Semavi Kitaplar Ve Temel İçerikleri

Semavi Kitaplar Ve Temel İçerikleriTevrat,Zebur ve İncil’de (Kitab-ı Mukaddes) evrenin yaratılması,hayatın başlangıcı,ilk insan olarak Adem,Nuh peygamber ve ailesi gibi geçmişse dair konulardan,Allah’ın zatından ve sıfatlarından,insanın mahiyetinden ve ahlaki değerlerden bahsedilmektedir.

Bu bilgiler verilirken Tevrat’ta İsrailoğulları merkezli bir sunum dikkat çekerken ;

İncil’de ise Allah’ın üçlüğü (baba-oğul-Ruhu’l-Kudus) prensibi merkez alınır.

Tevrat’a göre Yahudiler,Allah’ın en seçkin kullarıdır ve diğer insanlar onlara hizmet için yaratılmıştır.Adına Yahova dedikleri tanrı,İsrailoğullarının tanrısıdır ve diğer insanlara karşı kendilerini korumaktadır.

Tevrat ve İncil’in muhtevasından zaman zaman önemli çelişkiler ve yanlışlıklar bulunmaktadır.Konuları anlatırken kullanılan dilde ise insan üslubu ve anlatım tarzı hakimdir.

Kur’an’a gelince,yukarıda da anlatıldığı gibi o,zengin bir muhtevaya sahiptir ve bu zengin muhtevanın merkezinde ise Allah’ın varlığını ve birliğini esas alan tevhit inancı vardır.

Kur’an-ı Kerim,Arapça olarak Arabistan yarımadasında inmiş ise de bu evrensel mahiyeti sebebiyle dünyanın tamamında ve tüm milletler arasında yayılmıştır.Bir dönem İslam’ın bayraktarlığını Müslüman Araplar yapmışken bir zaman sonra yönetim başka milletlere ve bölgelere geçmiştir.

İnsanlardan her bir grup,Kur’an’dan kendisine ait bir şeyler bulabilmektedir.Kur’an’ın Allah ve ahiret inancı merkezli anlatımı,onu diğer kitaplardan ayıran en temel niteliktir.

Bir Başka Makale İçin TıklayınızKaynak = Diyanet İşleri Başkanlığı / İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi / bkz: 145-146