Rüku Ve Secdede Kuran Okunmamasının Sebebi Nedir?

Namaz Kılarken Rüku Ve Secde Halinde Kuran Ayetinin Okunmamasının Sebebi Ve HikmetleriPeygamberimiz (s.a.v) rüku ve secdede Kuran okumayı yasaklamasının sebebini şöyle açıklamıştır :

Doğrusu Kuran,kelamın en şereflisidir.Kuran Allah’ın kelamıdır.Rüku ve secde ise kulun zillet ve alçakgönüllü olması durumudur.İşte bu iki halde (zillet ve alçakgönüllülük) Allah’ın kelamını okumamak,Allah’ın kelamına karşı takınılan ayakta ve dimdik durmak (kıyam)  Kuran okumaya daha uygundur.Kaynak : İbn Kayyım El-Cevziyye / Medaricu’s Salikin – Kur’ani Tasavvufun Esasları – / bkz 810