bütün bütün kapanıp,yaşama zevkleri yerine,yaşatma hazlarıyla var olmanın ünvanı olarak kabul edilmiştir. Kaynak : Akademi Araştırma Heyeti /...
9 Kasım 2018 - 0 yorum
İlim ile din ; varlık aleminde sır ve muamma kutularını açan iki anahtardır. Biri : Varlıkların yaratılış şeklini,maddi mahiyetini ortaya koyarken Diğeri de ; Yaratılış sebebini ve gayesini açıklamaktadır. Bu bakımdan ortada birbirleri ile çelişen bir durum söz konusu değildir,bilakis bunlarda birbirlerini tamamlama...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İslam,silm-u selamet maddesinden gelip,kulun Allah'a teslim olması,O'nun buyruklarına inkiyat etmesi,salim ve emin bir yola girerek selamete yürümesi,herkese hatta her şeye güven vaad etmesi,elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaması manasına gelir İslam ;esasları Allah'ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tebliğ ve...
8 Kasım 2018 - 0 yorum
İnsan dünyaya imtihan için gönderilir.İnsanın hayatı bir imtihandan ibarettir.Bu çok önemli husus Kur'an da çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için,ölümü ve hayatı yaratan O'dur.O azizdir,gafurdur (üstün kudret sahibidir,affı ve mağfireti boldur) (1).Dünya daimi...