"Ahlak Felsefesi" ile Etiketlenen Konular

16 Eylül 2018 - 0 yorum
Edep Ve Haya Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Beni Rabbim terbiye etti ve edebimi ne güzel yaptı.'' Edep, kulun zahirinin ve batınının yani dışının ve içinin terbiye ile güzelleştirilmesidir. Kulun zahiri ve batını güzelleşince edepli bir sufi olur. Kim, sünnetin edebine sarılırsa, Allahu Teala...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Tembel olan bir insanın,cihad ve nefsi terbiye ile uğraşması,ahlakını düzeltmekle meşgul olması,kendisine zor ve ağır geldiği için,ahlakını düzeltmek için herhangi bir çaba sarf edip de çalışmaz.O,ahlakının düzelmediğini kendi kusur ve noktasında,kalite düşkünlüğünde aramaz.Ona göre ahlakın değişmesi imkansız bir şeydir.O kendince...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah-u Teala bir kuluna hayır murad ettiği zaman,bütün kusurlarını o kulunun gözü önüne sergiler.Basiret sahibi olan kimselere kusurları gizli tutulmaz.Çünkü kusur bilindikten sonra onun tedavisi kolaydır. Fakat ne yazıktır ki,insanların çoğu kendi kusurlarını dahi bilemezler. Başkasının gözü önünde olan ufak...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
1 Bir gün Hasan-ı Basri'ye ahlaktan soruldu.Hasan-ı Basri,ahlakı: Güzel ahlak,güler yüz,tatlı söz,iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmaktır diye tarif etti. 2 Yine İslam büyüklerimizden olan Vasiti'de "Ahlak nedir?" sorusunu şöyle cevaplandırmıştır; Kimseye düşmanlık yapmamak, kimsenin düşmanlığına sebebiyet vermemek ve bunu da sırf Allah-u Teala'yı...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Hz Allah'ın Resulüllah Efendimize vermiş olduğu nimetler,hiç kimseye nasip olmamıştır ve Allah-u Teala,tüm mahlukat arasında ziyade olarak Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v)'i övmüş,methetmiştir.Nitekim Peygamberimize verdiği nimetleri ve onu methettiğini açıklamak için bir ayet-i celile;'de şöyle buyurmuştur: "Kuşkusuz sen (ey Habibim) büyük...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Bil ki,insan kendi kusur ve eksikliklerini bilemez.Nefsinin büyük kusurlarından bir ikisini bırakıp,nefsini terbiye ve ahlakını güzelleştirdiğini zanneden kimse durumun böyle olmadığını bilmez.Bu sebeple iyi ahlakın alametlerini anlatmak gerekir. Diyoruz ki; güzel ahlak iman'ın,kötü ahlak nifak'ın,bozgunculuğun alametidir.Allah,bunların durumlarını Kur'an da bildirmiştir,güzel ahlakın...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Güzel ahlakın Akıl kuvvetinin itidaline,hikmetin kemaline,öfke ve şehvetin mütedil olup din ve şeriatın gereklerinin bilinmesine bağlıdır.İtidal iki cihetten hasıl olur; 1:==)) Yüce Allah'ın bir lütfu olan yaratılıştaki kemal ile elde edilir. İnsanın aklı,kamil olduğu halde yaratılır.Şehvetin akıl ve şeriata uyacak şekilde mutedil olarak...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Kalb;ilim,hikmet,marifet, Allah sevgisi,Allah'a ibadet etmek,Allah'ı zikretmek ve bundan zevk almak,Allah-u Tela'yı bütün istek ve arzuların üstünde görmek,tercih etmek ve bütün şehevi istek ve arzularına karşı Allah'dan yardım dilemek için yaratılmıştır. Yüce Allah buyuruyor ki; "Ben cinleri ve insanları,ancak bana kulluk etmeleri için...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Kalbin sıhhatli olması ahlakta itidali,kalbin bozukluğu ise itidalden ileri veya geri sapıldığını gösterir.Bu tıpkı, mizaçtaki itidalin bedenin sıhhatli olmasına,mizaçtaki itidalin ileri veya geri sapmasının bedendeki hastalıktan ileri gelmesine bağlı olmasın benzer. Bunun için bedeni misal olarak göstererek;adi ve kötü huyları atıp...
14 Aralık 2017 - 0 yorum
Bismillahirrahmanirrahim Hamd,sena ve şükür,güzel sanatı ile bütün işleri çekip çeviren,her şeyi icad ederek yerli yerine koyan alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Çünkü,yarattığı her şeyin suretini en güzel bir şekilde ve kalıp da süsleyen şekil ve miktarında noksanlık veya fazlalıktan koruyarak...