"Ahlak Meselesi" ile Etiketlenen Konular

16 Eylül 2018 - 0 yorum
Edep Ve Haya Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Beni Rabbim terbiye etti ve edebimi ne güzel yaptı.'' Edep, kulun zahirinin ve batınının yani dışının ve içinin terbiye ile güzelleştirilmesidir. Kulun zahiri ve batını güzelleşince edepli bir sufi olur. Kim, sünnetin edebine sarılırsa, Allahu Teala...
18 Ağustos 2018 - 0 yorum
Din Güzel Ahlaktır Hadisinden Almamız Gerekenler Dinin tamamı ahlaktır.Ahlakı artanın dini de artar.Kim ahlakını güzelleştirmişse,dinen de yükselmiş demektir.Tasavvufun durumu da böyledir. Güzel ahlak ; İyilik ve cömertliği yaymak,eza etmemek ve ezaya tahammül etmek,güzel olanı yaymak ve çinkin olanı engellemektir ve yine güzel...
12 Ağustos 2018 - 0 yorum
Edep Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz'in mertebelerinden biri de edeb mertebesidir. Allah Teala şöyle buyuruyor : 'Ey iman edenler! Kendinizi,ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz (1)'. İbn Abbas ve başkaları bu ayetten kastın 'onları terbiye ediniz...
2 Haziran 2018 - 0 yorum
Adamın birisi çölde gezerken gayet çirkin bir surat görür, ‘’Sen kimsin?’’diye sorar. Çirkin surat, ‘’Ben senin kötü amellerinim.’’ der. Adam ‘’Senin gibi çirkin surattan kurtuluş nasıl olur?’’ diye sorunca: -Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) güzel ahlakına uymak ve O’na salatü selam yollamakla!... cevabını verir. Peygamberimiz (s.a.v)...
2 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam Güzel Ahlaktır Değerli Mü'minler! Bugünkü sohbetimizde güzel ahlakın dinimizdeki öneminden söz edeceğiz Ahlak kelimesi Arapça bir kelime olmakla beraber, ifade ettiği mana bizim için açıktır ve insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan huy ve davranışlarının bütünüdür.Ahlakın dinde önemli bir...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Güzel Ahlak İle Kötü Ahlak Ve Bunların Karşılaştırılması Hz Allah'ın Resulüllah Efendimize vermiş olduğu nimetler,hiç kimseye nasip olmamıştır ve Allah-u Teala,tüm mahlukat arasında ziyade olarak Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v)'i övmüş,methetmiştir.Nitekim Peygamberimize verdiği nimetleri ve onu methettiğini açıklamak için bir ayet-i celile;'de...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Maddeler Halinde Güzel Ahlaka Ulaşma Yolları Güzel ahlakın Akıl kuvvetinin itidaline,hikmetin kemaline,öfke ve şehvetin mütedil olup din ve şeriatın gereklerinin bilinmesine bağlıdır.İtidal iki cihetten hasıl olur; 1:==)) Yüce Allah'ın bir lütfu olan yaratılıştaki kemal ile elde edilir. İnsanın aklı,kamil olduğu halde yaratılır.Şehvetin akıl ve...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Kurtuluşa Ermek İçin Neler Yapmalıyız Ve Nasıl Davranmalıyız Kalb;ilim,hikmet,marifet, Allah sevgisi,Allah'a ibadet etmek,Allah'ı zikretmek ve bundan zevk almak,Allah-u Tela'yı bütün istek ve arzuların üstünde görmek,tercih etmek ve bütün şehevi istek ve arzularına karşı Allah'dan yardım dilemek için yaratılmıştır. Yüce Allah buyuruyor...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Ahlakımızı Güzelleştirmek İçin Neler Yapmalıyız Kalbin sıhhatli olması ahlakta itidali,kalbin bozukluğu ise itidalden ileri veya geri sapıldığını gösterir.Bu tıpkı, mizaçtaki itidalin bedenin sıhhatli olmasına,mizaçtaki itidalin ileri veya geri sapmasının bedendeki hastalıktan ileri gelmesine bağlı olmasın benzer. Bunun için bedeni misal olarak göstererek;adi...