"Ahirete İman" ile Etiketlenen Konular

1 Aralık 2018 - 0 yorum
İki taraf (cennetliklerle cehennemlikler) arasında bir perde ve herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz Cennet'e giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: Selam size! diye seslenirler. Gözleri cehennem ehline çevrildiğinde ise Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma...
17 Mayıs 2018 - 0 yorum
SORU: Siz ruhun ölmediğini, sadece vücuttan ayrıldığını söylüyorsunuz. Oysa bazıları ruhun ölümle yok olduğunu, sonradan tekrar yaratıldığını ileri sürerler. Ne dersiniz? CEVAP: Ruhun öldüğünü ileri sürenler keskin görüşten yoksundurlar. Zira ayet ve hadisler, ölümden sonra ruhun yerinde kaldığını kesin olarak belirtmişlerdir. Ölümden...
19 Nisan 2018 - 0 yorum
Ahiret Hayatına İnanmak,Ahiret Hayatına İman Etmenin Önemi,Ahiret Hayatına İnanmanın Ve İman Etmenin İnsan Hayatına Sağladığı Faydalar Nelerdir Ahiret,ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonsuza kadar devam edecek olan bir hayattır.Bu bakımdan ölümden sonra başlayan kabir ve berzah hayatı ahiret hayatı içerisinde...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
Kabir azabının aslı, dünya sevgisidir. Fakat şiddet derecesi ayrıdır. Azlığı, çokluğu dünya sevgisine göre değişir. Dünyayı çok seven çok, az  seven az azap görür. Demek ki azap, kalbin dünyaya bağlanmasının sevmesinin sonucudur. Yoksa mal, mülk, hizmetçi, hayvan, mevki, büyüklük ve...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
SORU: Eğer kabir azabının sebebi dünyaya bağlanmak ise bundan hiç kimse kurtulamaz. Çünkü kadın, evlat, mal ve yüksek bir mevkiyi herkes sever. O halde herkes kabir azabını çekecek, bundan hiç kimse kurtulamayacak mıdır? CEVAP: Durum bu şekilde değildir. Öyle insanlar vardır...
12 Mart 2018 - 0 yorum
Büyük günah işleyenlerin uğrayacağı akıbet Ebu Said hadisinde geçmiştir; Mesela faiz yiyenlerin karınları evler kadar şişmekte ve onlar Firavun'un yolu üzerinde bulunmaktadırlar. Yetim malı yiyenlerin ağızlarından aldıkları kor ateş, altlarından ve ayaklarından çıkmaktadır. Zina eden kadınlar göğüslerinden asılmaktadır. Gıybet edenler,...
5 Mart 2018 - 0 yorum
Bu alemin icadında asıl gaye;insan-ı kamil'dir.Bu ise her asırda vardır.Kutb-u vücud,vesair kutublar ve afraddır.Çünkü alem cesedi;insan-ı kamil ise ruh gibidir.İşte buna binaen,kıyamete kadar,alemin ruhu bakidir. Naklederler ki; İsa (a.s) ahir zamanda yeryüzüne inerek,yeryüzünde kırk yıl kaldıktan sonra MİK'AD namındaki halifeyi yerine bırakıp...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Kıyamete Doğru Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi ve Peygamber Efendimizden sonra tam on dört asır, koskocaman 1400 yıl geçmesine rağmen bütün Semavi olan diğer kitaplar fiziki olarak özelliğini kaybetmesine rağmen Kur'an-ı Kerim en ufak bir değişikliğe uğramamıştır ve bu kıyamete kadar...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
İnsan ölünce,onunla beraber kabre giren üç niteliği vardır.Bunlarda; Kalbin Safasi=Bütün kibir,gösteriş gibi kötü huylardan temizliktir.Allah'ın zikriyle,ünsiyyeti ve Allah'a olan sevgisindendir. Kalbin Temizlik Ve Parlaklığı=Dünya şehvet ve isteklerinden sakınmakla,ünsiyyeti,Allah'ı çok zikretmekle,muhabbeti de marifetle meydana gelir.Marifetin elde edilmesi devamlı tefekkür iledir Münciyat=Öldükten sonra...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Kabir azabından maksat,Berzah'da görülen azaptır;her ölen kişi ister gömülsün,ister gömülmesin,ister yırtıcı hayvanlar yesin ister yakılarak kül olsun,ister çürüyüp havada savrulsun isterse sertleşsin veya denizde oğulsun,her halükarda ruhu bedenine girerek hak ettiği azabı kabirde çekecektir. Sahih'ül-Buhari'de Semre b. Cendeb'den şöyle bir hadis...
2 Şubat 2018 - 0 yorum
Allah'u Teala, içinde yaşadığımız bu dünya'yı ve üzerindeki bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün dünya ve dünyadaki bütün insanlar, canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Dağlar, taşlar, yerler, gökler parçalanacak (1) Allah'tan başka tüm alem son bulacaktır...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Ahiret : Kur'an da dünya hayatından sonra sonsuz yeni bir hayat boyutuna ad olarak kullanılmıştır.Ahiret terimi kelami esaslarda şöyle tarif edilmiştir:Ahiret kıyametin kopmasından sonra başlayıp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattır ki,ba's (öldükten sonra dirilme) , haşr,hesap, mizan ,şefaat,sırat ,cennet,cehennem gibi bütün olay ve...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Azgınlığı Ve Şehevi İstekleri Devam Ettirme Arzusu Hak ve had tanımayan mütevacizlerin ve günaha düşkün olanların en belirgin özellikleri hesap gününü inkar etmeleridir.Kur'an-ı Kerim bu hususu "Hesap gününü,her bir haddini aşmış,günaha düşkünden başkası inkar etmez (1)" beyanıyla dile getirmektedir. Ahireti inkar edenlerin...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
NEFSANİ FAKTÖRLER - KİBİR VE GURUR Ahireti kabullenme noktasında insanı menfi tavır almaya götüren bir başka faktör olarak kibri görmekteyiz.İnsanın büyüklenmesi ve kendini yüksek görmesi anlamına gelen kibir ekseriyetle inatla iç içe bulunmakta ve insan fıtratının Yaratıcıya açılan pencerelerini perdeleyen bir...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
NEFSANİ FAKTÖRLER - TUTKU BOYUTUNA ULAŞMIŞ DÜNYA SEVGİSİ NEFSANİ FAKTÖRLER Kur'an-ı Kerim,ahireti inkara götüren sebepler arasında bir kısım nefsani faktörler üzerinde de durur.Kur'an-ı Kerim'in önemle üzerinde durduğu bu noktaları esas alarak üç başlıık altında toplamak mümkündür; TUTKU BOYUTUNA ULAŞMIŞ DÜNYA SEVGİSİ Dünyayı...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
Geçmişte ve günümüzde bir çok insan,bilmediği ahiret hakkında sürekli olarak konuşmaktan çekinmemiş ve ölüm ötesi hayatı akıl ve idraklerine sığdıramadıklarını ileri sürerek kabule yanaşmamışlardır.Bu çerçevede Kur'an'da 'düşüncenin ihmaliyle' alakalı,gerekse 'nefsani' faktörler açısından ahireti inkara götüren bir kısım sebeplerin nazara verilği...
7 Ocak 2018 - 0 yorum
KABİR HAYATI Ölümden sonraki hayat iki aşamada gerçekleşecektir.Bir diğer ifadeyle insan,ölümden sonra iki alemden geçecektir.Birincisi dünya gibi sona erecek olan kabir alemi,diğeri hiç bir şekilde sona ermeyecek olan ahiret alemidir.Kabir hayatı,berzah hayatı diye de anılır Kur'an-ı Kerim'de kabir azabının varlığını işaret...