Servet Sahibi Olmanın Dini Faydaları

1-) Sadece şahsına faydalı olandır.Bu ya direkt olarak ibadet yolunda harcanmakla veya yapılan ibadete yardımcı olmak suretiyle olur.Yaptığı ibadetin de faydası olan kısmına misal olarak Hacda ve savaşta harcanan kısmı gösterilebilir.

Çünkü bu ibadetler servetle yapılabilir.Bu ibadetler aynı zamanda kişinin Allah’a olan yakınlığının bir ifadesi ve ana kaynağıdır.Fakir bu üstünlüklerden yoksundur.

İbadeti kuvvetlendirme ve ibadete yardımcı olma bakımından servetin faydası,yemek, giymek,ev edinmek ve evlenmek gibi hayatın gerekli ihtiyaçlarını temin şeklinde olur.İbadete gerekli olan şeyleri elde etmek üzere yapılan çalışma bir ibadettir.Demek oluyor ki;dine yardımcı olan,dünyalık elde etmek üzere yapılan çalışma bir ibadettir.Fakat ihtiyacın dışına çıktığı zaman ibadet olmaz,dünyalık olur.

2-) İnsanlara harcadığındır.Buda dört bölüme ayrılır;

  1. Sadaka,
  2. Mürüvvet (insanlık),
  3. Namusunu koruma,
  4. Hizmetçi

a-) Sadakanın sevabı malumdur.Sadaka,Allah’ın o kul üzerinde olan öfkesini giderir.

b-) Mürüvvet ise,yakın akraba ve dostlara verilen ziyafet,hediye gibi şeyler ve yapılan çeşitli yardımlardır

c-) Irzını koruma,şair ve yazarların yapacağı taşlamalardan kendini korumak için yapılan harcama

d-) Hizmetçi tutmaya gelince;insanın göreceği işleri çok olabilir.Eğer bunların hepsini yapmaya kalkışacak olursa,bunu yapamayacağı gibi,fikir ve zikir gibi insanın en yüce makamlara yükselmesine sebep olan ibadetleri yapamayacak,böylece ahiret yolculuğunu ihmal etmiş olacaktır.

Maddi durumu müsait olmayan kimse,kendi işlerini bizzat kendisi yapmak zorundadır.Halbuki senin adına başkasının yapabileceği işlerini bizzat kendin yapmaya kalkarsan azarlanırsın.

Çünkü bizzat kendinin yapmak zorunda olduğun ve başkasının senin adına yapamayacağı işler vardır.Bunlar zikir,fikir,ilim ve amel gibi önemli işlerdir.Bunlar dururken başka şeylere bakmak,kişi için büyük zarardır.

3-) Belirli bir şahıs için olmayıp,faydası herkese ulaşan işleri yapmaktır.Böyle yerlere harcanan mal da,dini yönden faydalıdır.

Cami,köprü, kervansaray,hastahane, çeşme ve böyle yerlere harcanan paralar vs kurulan vakıflar bu nevidendir.Bunlar,sevabı öldükten sonra da devam eden sadaka-i cariyedir.Kaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:671…673