Saffat Süresi İbn Kesir Tam Açıklamalı Meali Ve Tefsiri

Saffat Süresi 1-5 Arası Ayetlerin Meali : 1- Andolsun saf saf duranlara 2 Haykırarak sürenlere 3 Zikir okuyup duranlara 4- Şüphesiz sizin ilahınız birdir 5- Göklerle yerin ve aralarında olanların Rabbidir,doğuların da Rabbidir

Saffat Süresi 1-5. Ayetin Tefsiri : Resulüllah (s.a.v) yanındakilere şöyle buyurdu : Niçin meleklerin Rableri huzurunda saf durdukları gibi saf tutmuyorsunuz deyince yanındakiler : Melekler Rableri huzurunda nasıl saf tutarlar diye sorunca Allah Resulü (s.a.v) : Ön safları tamamlarlar ve sıkı sıkı saf tutarlar

Saffat Süresi 6-10 Arası Ayetlerin Meali : 6- Muhakkak biz dünya semasını bir süsle yıldızlarla süsledik 7- Ve itaatten çıkan her şeytandan koruduk 8- Onlar mele-i a’la’yı dinleyemezler ve her taraftan sürülüp atılırlar 9- Kovularak ; onlar için sürekli bir azap da vardır 10- Meğer ki hızlıca hırsızlayıp bir şey kapan olsun.Hemen arkasından parlak,delici bir alev ona yetişir

Saffat Süresi 11-19 Arası Ayetlerin Meali : 11- Şimdi sor onlara : Yaratılış itibari ile kendileri mi daha güçlüdür yoksa (diğer) yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık 12- Evet,sen şaşıyorsun,onlar ise alay ediyorlar 13- Onlara öğüt verilse,öğüt almazlar 14- Bir ayet görseler aralarında alay ederler 15- Ve Bu apaçık bir büyüdür derler 16- Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra gerçekten biz tekrar diriltilecek miyiz? 17- Ya önceki atalarımız da mı? 18- De ki : Evet,hem de siz küçülmüşler olarak (diriltileceksiniz) 19- O sadece bir çığlıktır,hemen onlar kalkıp bakınacaklar

Saffat Süresi 20-26 Arası Ayetlerin Meali : 20- Ve diyecekler ki Vay bize! Bu din günüdür 21- Bu sizin önceden yalanladığınız ayırt etme günüdür 22-23-24- Toplayınız (şirkle kendilerine) zulmedenleri ve onlara eş olanları.Allah’tan başka taptıklarını da.Onlara cehennemin yolunu gösterin.Ve durdurun onları,çünkü onlar sorgulanacaklardır 25-26- Ne oluyor size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Bilakis onlar bugün teslim olmuşlardır

Saffat Süresi 20-26 Arası Ayetlerin Tefsiri : Ömer (r.a) demiştir ki : Toplayınız  zulmedenleri ve onlara eş olanları. Yani onlar gibi olanları,onlara benzeyenleri.Devamla demiştir ki : Faizci faizci ile birlikte,zina etmiş olan zinakar ile birlikte,içkici içkici ile birlikte mahşer meydanına gelecektir ( Nacizane söylemekte fayda olacaktır : Herkes arkadaş edindiği kişiyi , kimleri örnek alıp da kimlere benzemeye çalıştığına iyi baksın bence)

Saffat Süresi 27-37 Arası Ayetlerin Meali : 27- Onlardan bir kısmı diğer bir kısmına yönelip,biri diğerine soru sorarlar 28- Derler ki : Gerçekten siz bize sağdan gelirdiniz 29- Onlar da derler ki : Hayız,siz iman üzere değil idiniz 30- Bizim sizin üzerinizde bir hakimiyetimiz de yoktu.Bilakis siz azgın bir topluluktunuz 31- (Önderlerle uyanlar) Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu.Muhakkak biz tadıcılarız  (diyecekler) 32- Çünkü biz sizi aldattık,zaten biz de azgınlardan idik 33- Muhakkak onlar o günde azapta ortaktırlar 34- İşte biz günahkarlara muhakkak böyle yaparız 35- Çünkü onlara Allah’tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslarlar 36- Ve derlerdi ki : Biz ilahlarımızı deli bir şair dolayısı ile mi terk edeceğiz? 37- Hayır! O hak ile gelmiş ve rasulleri de tasdik etmiştir.

Saffat Süresi 27-37 Arası Ayetlerin Tefsiri : Yüce Allah kafirlerin kıyamet günü Arasat’ında birbirlerini kınayacaklarını sözkonusu etmektedir.Aynı şekilde onlar cehennem ateşinin aşağı basamaklarında da birbirleri ile tartışacaklardır.’Zayıf olanlar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler : Biz size uyan kimseler idik.Şimdi siz bu ateşin bir kısmını olsun bizden kaldırabilir misiniz? O büyüklük taslayanlar diyecekler ki : Muhakkak biz hepimiz bunun içindeyiz.Şüphesiz Allah kulları arasında hüküm vermiş bulunuyor (Mü’min 47-48).Sen o zalimleri Rableri huzurunda durdurulmuş,sözü birbirlerine döndürürlerken bir görsen güçsüz bırakılan tabiler,büyüklük taslayanlara : Siz olmasaydınız elbette biz iman edenler olurduk derler.Büyüklük taslayan önderler,güçsüz bırakılanlara derler ki : Size geldikten sonra sizleri hidayetten biz mi alıkoyduk? Hayır,siz zaten günahkar kimseler idiniz.Güçsüz bırakılanlar büyüklük taslayanlara derler ki: Hayır,gece,gündüz hilekarlıklarınız (bizi bu hale koydu) çünkü siz bize Allah’ı inkar etmemizi,ona ortaklar koşmamızı emrederdiniz.Azabı göreceklerinde ise pişmanlıklarını gizleyeceklerdir.Biz de kafierlerin boyunlarına tasmalar koyarız ya onlar işleyegeldiklerinden başkası ile mi cezalandırılacaklar (Sebe m31-33)

Not : Hemen üstteki tefsirin yorumunu isterseniz günümüz anlayışı ile şöyle bir kıyaslayalım.Hani büyüklük taslayanlar zayıf olanlara diyorya sizi hidayetten biz alıkoyduk? Gerçekten sizi hidayetten,namaz kılmaktan v.s diğer ibadetlerden kim alıkoydu? Evet isterseniz bunu birde şöyle değerlendirelim.Büyüklük taslayanlar işyerlerinde namaz kılmana,ibadet etmene izin vermeyen amirdir,memurdur, patrondur vs.Zayıf olanlar da onların bu isteklerine uyup da namaz kılmaktan vs diğer ibadetlerden geri duranlar olarak değerlendirebilirsiniz..Evet kıldırmayanda kılmayanda cehennemdedir misali.Birisi büyüklük taslayan birisi güçsüz olan.Tabi bir de biz size uyan kimseler idik derken burada edindiğiniz arkadaşları,uğruna günaha girdiğiniz,günah işlemekte geri durmadığınız ve sizi günaha çağıran arkadaş görünümlü şeytanlara verdiğiniz olumlu cevapları da düşünmekte fayda olacaktık.Yukarıda ki tek istisna diyeceksiniz ki Bize Allah’ı ortak koşmamızı emretmiyorlar ama emretseler bize ortak koşmayız dersiniz ama buda kocaman bir yalan.Yani içi boş teneke gibisiniz.Konusu açılınca konuşursunuz diğer zamanlara umurunuzda olmaz.Hani diyorsunuz ya biz Allah’ı inkar etmeyiz.Peki amirin,memurun yada patronun her ne karın ağrısı ise işte ; Onun diyeceği şeyi Allah’ın emrettiği şeyin önüne geçirmek Allah’a isyan etmek dolaylı yoldan da olsa inkar etmek değil midir ? diye sorsam acaba ne cevap verirsiniz merak ediyorum!

Kıyamet gününde Yahudiler getirilecek ve onlara neye ibadet ediyordunuz denilecek.Onlar da : Allah’a ve Uzeyr’e diyecekler.Onlara : Sol tarafa gidiniz buyrulacak.Sonra Hristiyanlar getirilecek,onlara da neye ibadet ediyordunuz denilecek.Onlar da : Allah’a ve Mesih’e ibadet ediyorduk diyecekler.Onlara da siz de sol tarafı takip ediniz buyrulacak.Sonra müşrikler getirilecek,onlara la ilahe illallah denilecek,onlar büyüklenecekler.Yine onlara la ilahe illallah denilecek,bu sefer de büyüklenecekler.Onlara haydi siz de sol tarafa gidiniz denilecek.

Saffat Süresi 38-49 Arası Ayetlerin Meali : 38- Muhakkak siz elbette acıklı azabı tadıcılarsınız 39- Size işlemiş olduğunuzdan başka şeyin cezası verilmeyecektir 40- Ancak,Allah’ın ihlasa erdirmiş kulları müstesna 41- İşte onlar için bilinen bir rızık vardır 42- Çeşitli meyveler ve onlara ikram olunur 43- Naim cennetlerinde 44- Tahtlar üzerinde karşılıklı oturdukları halde 46- İçenlere lezzet veren beyaz kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır onlara 47- Onda aklı karıştırıcı herhangi bir zarar da yoktur.Onlar ondan sarhoş da olmazlar 48- Yanlarında gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlüler vardır 49- Sanki onlar sarılıp sarmalanmış devekuşu yumurtası gibidirler

Saffat Süresi 46 Ayetin Tefsiri : Bu şarabın rengi parlak v güzeldir.Dünyadaki şarabın o çirkin ve bayağı kırmızı,siyah,sarı ya da bulanık veya sağlıklı bir tabiatın hoşlanmadığı bir görünüşte de olmayacaktır

Saffat Süresi 50-61 Arası Ayetlerin Meali : 50- Birbirlerine yönelip karşılıklı soru sorarlar 51- Aralarında birisi diyecek ki : Gerçekten benim bir dostum vardı 52- O diyordu ki : Gerçekten sen inananlardan mısın? 53- Biz ölüp,toprak ve kemikler olduğumuz zaman gerçekten biz mi hesaba çekilip,cezalandırılacağız? 54- Diyecek ki : Siz de bakar mısınız? 55- Baktı ve onu cehennemin ortasında gördü 56- Ona dedi ki : Vallahi az kalsın beni de helak edecektin 57- Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de hazır edilenlerden olurdum 58- Gördün mü,işte biz ölümü tatmayacağız 59- İlk ölümden sonra.Hem bize azap edilmiyor da 60- Şüphesiz ki bu büyük kurtuluşun ta kendisidir 61- İşte çalışanlar böylesi için çalışsınlar

Saffat Süresi 62-70 Arası Ayetlerin Meali : 62- Ziyafet olarak bu mu hayırlıdır yoksa Zakkum ağacı mı? 62- Biz onu zalimler için fitne kıldık 62- Muhakkak o cehennemin dibinden çıkan bir ağaçtır 62- Onun meyvesi şeytanların başları gibidir 62- İşte muhakkak onlar bu ağaçtan yiyecekler ve ondan karınlarını dolduracaklar 62- Sonra onun üzerine kaynamış sudan bir katkıları olacaktır

Saffat Süresi 62-70 Arası Ayetlerin Tefsiri : Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu : Allah’tan hakkıyla (nasıl gerekiyorsa öyle) korkunuz.Çünkü şayet Zakkum ağacından bir damla dahi dünya denizlerine damlatılacak olursa,yeryüzünde yaşayanların hepsinin hayatlarını berbat eder.Ya (tek yiyeceği) o olan bir kimsenin durumu hakkında ne düşünürsünüz?

Saffat Süresi 71-74 Arası Ayetlerin Meali : 71- Andolsun ki onlardan önce olanların birçoğu sapıtmıştı 72- Ve andolsun ki onlar arasında uyarıp,korkutanlar göndermiştik 73- Bir bak,o korkutulanların akıbeti nasıl oldu? 74- Ancak,Allah’ın ihlasa ulaştırmış kulları müstesna

Saffat Süresi 75-82 Arası Ayetlerin Meali : 75- Andolsun ki Nuh bize seslenmişti.Biz ne güzel karşılık verenleriz 76- Ve biz onu ve ehlini büyük gamdan kurtardık 77- Zürriyetini de sürekli baki kalanların ta kendileri kıldık 78- Sonra gelenler arasında ona (iyi bir ün) bıraktık.alemler içinde Nuh’a selam olsun 80- Muhakkak biz ihsan edicileri böyle mükafatlandırırız 81- Muhakkak o bizim mümin kullarımızdandır 82- Sonra diğerlerini suda boğduk

Saffat Süresi 83-87 Arası Ayetlerin Meali : 83- Muhakkak İbrahim de onun izinden gidenlerdendi 84- Çünkü o Rabbine selim bir kalp ile gelmişti 85- Hani babasına ve kavmine Nelere ibadet ediyorsunuz demişti 86- Yalan yere iftira ederek Allah’tan başka ilahları mı istiyorsunuz? 87- Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?

Saffat Süresi 88-98 Arası Ayetlerin Meali : 88- Derken yıldızlara bir defa baktı da 89- Muhakkak ben hastayım dedi 90- Ondan yüz çevirip uzaklaştılar 91- Sonra gizlice putlarına varıp Yemez misiniz dedi 92- Size ne oldu ki konuşmuyorsunuz? 93- Sonra sağ eli ile gizlice vurdu 94- Hızlıca ona geldiler 95- Siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi 96- Halbuki sizi de,yapıp ettiklerinizi de Allah yaratmıştır 97- Dediler ki: Onun için bir bina yapın,sonra da onu alevli ateşin içine atın 98- Ona kötülük yapmak istediler.Biz de onları en aşağılıklar kıldık

Saffat Süresi 99-113 Arası Ayetlerin Meali : 99- Dedi ki : Ben Rabbime gidiyorum,pek yakında beni doğru yola iletecektir 100- Rabbim bana salihlerden bağışla 101- Biz de ona itaatkar bir oğul müjdesini verdik 102- Ne zaman ki o babasının yanı sıra yürümeye başlayınca dedi ki : Oğulcağızım,gerçekten ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum.Bak,artık sen ne düşünürsün? Dedi ki : Babacığım,emrolunduğun şeyi yap.İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın 103- Böylece ikisi de teslim olup,onu alnı üzere yıkınca 104- Biz ona : Ey İbrahim diye seslendik 105- Rüyanı gerçekleştirdin.Muhakkak biz ihsan edicileri böyle mükafatlandırırız 106- Muhakkak o apaçık bir imtihandı 107- Biz de ona büyük bir kurbanlıkla fidye verdik 108- Sonra gelenler arasında ona (güzel bir övgü) bıraktık 109- İbrahim’e  selam olsun! 110- İhsan edicileri böyle mükafatlandırırız 111- Muhakkak o iman eden kullarımızdandı 112- Ve ona salihlerden bir nebi olmak üzere İshak’ı müjdeledik 113- Onu ve İshak’ı mübarek kıldık.O ikisinin soyundan da ihsan edici de vardır,nefsine apaçık zulmedici de vardır

Saffat Süresi 114-122 Arası Ayetlerin Meali : 114 Andolsun Musa ve Harun’a da lütufta bulunduk 115 O ikisini ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık 116- Ve onlara yardım ettiğimiz için galip gelenler onlar oldular 117 İkisine apaçık gösteren kitabı verdik 118 O ikisini de dosdoğru yola ilettik 119- Sonra gelenler arasında onlara (güzel bir övgü) bıraktık 120 Musa ve Harun’a selam olsun 121- Muhakkak biz ihsan edicileri böyle mükafatlandırırız 122 Muhakkak ikisi de iman eden kullarımızdandı

Saffat Süresi 123-132 Arası Ayetlerin Meali : 123 Muhakkak İlyas da gönderilmiş rasullerdendi 124 O kavmine (Allah’tan) korkmaz mısınız? demişti 125 O en güzel yaratanı bırakıp,Ba’le mi dua edersiniz? 126 Sizin ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah’ı 127 Ama onlar onu yalanladılar,bu sebepten onlar elbette hazır edilirler 128 Ancak Allah’ın ihlasa erdirmiş kulları müstesna 129 Sonra gelenler arasında üzerine (güzel övgü) bıraktık 130 İlya’a selam olsun! 131 İhsan edicilere muhakkak biz böyle mükafat veririz 132 Gerçekten o iman eden kullarımızdandı

Saffat Süresi 133-138 Arası Ayetlerin Meali : 133 Şüphesiz Lut da gönderilmiş rasullerdendir 134 Hani biz onu ve aile halkını birlikte kurtarmıştık 135 Ancak geri kalanlar arasında bir koca karı müstesna 136 Sonra diğerlerini helak ettik 137 Muhakkak siz onların yakınından sabahleyin de geçip gidiyorsunuz 138 Geceleyin de.Hala akıllanmayacak mısınız?

Saffat Süresi 139-148 Arası Ayetlerin Meali : 139 Muhakkak yunus da gönderilmiş rasullerdendi.140 Hani o,yüklü gemiye kaçıp sığınmıştı.141 Kur’a çekmişti de kaybedenlerden olmuştu.142 Kendini kınayıcı olduğu halde balık onu yuttu.143 Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı,144 Diriltilecekleri güne kadar karnında kalırdı elbet.145 Biz onu hasta olduğu halde apaçık bir yere bıraktık.146 Üzerine kabak türünden bir ağaç bitirdik.147 Biz onu yüz bin kişiye,hatta daha fazlasına gönderdik.148 Onlar imana geldiler,biz de onları bir zamana kadar geçindirdik.

Saffat Süresi 149-160 Arası Ayetlerin Meali : 149 Şimdi onlara sor : Kız çocukları Rabbinin,erkek çocukları da kendilerinin midir? 150 Yoksa biz melekleri dişiler olarak yarattık da onlar da buna tanık mı oldular? 151 İyi bilin ki onlar iftiralarından dolayı derler ki: 152 Allah doğurdu.Şüphesiz onlar elbette yalancıdırlar 153 Yoksa erkekler dururken,kızları mı üstün tutup seçti? 154 Ne oluyor siz,nasıl hüküm veriyorsunuz? 155 Hiç düşünmez misiniz? 156 Yoksa apaçık bir deliliniz mi var? 157 Doğru söyleyenler iseniz kitabınızı getirin 158 Onlar kendisi ile cinler arasında bir nesep uydurdular.Andolsun ki muhakkak cinler de onların hazır edileceklerini bilmişlerdir 159 Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir 160 Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna

Saffat Süresi 161-170 Arası Ayetlerin Meali : 161 Muhakkak ve siz ibadet ettikleriniz 162 Siz onun aleyhine fitneye sürükleyemezsiniz 163 Kendisi cehenneme girecek olan müstesna 164 Bizden her birimiz için bilinen bir makamı olmayan yoktur 165 Muhakkak biz saf saf duranlarız 166 Ve şüphesiz biz tesbih edenleriz 167 Muhakkak diyorlardı ki: 168 eğer bizde de öncekilerden bir zikir olsa idi; 169 Biz de elbette Allah’ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk 170 Şimdi de ona kafir oldular,yakında bileceklerdir

Saffat Süresi 171-179 Arası Ayetlerin Meali : 171 Andolsun ki gönderilmiş kullarımıza önceden şu sözümüz verilmiştir; 172 Muhakkak onlar,elbette onlar zafere erdilenlerdir 173 Muhakkak bizim ordumuz,elbette onlar galip olanlardır 174 Artık bir vakte kadar onlardan yüz çevir 175 Onlara göster,onlar da yakında göreceklerdir 176 Acaba onlar azabımızı mı acele istiyorlar? 177 Onların alanlarına inince,o korkutulanların sabahı ne kötü olur! 178 Artık bir zamana kadar onlardan yüz çevir 179 Onlara göster,onlar da yakında göreceklerdir

Saffat Süresi 180-182 Arası Ayetlerin Meali : 180 İzzet sahibi olan Rabbin,onların niteleye geldiklerinden münezzehtir 180 Gönderilmiş resullere selam olsun 180 Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsunKaynak : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: IX / bkz : 243-314

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.