Kuran Yurdu

Sad Süresi Açıklamalı İbn Kesir Meali Ve Tefsiri

  Sad Süresi 1-4 Arası Ayetlerin Meali : 1- Sad,çok şerefli Kur’an’a andolsun 2- Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler 3- Onlardan önce nice nesiller helak ettik,onlar da feryat ettiler.Halbuki kurtulma vakti değildi 4- Kendilerine kendilerinden bir korkutucu geldi diye hayret ettiler ve kafirler : Bu bir büyücü,bir yalancıdır dediler.

  Sad Süresi 5-7 Arası Ayetlerin Meali : 5- Acaba o bunca ilahı tek bir ilah mı yaptı? Muhakkak çok şaşılacak bir şeydir 6- Onlaran elebaşları : Yürüyün ve ilahlarınıza direnin.Şüphesiz ki bu istenen bir şeydir diyrek kalkıp gittiler 7- Bir bunu öbür dinde işitmedik.Bu ancak bir uydurmadır 8- Aramızda bir zikir onun üzerine mi indirildi? Hayır,(aslında) onlar benim zikrimden şüphededirler.Hayır onlar henüz azabımı tatmadılar

  Sad Süresi 9-11 Arası Ayetlerin Meali : 9- Yoksa galip,çok bağışlayıcı Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? 10- Yahut göklerle yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? O halde sebeplerine yapışıp, yükselsinler 11- Burada gruplardan yanilgiye uğratılmış bir ordu

  Sad Süresi 12-14 Arası Ayetlerin Meali : 12- Onlardan önce Nuh’un kavmi,Ad ve kazıklar sahibi Firavun yalanladılar 13- Semud,Lut kavmi ve Ashabu’l Eyke de işte onlar güruhlardır. 14- Onlardan her biri rasullerini yalanladılar.Bu sebeple azabım hak oldu

  Sad Süresi 15-19 Arası Ayetlerin Meali : 15- Bunlar devenin iki sağımlığı kadar dahi gecikmeli olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar 16- Ve dediler ki : Rabbimiz,hesap gününden önce payımızı bize çabucak ver 17- Onların dediklerine sabret Ve güçlü kulumuz Davud’u hatırla.Çünkü o evvab idi 18- Gerçekten biz dağları -akşamleyin ve kuşluk vakti onunla birlikte tesbih eder halde- musahhar kıldık 19- Toplanıp gelen kuşları da,her birisi ona dönücü idi

  Sad Süresi 20-23 Arası Ayetlerin Meali : 20- Onun mülkünü de pekiştirdik.Ona hikmeti ve hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanını verdik 21- Sana şu hasımların haberi gelmedi mi? Hani onlar duvarı tırmanarak namaz kıldığı yere inmişlerdi 22- Hani onlar Davud’un yanına girmişlerdi de o bunlardan korkmuştu.Onlar Korkma iki davacıyız.Birimiz diğerine haksızlık etmiştir.Aramızda hak ile hükmet,zulmetme ve bizi doğru yola ilet dediler 23- (Birileri dedi ki) : Bu benim kardeşimdir.Onun doksan dokuz koyunu vardır.Benim ise bir koyunum var.O koyununu bana ver dedi ve söz söylemede beni yendi

  Sad Süresi 23-24 Arası Ayetlerin Meali : Andolsun ki o senin bir koyununu koyunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiş.Muhakkak katanların çoğu şüphesiz birbirlerine haksızlık ederler.İman edip,salih amel işleyenler müstesna.Böyleleri ise ne de azdır.Bunun üzerine Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi sandığından hemen Rabbinden mağfiret istedi,rüku ederek yere kapanıp döndü

  Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu : Kıyamet gününde insanlar arasında Allah’ın en sevdiği,oturacağı yeri itibariyle ona en yakın olacakları adaletli bir yöneticidir.Kıyamet gününde insanlar arasında Allah’ın en çok buğzettiği ve aralarında azapları en ağır ve şiddetli olacakları ise zalim bir yöneticidir.

  Sad Süresi 25-26 Arası Ayetlerin Meali : 25- Biz de ona bunu mağfiret ettik.Şüphesiz onun nezdimizde bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri vardır 26- Ey Davud! Biz seni gerçekten yeryüzünde bir halife kıldık.O halde insanlar arasında hak ile hükmet,sakın hevaya uyma.O takdirde seni Allah’ın yolundan saptırır.Muhakkak Allah’ın yolundan sapanlara hesap gününü unuttuklarından onlar için çok çetin bir azap vardır.

  Bu aziz ve celil olan Allah’ın yöneticilere insanlar arasında kendisinin indirmiş olduğu hak ile hükmedip,yönetmelerine , ondan başka tarafa sapmamalarına ve böylece onun yolundan sapıp uzaklaşmamalarına dair tavsiyesi (emri)dir.Zaten yüce Allah yolundan sapan ve hesap gününü unutan kimseleri vurgulu bir şekilde tehdit edip,şiddetli azap ile korkutmaktadır.

  Sad Süresi 27-29 Arası Ayetlerin Meali : 27- Biz göğü,yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık.Bu kafirlerin zannıdır.Cehennem ateşinden dolayı vay o kafirlerin haline 28- İman edip,salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi kılarız yahut takva sahiplerini günahkarlar gibi mi kılarız? 29- (Bu) ayetlerimizi düşünsünler,tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz hayır ve bereketi bol bir kitaptır.

  Hasan-ı Basri demiştir ki : Allah’a yemin ederim ki Kur’an’ı iyiden iyiye düşünülmesi,harfleri ezberlenirken sınırlarına riayet edilmemesiyle olmaz.Öyle ki böyle bir kişi ben Kur’an’ı okudum dediği halde onun ahlakında,amelinde Kur’an diye bir şey görülmez.

  Sad Süresi 30-33 Arası Ayetlerin Meali : 30- Ve biz Davud’a Süleyman’ı lütfettik.O ne güzel kuldu! Çünkü o evvabdı 31- Hani ona öğleden sonra bir ayağını tırnağı üzerine dikip,üç ayağı üzerine duran,hızlı koşan atlar sunulmuştu 32- Ve demişti ki : Ben ancak hayır sevgisi ile meşgul iken Rabbimi anmaktan uzak kaldım.Nihayet o perdenin arkasına girince 33- Onları bana geri getirin (dedi).Boyunlarını ve ayaklarını sıvazlamaya başladı

  Sad Süresi 34-40 Arası Ayetlerin Meali : 34- Andolsun biz Süleyman’ı imtihan ettik ve bu sebeple tahtı üzerine bir ceset bırakmıştık.Sonra o döndü 35- Dedi ki : Rabbim,bana mağfiret buyur ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ver bana,çünkü sen bol bol ihsan edensin 36- Biz de emriyle yumuşak olarak istediği yere akıpp giden rüzgarları emrine verdik 37- Ve şeytanları her bina ustasını ve dalgıçlarını da 38- (İnatları dolayısıyla) zincirlere bağlanmış olan diğerlerini de 39- İşte bu bizim hesapsız bağışımızdır.Artık ister ver,ister vermeyip tut 40- Şüphesizz onun yanımızda yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri vardır.

  Sabreden Kul Eyyub (a.s)

  Sad Süresi 41-44 Arası Ayetlerin Meali : 41- Kulumuz Eyyub’u da hatırla.Hani o Rabbine : Şeytan bana yorgunluk ve azapla dokundu diye seslenmişti

  ŞAnı yüce Allah,kulu ve Resulü Eyyub (a.s) ve yüce Allah’ın ona-u bedeninde,malında ve avladında zorluk ve sıkıntılara sokmak suretiyle sınadığını öyle ki kalbi dışında vücudunda iğne ucu kadar bir yer dahi sağlıklı kalmadığını,dünyalık olarak hastalığı ve içinde bulunduğu hal karşısında kendisine destek olacak hiçbir halinin kalmadığını , yüce Allah’a ve Resulüne imanı dolayısıyla yalnızca zevcesinin onun sevgisini korumayı sürdürdüğünü,bu sebeple başkalarının yanında ücretle çalışıp,Eyyub’a yiyecek getirdiğini ve yaklaşık 18  yıl böylece ona hizmetini sürdürdüğünü zikretmektedir.Halbuki bundan önce Eyyub’un çok malı,çok sayıda evladı vardı,dünyevi imkanları bakımından bolluk içerisindeydi ama bütün bunlar ondan alındı ve nihayet bütün bu süre boyunca şehrin çöplüklerinden bir çöplüğe atılmasına kadar vardı.Zevcesi dışında uzak olan herkes onu reddetti,terk etti.Allah ondan razı olsun.Zevcesi sabah-akşam onun yanından -başkalarına hizmet etmek için gittiği vakitler dışında- ayrılmıyordu.Hizmetini bitirir bitirmez onun yanına dönüyordu.

  42- Ayağını yere vur,bu hem yıkanacak,hem içilecek soğuk bir sudur 43- Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve tam bir akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere aile halkını ve onlarla birlikte onların bir mislini daha bağışladık 44- Ve Eline bir demet sap al,onunla vur ve yeminini bozma.Gerçekten biz onu sabredici bulduk.O negüzel kuldur,çünkü o çokça dönen (evvab) idi

  Sad Süresi 45-49 Arası Ayetlerin Meali : 45- Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim,İshak ve Yakub’u da an 46- Çünkü biz onları bir hasletle ihlaslı kıldık ki bu da yurdu anmaktır 47- Muhakkak onlar yanımızda seçkinlerden,hayırlılardan idi 48- İsmail’i,Elyas’ı ve Zülkif’i de an.Hepsi de hayırlılardan idi 49- Bu bir zikirdir.

  Müttakilere Adn Cennetleri Vardır

  Sad Süresi 50-58 Arası Ayetlerin Meali : 49-  …..Şüphe yok ki takva sahipleri için elbette güzel bir dönüş yeri vardır 50- Kendileri için kapıları açılmış haldeki Adn cennetleridir 51- Onlar oralarda yaslananlar olarak orada çokça meyve ve içecek isterler 52- Yanlarında da aynı yaşta,gözleri yalnız eşlerine bakanlar vardır 53- İşte hesap günü için size vaat olunan budur 54- İşte muhakkak bu bizim rızkımızdır,tükeneceği yoktur 

   

  Azgınlar İçin de Kaynar Su Ve İrin Vardır

  55- Bu böyledir.Azgınlar için muhakka en kötü dönüş yeri vardır 56- Cehennemdir o,Onlar oraya girecekler,o ne kötü yataktır 57- Bu (onlar içindir).Tatsınlar onu,kaynar su ve irindir o 58- O türden başka çeşit çeşit (azap) daha vardır

  Sad Süresi 59-61 Arası Ayetlerin Meali : 59- Bu da atılırcasına sizinle birlikte giren bir gruptır.Merhaba yok onlara,çünkü onlar ateşi boylayacaklardır 60- Hayır,asıl siz rahat bulamayasınız.Bunu önümüze siz getirdiniz.Ne kötü bir duraktır burası diyeceklerdir 61- Diyecekler ki : Rabbimiz bunu önümüze kim sürdü ise onun ateşteki azabını kat kat arttır

  Yüce Allah buyuruyor ki : Her ümmet girdikçe kardeşine lanet edecek (A’raf 38).Yani birbiri ile selamlaşacakları yerde birbirlerine lanet okuyacaklar,biri diğerini yalanlayacak,biri diğerini inkar edecek.Diğerinden önce giren kesim kendilerinden sonra zebanilerin bekçileri ile gelecek olan diğer kesime : ‘Bu da atılırcasına sizinle birlikte giren birr gruptur’ diyeceklerdir.’Merhaba yok onlara,çünkü onlar ateşi boylayacaklardır’

  Sad Süresi 62-64 Arası Ayetlerin Meali : 62- Diyecekler ki : Kendilerini kötülerden saydığımız adamları ne diye görmüyorsunuz? 63- Biz mi onları alaya aldık yoksa gözler onlardan başka tarafa mı kaymıştır? 64- Cehennem ehlinin bu davalaşmaları hiç şüphesiz bir gerçektir.

  ‘Diyecekler ki : Kendilerini kötülerden saydığımız adamları ne diye görmüyorsunuz? Biz mi onları alaya aldık yoksa gözler onlardan başka tarafa mı kaymıştır?’.Bu kafirlerin cehennem ateşi içerisinde dalalet üzere olduklarına inandıkları birtakım kimseleri arayacaklarına dair haber vermektedir.Bunlar ise inanmış olan kimselerdir.Onlar hakkındaki kanaatleri böyle olduğu için : Neden biz onları da bizimle beraber ateşte göremiyoruz diyecekler.Bu verilmiş bir örnektir.Yoksa bütün kafirlerin durumu böyledir.Onlar müminlerin ateşe gireceklerine inanırlar.Kafirler ateşe girdikten sonra onları arayacaklar fakat bulamayacaklar.O vakit ‘Kendilerini kötülerden saydığımız adamları ne diye görmüyorsunuz?’ Biz onları dünyada iken alaya aldık.’Yoksa gözler onlardan başka tarafa mı kaymıştır?’.Bu imkansız tahmin ile kendilerini teselli edecekler ve belki de onlar cehennemle bizimle birliktedirler ama biz onları göremiyoruz diyeceklerdir.İşte o vakit onların en yüksek derecelerde olduklarını öğrenecekler.Bu da yüce Allah’ın şu buyruklarıyla dile getirilmiştir : ‘Cennetlikler cehennemliklere : Rabbimizin bize vaat ettiğini hak bulduk.Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu,diye seslenirler.Onlar da : Evet,derler.Bunun üzerine aralarında bir münadi : Allah’ın laneti zulmedenlere olsun,diye seslenir.Girin cennete! Size hiçbir korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz (A’raf 44-49)

  Ben Sadece Uyarıcıyım

  Sad Süresi 65-70 Arası Ayetlerin Meali : 65- Deki : Ben ancak bir uyarıcıyım.Bir tek Kahhar olan Allah’tan başka hiçbir ilah da yoktur 66- O,göklerin,yerin ve aralarında olan şeylerin Rabbidir.Mutlak galiptir,çok mağfiret edendir 67- O büyük bir haberdir 68- Siz ise ondan yüz çevirenlersiniz 69- Onlar birbirleri ile tartışırlarken benim mele-i a’la’ya dair bir bilgim yoktur 70- Bana,ben ancak apaçık bir korkutup uyaran olduğum için vahyolunuyor.

   

  Şeytan İle Allah’ın Tartışması

  Sad Süresi 71-88 Arası Ayetlerin Meali : 71- Rabbim o zaman meleklere demişti ki : Şüphesiz ki ben çamurdan bir beşer yaratacağım 72- Ben onu tamamlayıp,ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın 73- Meleklerin tümü hep birlikte secdeye kapandılar 74- İblis müstesna.Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu 75- Buyurdu ki : Ey İblis kendi ellerimle yarattığıma secdeden seni ne alıkoydu? Büyüklendin mi yoksa yücelerden mi oldun? 76- Dedi ki: Ben ondan hayırlıyım.Beni ateşten yarattın,onu ise çamurdan yarattın 77- Buyurdu ki : Defol oradan,çünkü sen artık kovulansın 78- Ve kıyamet gününe kadar da lanetim şüphesiz senin üzeerinedir. 79- Dedi ki : Rabbim,o halde tekrar diriltilecekleri güna kadar bana mühlet ver 80- Buyurdu ki : O halde sen kendisine mühlet verilenlerdensin 81- O belli zamanın gününe kadar 82- Dedi ki : İzzetin hakkı için hepsini mutlaka azdıracağım 83-  Aralarında ihlasa erdirilmiş kulların müstesna 84- Buyurdu ki : Hak budur,ben de şu hakkı söyleyeyim 85- Andolsun ki cehennemi senden ve onlar arasından sana uyanların hepsinden dolduracağım

  Alemlere Bir Öğüt

  86-  Deki : Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum ve ben kendimi zorlayarak bir şeyler uyduranlardan da değilim 88-  O ancak alemlere bir öğüttür 88-  Onun haberini bir süre sonra elbette bileceksiniz.  Kaynak : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: IX / bkz: 316-370

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.