Ölen İçin Kur’an Okumak Caiz Midir?

Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur.Yıkanmadıkça yanında Kur’an okunmaz,okunması da mekruhtur.Bu durumda başka bir oda da Kur’an okunabilir.Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerine de de tam bir örtü bulunduğu takdirde,kendisine yakın oturulmaksızın gizlice Kur’an-ı Kerim okunması da kerahat olmayabilir.

Peygamberimiz (s.a.v) bir cenaze gömüldükten sonra hemen dönmez,bir müddet mezar başında bekler ve cemaate şöyle derdi:Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret ve sükünet isteyiniz.O şimdi sorguya çekilmektedir.

Ölünün Arkasından Telkin

Allah Resulüne isnat edilen telkine dair zayıf rivayetler var;Allah dilerse fayda verir.Ama,esas olan,insanın ölünce teklif dairesinin dışına çıkmış olmasıdır.Onun için bu telkin,daha dünyada iken ve ruhunu teslim etmeden evvel yapılmalıdır.Zira,son söz ve mülahazaların tevhidle alakası çok mühimdir.Mezarda yapılan telkin Kitap ve Sünnetteki yeri itibariyle tatmin edici değildir.

Alimlerimizin çoğunluğuna göre Yasin-i Şerif‘in de ölüm anında okunması lazımdır ki; sekerattaki insan onun mana ve muhtevasıyla dolsun-taşsın,merciin ve meabın Allah olduğunu bilsin,tefekkür ve tezekkür kapıları ona açılsın.Bununla beraber ölünün ardından okunmasında ve sevabının bağışlanmasında da bir beis olmasa gerekKaynak= Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz:411