Nikahı Engelleyen Durumlar Nelerdir

  • 1:==))Kadının başkasıyla evli olması.
  • 2:==))İddet durumunda olması.
  • 3:==))“Müslümanken sonradan inkarcı kafire olmak.
  • 4:==))Herhangi bir semavi dinin mensubu olmayıp mecusi,yani ateşe tapan bir kadın olmak.

5:==))Veseniyye veya zındıka bir kadın olan,yani hiç bir kitaba ve peygambere inanmayan,İbahe mezhebinden olanlar da aynen bunlar gibidir ve onları almak da caiz değildir.İtikad edenin küfrü hususunda hüküm verilen bozuk bir mezhebe itikad eden kadınlarla evlenmek de caiz değidlir

  • 6:==))Kitap ehlinin,yani yahudi ve Nasranilerin dinlerinin esası bozulup değiştirildikten veya Resulüllah’ın hak peygamber olarak gönderilmesinden sonra o dinlere girenler (Beni İsrailden olmadıkları halde) bunlarla evlenmek de caiz değildir,haramdır.

7:==))Kadının cariye oluşu veya erkeğin hür kadın alabilecek güçde olması veya evlenmediği zaman zina tehlikesinin bulunmamasıdır. Kısa ifade ile erkek,bir kadın alabilecek durumda ise veya evlenmediği zaman zinaya düşme tehlikesi olmazsa cariye ile evlenemez.

  • 8:==))Kendi cariyesini nikahı altına almak caiz değildir.

9:==))Yakını olmak.Yani;anne,baba,kardeşler,kendi çocukları ve torunları olmak.Anneler,büyük anneler,çocuklar,torunlar,kardeş çocukları,hala ve teyzeleri nikahlamak haramdır.Fakat amca,dayı ve teyze çocuklarıyla evlenebilir,caizdir.

  • 10:==))Süt haramlığı olmak.Soy itibariyle haram olan süt itibariyle de haramdır.Süt mahremiyetinin sabit olabilmesi için ilk iki senede en az beş defa da kadının memesini emmelidir.(Hanefi mezhebinde süt müddeti iki ile iki buçuk senedir.Bu zaman zarfında çocuk boğazından geçmek şartıyla bir defa da emmiş olsa süt mahremiyeti sabit olur)

11:==))Hürmeti musaharanın bulunmuş olması yani önceden alacağı kadının kız veya büyük annesini nikahı altına almış veya bunlara sahip olmuş veya bunlara şüphe üzerine münasebette bulunmak.Nikahın arkasından karı ile koca birleşmeden ayrılsalar bile anne erkeğe yine haram olur.Ancak kızı haram olmaz.Yani önceden annesini aldıysa da hiç münasebette bulunmadan hemen boşadıysa bu durumda o kadının kızı haram olmaz.Fakat kızını nikahlasa da hiç cinsi münaebette bulunmadan boşarsa bu durumda annesini alamaz, haramdır.Alacağı kadını daha önce babanın veya oğlunun nikahlamış olmaları da nikahı engelliyen durumlardandır.

12:==))Nikah altında dört tane kadın varken beşinci kadını nikah etmek haramdır.Erkek eğer kadını;ric’i talak ile boşamış olup kadın iddet beklemekte ise bu durumda bile beşinci kadını alamaz.Çünkü o kadın henüz hüküm itibariyle nikah altındadır.Eğer kadın talak-ı bain ile boşanmışsa o zaman beşinci kadını nikah edebilir.

  • 13:==))Alacağı kadının kız kardeşi henüz nikahı altında ise onu alamaz.Teyze ve halası da aynıdır.

14:==))Alacağı kadının daha evvel üç talak ile boşadığı ailesi olmak.Bir kimse üç talak ile boşadığı hanımının başkasıyla sahih bir nikahla evlenmesi ve daha sonra boşanması gerekir.Ancak bu durumda karısını alabilir.

(Not=Burada hüllecilik diye bir şey yoktur.Yani her nasılsa ailesini üç talak ile boşayan erkek,kadını bir erkeğe nikah edip,sonra da ondan boşattırıp hemen alması demektir..Resul-i Ekrem bu gibilere,yapana ve yaptırana,lanet etmiştir.Esasında bu hüküm,böyle bir tertip için vaz edilmiş değildir.Bir adam ailesini usulüne göre ailesini üç talak ile boşadı mı artık onunla bir alakası kalmaz.Şayet bu kadın,ondan sonra başka bir kadınla evlenir ondan da ayrılırsa,o zaman ilk kocasına varabilir.Burada Şafiilere göre yalnız bir nikah kafidir.Hanefilere göre ise dühul şarttır.Hatta Resül-i Ekrem,yeni kocasının münasebetten aciz olduğunu ifade ile,eski kocasına dönmek istediğini söyleyen bir kadına;Sen onun,o da senin balcığazından tatmadıkça,ondan boşanıp eski kocana varamazsın buyurmuştur.Her iki taraftan da boşandıkta iddet bekleyecektir.İddet içinde kıyılan nikah sahih değildir ve böyle bir hülle yaptıranlar da mal’undur (Mütersim)

15:==))Birbirlerini lanetlemiş olmaları.

  • (Not=Bu şöyledir;Erkek kadının zina ettiğini iddia eder,fakat şahit bulamaz;kadında bunu inkar ederse,bu vaziyet karşısın da hakim huzuruna çıkarlar.Erkek dört kere “Bu kadın zina etti” der ve yemin eder.Beşinci de “Yalan söylüyorsam,Allah’ın laneti üzerime olsun” der.Buna karşılık kadın da -injkar ettiğine göre- bunu redderek,aynı şekilde mukabelede bulunur.Bunun üzerine hakim,bunları ayırır.Şafiilere göre,bunlar bir daha evlenemezler.Hanefilere göre hakim,bunları ayırmadıkça,yalnız lanetleşme,evliliklerine mani değildir.İmam-ı Azam ve Muhammed’e göre bu ayrılık,talak-ı baindir.Erkek ‘Ben yalan söylemiştim,tövbekar oldum’ derse yeniden evlenebilirler.Ebu Yusuf’a göre de evlenemezler.

16:==))İster kadın isterse erkek olsun,hac veya umre için ihram giymiş olmak.İhramdan çıkılınca nikah sahih olur

  • (Not=Hanefilere göre,ihramda iken nikah sahihtir,ancak ihramdan çıkıncaya kadar münasebette bulunamazlar.)

17:==))Bulüğ çağına girmeden bekaretinin zail olması baliğ olmadan nikah sahih olmaz.
(Not=Hanefilerde,dul ile bakire arasında fark yoktur.Baba,küçük kızını evlendirebilir)

18:==))Öksüz olmak.Öksüz olunca bulüğ oluncaya kadar evlenemez.

19:==))Resulüllah’ın zevcelerinden biri olmak.Çünkü onlar Kur’an-ın açık ifadesiyle müminlerin anneleridir.Zaten zamanımızda böyle bir şey söz konusu değildir.Kesin Olmamak Kaydıyla Kaynak= İmam Gazali – İhyau Ulumi’d-Din – C:2

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.