"Abbas Kerare Din Ve Şehadet" ile Etiketlenen Konular

6 Eylül 2018 - 0 yorum
Bu soru tartışmaya mahsus soruların en layığı, hayat ve yaşayanların musallat olduğu şu asırda görülmesi en gerekli olan bir sorudur. Bu maddeciliğin zahiridir ki, kendisine elin dokunduğu ve onu tecrübelerin pota kaplarında değiştirdiği zaman, iman nassı ile durmuştur. Belki onlar...
20 Mayıs 2018 - 0 yorum
Keder ve üzüntü dünyada saadet en büyük iki düşmanıdır.Şefkat ve muhabbet de insnaın terbiyesinde gelişen bir bitkidir.Saadet yolunun temini ancak geçenlere paydos,geleceklere de iyi nazarlarla bakmak lazımdır. Saadete kavuşmak için kişinin gözeteceği ilk şart; Mazisine bir çizgi çekmek ve onda başına gelen...
4 Nisan 2018 - 0 yorum
İslam’ın ilk dönemlerinde Arap kadınları ile günümüz kadınları arasındaki uçurum ve bu uçurumun sebepleri: Nübüvvet asrında dini ilmin öğrenilmesi büyük-küçük ,erkek ve kadınlar için genel idi. Kadınlar Kur'an öğrenirler, hadisler rivayet ederler, ibadetlere devamlı gelirler, mescitlerde saflar halinde namaz kılarlar,...
25 Şubat 2018 - 0 yorum
Saadetimiz bu dinle amil olmamızda,felaketimiz ise onun yolundan ayrılmamızda, şerefimiz Allah'ın bizimle beraber olmasında ve zilletimiz de Allah'ın aleyhimizde olmasındadır. 'Şüphesiz ki Allah ittika edenlerle beraberdir.Zaten iyilik edenler de onlardır'. Biz Allah'ın bizim lehimizde oluncaya kadar muttaki ve iyilik yapan...
15 Şubat 2018 - 0 yorum
Yazıklar olsun o kimseye ki,  Peygamber (s.a.v)'in özel durumlar için söylediği, bir takım hudutlarla ulu şeriata sınırlandırdığı ve bir takım bağlarla da bağladığı bu şerefli kelimeleri kötüye kullanır. Yazıklar olsun o kimseye ki; Seni şeriata hürmetten menetmek ister veya onun kanunlarına tecavüz eder,...
16 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah ve Resulüne isyan eden kimse için şeriatın getirdiği cezalar iki kısımdır; 1-) Allah tarafından takdir olunmuş cezalar ki hakim onları değiştiremez,ilave de yapamaz onlara 2-) Allah tarafından takdir olunmayan cezalar ki durumları hakimin elindedir.Onlar da kendisinde bir maslahat gördüğü şeyleri...
15 Ocak 2018 - 0 yorum
Hamd olsun o alemlerin Rabbine.Nimetlerinden dolayı Kendisine hameder,bir ve ihsanından dolayı da şükrederiz.Şehadet ederiz ki,O'ndan başka ilah yoktur.O'nun ne ortağı ne de benzeri vardır.O tektir.Yine şehadet ederiz ki Muhammed (s.a.v) O'nun kulu ve Resulü,Peygamberlerin efendisi,muvahhitlerin önderidir.Allah'ım ! Peygamberimiz (s.a.v)'e,ashabına ve...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Ölüm anında la ilahe illallah olan şahadetin,günahların affvı ve yarlığanması hususunda büyük bir te'siri vardır.Ancak bu şahadet onun ifade ettiği manayı bilen ve ona tam olarak inanan kimsenin şehadetidir.İşte o anda o kişinin şehvetleri ölüp,azgın yumuşayıp,bu nefis isyan ve azgınlığından...
23 Aralık 2017 - 0 yorum
Din sevgisi, onun üslup ve kuvvetli düsturuna, yüce kutlu esaslarına, övülmüş faziletlerine, seciy-i şeriflerine ve sayısız meziyetlerine yapışmanın hepsi zikrettiğimiz Allah'ın şu ayetinde açıklanmaktadır; 'Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre...
17 Aralık 2017 - 0 yorum
Muhakkak ki, akidelerden ibaret olan bu konu; vücuda nispetle baş, göze nisbetlede göz bebeği gibidir. Bu hususta fikirler dalalette kalmış, akıllar şaşırmış, şeytanlarda bol bol dalga geçmiş ve yollar bu fikirlerden dolayı çatallaşmıştır. Hatta o yıllarda mütehassız kişiler bile, şaşıracakları...
17 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah'a hamdolsun, nefislerimizde Kendisinin varlığını doğru olarak bilmemize yarayan açık bir delil kıldı,yoksa biz O'nun zatını tasavvur edemezdik. Bu burhan,kendisiyle konuştuğumuz,düşündüğümüz ve iyiyi kötüden ayırdığımız yuhdur.O, Allah'ın emirlerine karşı muhatap ve onlarla mükelleftir.Ruh olmasaydı,insan hayvan derecesine veya ondan daha aşağıda olurdu....
9 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah,insanı yarattı ve onu doğuşunun ilk anında ne dünya hayatının işlerine hazırladı ne de onların talebinde bir şeye ilgilendirdi.Böylece o,dedelerinin kucaklarında ve döşeğinde mışıl mışıl uyuyordu.Ama çocukluk ondan ayrılıp neşv-ü nema edince,minicik okulundan (evinden) ta'lim ve kültürleşme yurtlarına çıktı.Bu suretle...
8 Aralık 2017 - 0 yorum
Allah (c.c) şöyle buyuruyor,ki o söyleyenlerin en doğrusudur; 'Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh...