Kuran Yurdu

Peygamberimizin Çok Evliliği

  Peygamberimizin Çok Evlilik Yapmasının Nedenleri  • 1- Hz Aişe’yi istisna edersek,Hz Muhammed’in diğer eşleri ya dul ya da boşanmış kadınlardır

  2- Hz Muhammed 53 yaşına kadar tek zevce ile yaşamıştır.

  • 3- Bu zevcelerin beşi himayeye muhtaç kimsesiz dullar,üçüde siyasi dostluk ve iyi komşuluk temini ve düşman kabilelerine de mensup oldukları için Hz Peygamberce nikahlanmış kadınlardır.

  Çok kadınla evlilik yalnız peygamberimize mahsus bir keyfiyet değildir.Nitekim Hz İbrahim’in birden fazla evlilik hayatı bütün dünyaca bilinen ve itiraz kabul etmeyen bir hakikatti.Hz İbrahim’in Sare adlı zevcesinden İshak Peygamber’in,Hacer adlı zevcesinden de Hz İsmail’in doğmuş bulunduklarını bilmeyen yoktur.

  Hz Süleyman’ın ise zevcelerinin yüzün üstünde olduğu rivayetlerini dinler tarihini tetkik edenler pekala okumuşlardır.

  Dört kadınla evlenmenin hükmü kişiye ve şartlara göre değişir.Yoksa bu keyfiyetine Allah dört kadına izin veriyor diye uçkur sevdası yüzünden olacak bir mevzu değildir.Oysa Hz İsa Peygamber de İncil’de görüldüğü üzere tek zevceye dahi sahip değildi.Fakat bu mevzuda tabii olarak Hz İsa numune olamaz.Çünkü bu takdirde hristiyanlardan hiçbirisinin evlenmemesi iktiza ederdi.

  İslam da asıl olan tek kadınla evlenmektir.Bunun dörde kadar taaddüt etmesine müsamaha edilmesinin bazı sebepleri vardır ki bunlar;

  a- Siyasidir = Zira İslamiyete davet edilen kabile reislerinin çok evlilik hayatları içinde bulunması ve bu hayata alışkın olmalarının neticesi olarak Müslümanlığa karşı heveskar davranmalarına daha doğrusu hiç değilse nefretle bakmin gayesi güdülmüştür.

  b- İçtimai Ve Ahlakidir = Zira sık sık vuku bulan harblerde şehit düşen sahabe-i kiramın dul kalan eşlerini himaye edecek herhangi bir müessesenin henüz kurulmamış olması sebebiyle içtimai sefalete ve ahlaksızlığa meydan verilmemesini temin etmekti.

  Kur’anîn evlenmeyi dörde kadar hudutlandırmış olmasına rağmen Hz Muhammed’in neden bu hududa tecavüz ettiği hususu üzerinde bir nebze durmak lazımdır.Evvela şunu ifade edelim ki,Kur’an’ın süreleri nüzul sırasına göre tertiplenmemiştir.Hz Peygamber’in Hz Zeyneb’le vaki olan beşinci evlenmesi Ahzab süresinin 34 ve 35. ayetlerindeki ilahi emir gereğince vuku bulmuştur.

  Çok evlenmeyi dörtle tahdid eden ayet ise daha sonra ve Nisa süresi ile vahyolunmuştur.Bundan sonra da Hz Peygamber bu tehdide riayet etmiş ve evvelce nikahlanmış olanlar müstesna,bir daha evlenmemiştir.Bu neticeyi Abdullah İbn-i Abbas’ın Kur’an sürelerinin nüzul sırasına göre tazim ettiği cetvelden istihraç ediyoruz.Bu cetvelde Ahzab süresi88,Nisa süresi ise 92 numarayı taşımaktadır.Bu vaziyete göre bu sürenin de hicretin 8. yılında vahyolunması iddiamızı teyid etmektedir.  Kaynak = Ahmed Gürkan / İslam Kültürünün Garbi Medenileştirmesi / bkz:132-133

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.