Şan Ve Şöhret Peşinde Koşan Kişinin Durumu

Seni Allah ıslah etsin.Mevki isteğinin gayesi,şöhrete kavuşmak içindir.Bu kötülenmiştir.İyi ve kabul edilen unutulmaktır.Ancak, gaye şöhret olmadan Allah’ın dinini yaymak ve bu uğurda Allah’ın şöhretini artırdığı kimseler bu ölçünün dışındadır.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; İster dininde,ister dünyalığın da olsun,bir kula kötülük olarak parmak ucuyla gösterilmek yeter,sadece Allah’ın bu konuda korudukları,bu hükmün dışındadır.Allah sizin suretinize değil amel ve niyetinize bakar.

Hasan-ı Basri bu hadisin açıklamasında şöyle der:Dinde uydurmacı,bid’at sahibi dünyalığında bozguncu fasıklar kasdediliyor.

Hz Ali diyor ki;

Düşkün ol,zillete düş,fakat şöhretli olmayı isteme;anılmak için yükselme,bilgili ol,fakat bilgiçlik taslama.Kurtuluşa ermen için susmayı öğren.Böyle yaparsan iyileri sevindirmiş,kötüleri kızdırmış olursun.

İbrahim b. Edhem diyor ki;

Şan ve şöhret peşinde koşan kimse,gerçekten Allah’a inanmamış sayılır.

Aşere-i Mübeşşere’den olan Talha,arkasında 8-10 kişinin kendini izlemekte olduğunu görünce dedi ki:Tama’kar sinekler ve ışık etrafında dönen kelebekler,sonunda yanıp kül olacaktır.

Bişr el-Hafi diyor ki;

Şöhreti sevenin elinden dini gider.Kendi de aşağılık bir insan olur.Kaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:3 / bkz:777…779