Neden Namaz Kılmalıyız?

Hz Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir:’Bizim ile onlar arasındaki ahit,namazdır.Her kim namazı terkederse kafir olur‘.Ahitten maksat ise Allah’ın yapılması için Müslüman’lardan söz aldığı ameldir. Hz Peygamber (s.a.v) ashabından namaz kılmaları konusunda biat almıştır.Namaz,Allah’ın ahit aldığı bir ibadettir.Namaz,Müslümanlar ile kafirleri birbirinden ayırır.Bu iki grup namaz ile birbirinden ayrılırlar.Eğer namaz kılınmazsa,iki grubu birbirinden ayıran temel etkenden söz edilemez.

Namazı terk eden kafirlere benzediği için tekfir edilir. ‘Her kim namazı terk ederse kafir olur’ ifadesi namazı terk etmek kişiyi inkara götürür şeklinde de anlaşılmıştır. Bu ifadeyi ‘Her kim inkar ederek namazı terke derse kafir olur’ şeklinde açıklayanlar da olmuştur.İmam Ahmed b. Hanbel hadisin zahirine dayanarak Namazı terk eden kafir olur demiştir.Doğrusunu en iyi Allah bilir.

Kulun Hesaba Çekileceği İlk Şey

Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:’Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği konu namazdır.Eğer namazları tam görülürse tam olarak yazılır.Eğer namazında bir eksik görülürse bu durumda Allah Teala meleklerine ‘bakın ‘ Onun eksik bıraktığı farz namazları tamamlayacak nafile namazlarını görebiliyor musunuz? buyurur.Daha sonra kul,bu şekilde diğer amellerinden hesaba çekilir”.

Namazın Günahlara Kefaret Olması: Hz Peygamber (s.a.v)’den şöyle nakledilmiştir: “Beş vakit namaz ile cuma namazı,namaz vakitleri ile iki cuma arasında işlenen günahlara kefaret olur”

Allah’ın En Sevdiği İbadet Namaz: İbn Mes’ud’un şöyle söylediği rivayet edilmiştir:Hz Peygamber (s.a.v)’e Allah’ın en sevdiği amel hangisidir? diye sordum.Hz Peygamber vaktinde kılınan namaz buyurdu.Sonra hangisidir diye sordum:

Hz Peygamber (s.a.v):Anne-babaya iyilik etmek buyurdu.Daha sonra hangisidir? diye sordum:Hz Peygamber (s.a.v);Allah yolunda cihad etmek buyurdu.

Namaz Ateşi Söndürür: Hz Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;”Her namaz vakti gelince seslenen biri gönderilir.Bu kimse ‘Ey Ademoğulları! Kalkınız! Kendiniz için yaktığınız ateşi söndürünüz’ diye seslenir.Bunun üzerine onlar kalkar,abdest alırlar,hataları gözlerinden dökülür ve namaz kılarlar.İki namaz arasındaki işledikleri günahlar bağışlanır.

Sonra tekrar iki namaz arasında ateş yakarlar.İlk namazın (öğle namazının) vakti gelince o seslenen kimse tekrar seslenir:’Ey Ademoğulları! Kalkınız! Kendiniz için yaktığınız ateşi söndürünüz.Bunun üzerine onlar kalkar,abdest alırlar ve namaz kılarlar.Böylece iki namaz arasındaki işledikleri günahlar bağışlanır.İkindi namazı gelince aynı durum söz konusudur.

Akşam namazı gelince yine aynı durum geçerlidir.Yatsı namazında da aynı durum söz konusudur.Sonunda insanlar günahları bağışlanmış biçimde uyurlar.Sonra Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:Kimi hayır içinde,kimi şer içinde geceler”.Kaynak=Esad Muhammed Said es-Sağirci / Delilleriyle Hanefi Fıkhı / bkz:141-142