Vaazlar & Sorular
Belirttiğimiz üzere evlilik kadar tatlı ama evlilik kadar da acı bir şey yoktur.Kişiye verilecek en...
“Biliniz ki: Dünya hayatı şüphe yok, ancak bir oyundur ve bir eğlencedir ve bir süstür...
Nimete Ve Allah’a Şükür “Muhakkak ki: Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık (1)” ve...
Allah’ı İnkar Etmenin Sonu “Gerçek ilah,alemlerin Rabb’i olan Allah’tır.Gerçek ve tek din İslam’dır.Hakk’ı tebliğ eden...
Herşey Allah’ın Tecellisi Dahilindedir “Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin:...
Bugün Allah kullarının namazlarını neler ve kimler engelliyor? Müslümanların namazını Çek, senet, borç derdi engelliyor....
İnsan Hayatının Evreleri Ve Dönemleri Anne Rahmindeki Hayat : İnsan hayatı anne karnında başlar.Rahimde insanın yaratılış seyri...
Resulüllah (s.a.v) Muaz b. Cebel’e dedi ki;Ya Mu’az! Allah yerleri ve gökleri yaratmadan önce yedi...
Kudretin azametini ve nimetin büyüklüğünü düşünseler doğru yola dönerler;ateşin azabından korkarlardı.Fakat;Kalpler hasta,gözler ise rahatsızdır. Mahlükatının...
Aile Hukuku Ve Evlilik Hayatı
Her anne-baba ister ki yaşlandığım zaman bana bakacak,beni kollayıp gözetecek,bana kol-kanat gerecek bir evladım olsun.Ama evlat isterken evladın hayırlısını değilde evlat olsunda nasıl olursa olsun misali.Geçmiş bölümlerde bu konu üzerinde yapılacak dua ve diğer vesailer üzerinde durmuştuk.Ancak uyumayıp uyutan,giymeyip giydiren...
Bizler her türlü ilişkimizde,özellikle özel ilişkilerde maalesef iletişim kurmak yerine birbirimize karşı haklı olma savaşı içine giriyoruz. Ben haklıyım,senin yüzünden böyle oldu gibi kelimeler,yaralayıcı kelimelerdir.Sen eşine kızdığında Seni Sevmiyorum ya da Senden Bıktım yerine;Bu davranışını sevmiyorum,bu davranışından bıktım dediğinde,burada kişiliğe...
“İslami bir düğün nasıl olmalıdır ? sorusuna gelince: Bu her zaman ve her yerde sorulan bir sorudur.Hiçbir zaman da kesin ölçülerle cevaplanmış olduğunu sanmıyorum.Çünkü bu soruyu soranlar daima belli kalıp ve ölçülerle klişeleşmiş şekiller istemektedirler. Halbuki,yeryüzünün her coğrafya ve ikliminde...
1- Helal para kazanmaktan aciz olmaktır ki söz konusu afetlerin / tehlikelerin en güçlüsü ve en büyüğüdür.Çünkü helal para kaznmak zor bir iştir.Hatta bazen evli kişi elini kendisine ait olmayan şeye uzatır.Hadiste şöyle buyrulmuştur : ‘Kıyamet gününde şöyle nida edilir...
«AIlah’a eş koşan kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyiniz. îman eden bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır, îman etmiş bir kadını, iman etmedikçe AIlah’a eş koşan erkeklerle evlendirmeyiniz. Mü’min bir köle hoşunuza giden müşrik bir kuldan daha hayırlıdır. Onlar...
Kadın Kocasını Beğenmemezlik Edemez = Kadın, hiç bir zaman güzelliği ile kocasına karşı övünemeyeceği gibi kocasının yaradılıştan veya sonradan arız olan bir noksanlığından dolayı da azarlayamaz ve bu noksanlığını başına kakamaz. Çünkü onun şeklini beğenmemek onu beğenmemek değil, onu yaradanı beğenmemektir....
Diyanete Göre Aile İlişkileri,Aile İçi İletişim Üzerine Diyanetin Makalesi,Aile Ne Demektir Ve Sorumlulukları,Çekirdek Aile Kimlerden Oluşur,Aile İçi İletişimin Ve Eğitimin Topluma Faydaları,Aile Hayatının Sağlıklı Olması İçin Neler Yapılmalıdır Ve Tüm Bu Konuların Beyanı Hakkında Aile,evlenmelerinde din ve hukuk açısından herhangi...
İslâmiyet, kadın olsun erkek olsun, birinin diğerine karşı kuvvetli bir arzu duyduğunu kabul etmekte ve bilhassa bunu titizlikle bildirmektedir. Bu birbirini arzu etme yaratılıştan gelme kuvvetli duygudur. Normal olan insanların bu arzudan uzak kalmaları düşünülemez. Sa’d bin Vakkas (r.a.) anlatıyor:...
İslamda Çok Eşlilik Ailede bahis açılınca,akla hemen kadın hukuku gelir.Esasen kadın hukuku mevzuunda İslamiyet aleyhinde birçok propagandalar yapılmış ve sebep olarak dörde kadar evlenmeye müsade edilmiş olması,tesettür keyfiyeti ve talak (boşama ve boşanma) meseleleri gösterilmektedir. Dört kadınla evlenebilme imkanını veren...
Ne Desem Acaba Belirttiğimiz üzere evlilik kadar tatlı ama evlilik kadar da acı bir şey yoktur.Kişiye verilecek en hayırlı dünyalık şey saliha bir eş,saliha bir hanımdır.Nitekim bu konuda Allah Resulü Hz Muhammed (s.a.v):”Siz,şükredici bir kalbe,zikredici bir lisana ve sizin ahiretinize...
Cinsel Yaşam +18 Ve Üstü
Cinsel Şehveti Kırmak,Şehvet Hissinden Kurtulmak Hamd,ancak,hamde layık olan Allah’a mahsustur ve yine her türlü noksan sıfatlardan tenzihlik de O’na mahsustur.Salat ve Selam Peygamberlerin önderi Hz Muhammed (s.av)’in üzerine olsun ve yine salat-u selam O’nun içi ve dışı temiz olan al...
Adet ve lohusalık kanamasının sona erip gusül abdestinin alınması ile cinsel ilişki yasağı sona erer.(1)Bunun bazı ayrıntıları vardır ki bunlar ; Bir kadın hayız veya nifas kanaması kesildikten ve gusül abdesti aldıktan sonra kocası ile cinsel ilişkide bulunabilir. Eğer su...
a-) KADIN KOCASININ CİNSÎ MÜNASEBET İSTEĞİNE UYMALIDIR = Malumdur ki, kadın kocasının bütün emirlerine itaat etmekle mükelleftir (Helal ve şer-i hükümlere uygun olduğu sürece). Diğer hususlarda olduğu gibi cinsî münasebet hususunda da kocasını anlayışla, karşılamalı ve önemli bir özrü dışında kocasının...
Cima esnasında karı koca birbirlerinin her tarafına bakabilir, dokunabilir, sevip okşayabilirler. Eşlerin birbirinin avret bölgesine bakması yasak değildir. Bunun cimânın zevkini artıracağını söyleyen alimler de vardır; fakat sürekli bakmak uygun görülmemiştir. Tenasül uzuvlarına hiç bakmamak veya çok az bakmak eşler...
1. Tehlike : Rahim şırıngası ile yapılacak çocuk almanın tecrübeten en akla yakın tehlikesi; âletin doğru yola gideceği yerde yanlış bir yola sokulmasıdır. Böyle bir âlet, doğru yolu bilmeyen ve kâfi derecede «parmak ucu tecrübesi» olmayan biri tarafından rahme sokulmaya...
Zina Yasağı Zina; bir kadınla nikahsız veya haksız olarak cinsel ilişkide bulunmaktır.Bir fıkıh terimi olarak zina şöyle tarif edilebilir: İslami hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin,kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki bir kadına,İslam ülkesinde,nikah akdine veya cariyelik statüsü gibi farklı bir nedene...
Zina Eden Birisinin  Ceza Uygulanması İçin Gerekli Şartlar Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir ki bunlar; 1- Zina eden erkeğin ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.Ergin olmayan çocuğa had uygulanmaz 2- Zina edilen kadının da...
Tersten İlişkiye Girmenin Manevi Ve Fiziki Zarardan Başka Bir Faydası Yoktur.O Zaman Tersten Anal İlişkiye Girmenin Zararları Nelerdir Yüce Allah’ın “Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın! (1)” buyruğu haramları helal yapmaz.Dinimizde helaller de bellidir, haramlarda bellidir.Nitekim yüce Allah’ın...
Cinsel İlişkiden Önce Bilinmesi Ve Yapılması Gerekenler Karısıyla yatmak isteğini duyan bir erkek önce meşru olan güzel söz ve hareketlerle karısını hazırlamalıdır. Sonra da kendi işini bitirir bitirmez kalkmamalı ve karısının da tatmin olmasını ve zevk duymasını sağlamalıdır. Zira kadının...
Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır Ve Cinsel  İlişki Öncesi Nasıl Dua Edilmelidir,Hangi Dua Okunmalıdır? Yüce Allah “O’dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (1)”.Nitekim yapılan evlilik eğer...
Kadınlara Ait Özel Meseleler
Adet ve lohusalık kanamasının sona erip gusül abdestinin alınması ile cinsel ilişki yasağı sona erer.(1)Bunun bazı ayrıntıları vardır ki bunlar ; Bir kadın hayız veya nifas kanaması kesildikten ve gusül abdesti aldıktan sonra kocası ile cinsel ilişkide bulunabilir. Eğer su...
Fransız ihtilaliyle (1789) Avrupa’da yapılan Reform ve Rönesans hareketlerinden başlayarak günümüze değin aşama aşama serbestlik zincirini kıran kadın sınıfı, kazandıkları birtakım sosyal haklara karşın, sınır haricinde başıboş yaşamakla manevi değerlerini tümüyle yitirmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz 20. asırda kapitalist ve sosyalist...
Bu konuda anne için bir sınırlama ve yasak yoktur. Anne lohusa ve hayız halinde iken rahatça çocuğunu emzirebilir. Bu esnada özellikle meme uçlarının temizliğine dikkat etmesi yeterlidir. Ancak cünüplük halini farklı düşünmek gerekir. Anne cünüpken gerekli olduğu zaman çocuğuna sütünü...
Kadınların Eğitim Hakkı Daha önce İslâmın erkeğe ilim öğrenmeyi farz kıldığı gibi kadına da farz kıldığını söylemiştik. Bu yüzden kadın eğer eğitim ve öğretimden mahrum kalmışsa, bu hakkını kocasından isteyebilir. Eğer koca tahsilli ise, bu eğitimi karışma kendi vermelidir. Tahsilli...
İslâmiyetten önceki Arabistan’da kadın, kötülüğün sebebi olarak düşünülürdü. Bu yüzden, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüp öldürmek suretiyle kadını aşağı gören Arap toplumunda kadın hayat hakkını tamamen kaybetmekte.Araplar için oğlan çocuğunun doğması bir şeref iken, kız çocuğunun doğması da bir...
İki hayız arasındaki zamâna ”temizlik hali” veya ”temizlik dönemi” denir. Bunun müddeti en az on beş gündür. En çoğu ise sınırlı değildir. Temizlik döneminin süresi, kimi kadınlarda aylarca-yıllarca sürebilir. Normal ve yerleşik bir adetten sonra en az on beş gün...
Orgazma varmayan kadınların çoğu ilk doğumdan sonra cinsel soğukluktan kurtulabilir. Bu, genellikle psikolojik nedenlere dayanır: Kadın artık bir takım cinsel engellerin ortadan kalktığını hisseder ve kadın olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Çocuk sayesinde mutluluk kazanmıştır. Kocasına olan sevgisini derinleştirir ve doğum sınavını...
Nifas (Lohusalık) Hali Ve Süresi 1-)Nifas: Lohusalık halidir ki, en az müddeti yoktur. Çocuk doğuran kadın hiç kan görmeyebilir veya bir gün de görebilir. Nifas halinde en çok kan görme müddeti ise, kırk gündür. Bundan sonra gelen kan, nifas kanı...
Kadında bir nevi iktidarsızlık olarak adlandırılan cinsel duygusuzluk, aşağıda sıralayacağımız dört unsurdan birinin veya bir kaçının aksamasından ileri gelir. a) Kadının duygusuz kalışının birinci nedeni cinsîyet (üreme) organlarındaki yapı ve gelişmede bir bozukluk olmalıdır. b) İkinci neden omurilikle duygusuzluk veya...
İslam’da Kadının Miras Hakkı «Ana ile babanın ve yakın akrabanın bıraktığından erkeklerin bir payı olduğu gibi, kadınların da bir payı vardır.» – Nisa süresi, ayet: 7 – İslâmdan evvel Araplarda ve İslâm olmayan toplumlarda kadın genelde miras hakkından mahrumda. Hammurabi...
Tesettür Meselesi
Aman Canım Örtünsem Ne Olacak Örtünmesem Ne Olacak.Kendi Kendimi Neden Sıkıntıya Sokayım Diyenlerden İsen Oku Ve Rabbin dedi ki;”Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle! Bu, onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her...
Kur’an Ve Sünnette Göre Tesettürün & Örtünmenin Delilleri İnsanın örtünme ihtiyacının ilk insan Adem ve Hava ile başladığı,çıplaklığın çirkin bir şey olduğu şöyle belirtilir : ‘Ey Ademoğulları! Şeytan ana ve babanızı kötü yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak nasıl cennetten çıkardıysa,sizi...
Ebu Davut diyor ki: “Bir gün Resulullah’ın baldızı, Hz. Aişe’nin kız kardeşi Hz. Esma, vücudunun rengini gösterecek şekilde ince bir elbise ile Resulallah’ın yanına geldi. Resulullah yüzünü çevirerek şöyle buyurdu: “Ey Esma, kadın hayız çağına geldikten sonra (yüz ve elleri...
Habil İle Kabil Kıssasından Çıkarılacak Ve Alınacak Dersler Eğer toplumda bir kan kaybı başlamışsa ve bu kanın akmasını durduracak tedbir alınmazsa;nasıl ki o kişinin kansızlıktan ölümü kaçınılmazdır,aynı şekilde de toplumun helak olmasına vesile olacak vakaların ortadan kaldırılması gerekir ki o...
Örtü Bir Çeşit Emniyettir Her farz gibi örtü de yüce Allah’ın bir emanetidir. Kadın ve erkeğe örtüyü yüce Allah emanet etmiştir. Onu koruyanı Allah dünyada fitneden, âhirette ateşten korur. Onu ihmal eden hesaba çekilir ve kendisine, ”Niçin avret yerlerini yabancıların...
Neden Tesettüre Girmeliyiz,Kadınlar Neden Örtünmeli,Tesettür Neden Farz Kılınmıştır,Tesettür Niçin Önemlidir,Tesettüre Girmenin Hikmetleri Nelerdir,Maddeler Halinde Bir Kadın Hangi Sebeplerden Dolayı Kapanmalı Ve Daha Fazlasının İzahı Ve Beyanı Hakkında 1-)Yüce Allah Nur Süresi 31.Ayeti celile de “Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve...
Tesettür (Örtünmek)le İlgili Vaaz Allah’ım…!! Şu anda ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri Sen’den diler,şu anda ve gelecekte bildiğim,bilmediğim bütün kötülüklerden Sana sığınırım. Allah’ım…!!! Cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri Sen’den ister,cehennemden ve cehenneme götürecek söz ve davranışlardan...
İşte Onlar Hidayeti Bırakıp Dalaleti,Mağfireti Bırakıp Azabı Satın Almışlardır Bakara Süresi 175 Ayet Allah’ım…!!!.Peygamberin Muhammed,dostun İbrahim,sırdaşın Musa,kelime ve ruhundan olan İssa hürmetine;Musa’ya inen Tevrat,İsa’ya inen İncil,Davud’a inen Zebur,Muhammed’e inen Kur’an hürmetine;bütün peygamber yaptığın vahiy hürmetine;yaratıklar üzerindeki kaza ve takdirin,Senden isteyenlere...
Kadın Yabancı Erkeklere Bakmamalıdır Kadın, bir mecburiyet ve zaruret olmadığı sürece mahremi olmayan erkeklere asla bakmamalıdır. Çünkü bir erkeğin yabancı bir kadına bakması haram olduğu gibi kadınların da yabancı erkeklere bakmaları öylece haramdır. Ulu Allah buyuruyor ki: «Mü’min kadınlara söyle,...
Hangi amaçla Tesettüre Giriyorsun Dinimiz örtünmeyi farz kılmış ve bu örtünmenin gerçekleşebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.Aksine örtünmenin gerçekleşmeyeceği, sadece laftan ibaret kalacağı,güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şey olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.Batı medeniyetine olan özen ve insanların kendilerince uydurduğu...