Kuran Yurdu

Rüyanın Aslı Ve Hakikati Nedir

  Hidayetin onuncu mertebesi olan sadık rüyadır.Sadık rüya,peygamberliğin cüzlerinden biridir.Nitekim bir hadiste ‘Sadık rüya nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir‘ buyrulmuştur.Yukarıdaki tahsisin sebebi için şöyle denilir;Vahyin ilk başlangıcı sadık rüya idi ve bu altı ay sürdü.Sonra sadık rüyadan,Resulüllah (s.a.v)’in ölümüne kadar yirmi üç senelik bu sürede uyanık haldeki vahye geçti.Böylece uyku halinde gelen vahyin süresinin uyanık halde gelen vahyin süresine nisbeti kırk altıda biridir.Başka bir sahih rivayette: ‘Sadık rüya yemiş cüzden biz cüzdür’ çeklindedir.Bu güzel bir yorumdur.Bu iki rivayetin arası şöyle cem edilmiştir.Bu durum rüyayı görenin haliyle ilgilidir.Şöyle ki; Sıddıkların rüyası kırk altı yaşından sonra başlar.Genelde mü’minlerin sadık rüyaları ise yetmiş yaşından sonra vakidir.Doğrusunu Allah bilir.

  Rüya : Vahyin başlangıcıdır.Rüyanın doğruluğu rüyayı görenin doğruluğuna bağlıdır.Sözce en doğru olan insan,rüyasında en doğru olanıdır.Bu sadık rüya Nebi (s.a.v)’nin de buyurduğu gibi vahiy zamanı gelinceye kadar doğru çıkmaya devam eder.Nübüvvet nurunun ve tesirlerinin azaldığı zamanlarda,mü’minlere vahye mukabil rüya verilmiştir.Nübüvvet nurunun güçlü olduğu zamanlarda ise,onun nurunun yayılması ve güçlenmesi ümmeti rüyadan müstağni kılar.

  Bunun bir örneği sahabe asrından sonra ortaya çıkan kerametlerdir.Sahabe devrinde ashab güçlü bir imana sahip oldukları için keramete ihtiyaçları olmamış ve keramet zuhur etmemiştir.Sahabeden sonraki devirlerde insanların imanlarının zayıflığı için keramete ihtiyaç duyulmuştur.Şüphesiz Ahmed bi. Hanbel de bu manaya işaret eder.Ubade b. Samit der ki:Müminin rüyası Rabbinin kuluyla uykusunda konuşmasıdır.Nebi (s.a.v)’de: Nübüvvetten sadece mübaşerat (müjdeler) kaldı buyurdu.Kendisine mübaşerat nedir? diye sorulunca Mü’minin gördüğü veya kendisine gösterilen sadık rüyadır buyurdu.Müslümanların rüyası birleşince o rüya tekzib edilmez.Nebi (s.a.v): Kadir gecesini,rüyalarında, rüyalarında ramazanın son on gecesinde gördükleri zaman ashabına şöyle demişti:Ben sizin riyalarınızın ramazanın son on gününde ittifak ettiğini görüyorum.Öyleyse sizden her kim Kadir gecesini ararsa ramazanın son on gününde araştırsın.

  Rüya da keşf gibidir.Bir kısmı Rabbani,bir kısmı nefsani,bir kısmı da şeytanidir.Nebi (s.a.v) şöyle buyurur:Rüya üç türlüdür.

  1. Allah’tan olan rüya
  2. Şeytandan gelen rüya
  3. Uyanıkken kişinin kendi kendisinin düşündüğü şeyden meydana gelen rüya ki,daha sonra bu onun rüyasına girer.

  Hidayet sebeplerinden olan rüya özellikle Allah’tan gelen rüyadır.Nebilerin rüyaları vahiydir ve ümmetin ittifakıyla nebiler şeytandan korunmuştur.Bundan dolayıdır ki Hz İbrahim oğlu İsmail’i gördüğü rüya üzerine kurban etmeye kalkmıştır.

  Nebilerden başkalarının rüyalarına gelince bunlar sarih olan vahye vurulur,vahye uyarsa ne ala,uymazsa bu rüya ile amel edilmez.

  ‘Eğer sadık rüya olur veya rüyalar birleşirse ne diyorsunuz?’ denilirse buna şöyle cevap verilir;

  Eğer rüya böyle tahakkuk ediyorsa onun vahye aykırı olması düşünülemez;bilahis vahye mutabık ve vahyi veya vahyin ihtiva ettiği özel bir hükmü hatırlatıcı olması gerekir.Her ne kadar rüyayı gören rüyanın vahiyle ilgili ihtiva ettiği hükmü muttali kılınabilir.Kim rüyasının doğru olmasını isterse,doğru olmaya baksın,helal yesin,Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat etsin.Kıbleye doğru ve abdestli olarak yatsın.Gözleri kapanıncaya kadar Allah’ı zikretsin.O zaman rüyası tekzib edilemeyecek derecede olur.

  En doğru rüyalar seher vakitlerinde görülen rüyalardır.Seher vakti ilahi vahyin indirildiği vakittir.Seher vakti rahmet ve mağfiretin indiği,şeytanların durulduğu vakittir.Sadık rüyanın aksi gece yarısı görülen,şeytanların ve şeytani ruhların intişar ettiği vakitlerde görülen riyadır.Ubade b. Samit şöyle der:’Mü’minin rüyası rabbinin uykuda kendisiyle konuşmasıdır’

  Rüyalarla görevli bir melek vardır.Melek uygun gelen misal ve şekillerle kula rüyayı gösterir.Rüyayı herkesin durumuna göre misallendirir.İmam Malik (r.a):’Rüya vahiy çeşitlerinden biridir‘ diyerek bilgisizce rüya ta’bir etmeyi men eder ve ‘Allah’ın vahyi ile mi oynuyorsunuz?’ derdi.  Kaynak = İbn Kayyım El-Cevziyye / Medaricu’s Salikin – Kur’ani Tasavvufun Esasları – / bkz56-57

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.