Sürekli Olarak Aynı Süre Ve Ayetleri Okumak Caiz Midir?

Soru : Namaz kılan bir kimse,her zaman Fatiha’dan sonra sürekli olarak aynı süre veya ayeti okumasının hükmü nedir?

Cevap : Bir kimse sürekli olarak Fatihadan sonra aynı süre veya ayeti okumaya devam ederse bunda kerahat vardır.Bunu açıklayacak olursak eğer ; Bir süreyi okumaya devam,ondaki fazilete ehemmiyet verildiğini ihsas ederken,diğer sürelerin bu faziletlerden mahrum bulunduğu vehmini uyandırır.Bu itibarla beş vakit namazda hep aynı süre ve ayetleri okumayı adet haline getirmemek gerekir.Bir defa şu hususu belirtmek isteriz ; Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz’in bazı namazlarda okumayı tavsiye buyurduğu veya bizzat okuduğu sürelerin,namazda okunmasında kerahat düşünülemez.Kerahat,her namazda hep aynı süreyi veya ayeti okuyup,onların dışında kalanı okumamaktır.Tabi ki bu başka süre ve ayetleri bilenler için geçerli.Her ne kadar geçerli bir sebep sayılmayacak olsa da başka bir süre / ayet bilmiyorsa o zaman bildiği süre ve ayetler ile namazlarını tamamlar (Mehmet Emre / Fetvalar / C:2 / bkz:49-50)