"4 Mezhebin Çıkışı" ile Etiketlenen Konular

21 Aralık 2017 - 0 yorum
Mezheb Nedir Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dinî mânada mezheb ise, müctehid bir âlimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dinî ekollere denir. Mezhebler arasında esasta hiçbir ayrılık yoktur. Ayrılık, teferruatta, dînin özüne dokunmayan fer'î mes'elelerdedir. Ayrıca hiçbir müctehid kendi...