Orucun Şartları Kaç Tanedir Ve Nelerdir?

Orucun ŞartlarıOrucun üç nevi şartı vardır;

  • a- Vücubun Şartları : İslam,akıl ve bulüğ çağına ermiş olmaktır
  • b- Edabın Vacip Olmasının Şartları : Sıhhat ve mukim olmaktır
  • c- Edanın Sahih Olmasının Şartı : Niyet ve (kadınların) adet ve lohusalık gibi hallerden temizlenmiş olmasıdır


Kaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:II / bkz:118