Ölünün Arkasından Yapılan 52.gün Caiz Midir?

52. Gün Mevlüt OkutmakBirçok yerlerde vefat eden kimsenin elliikinci günü hesap edilmekte,o gün geldiğinde mevlit okutulmakta ve elliikinci gün duası okunmaktadır.

Dinimizde ölmüş olan bir mü’min için okunacak Kur’an-ı Kerim,yapılacak dua ve verilecek sadakanın faydası inkar olunamaz.Ancak yedinci,kırkıncı ve elliikinci günü sayıp hesaplamanın bir manası ve dayanağı yoktur.

Hayatta olan kimseler,ölmüş bir mü’mine karşı İslami vazifelerini yapmalı ve bu vazifelerini yerine getirirken dinimizin esaslarını dikkatten uzak tutmamalıdırlarKaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / C:II / bkz : 76-77