Kuran Yurdu

Necm Süresi İbn Kesir Meali

  Necm Süresi İbn Kesir Tefsiri Meali Ve Tefsiri  Rahman,Rahim Allah’ın Adı ile;

  1– Battığı zaman yıldıza andolsun ki

  2– Arkadaşınız asla sapmadı,batıla da yönelmedi

  3-4- O kendi hevasından bir söz söylemez.O bildirilen bir vahiyden başkası değildir.

  5– Ona çetin güçler sahibi öğretti

  6– O büyük bir güce sahiptir.Hemen asıl şeklinde doğruluverdi.

  7– Ve o en yüksek ufukta idi

  8 Yaklaşıp sarktı

  9– Böylece iki yay (boyu) kadar hatta daha da yaklaştı

  10– Kuluna vahyettiğini vahyetti

  11– Gözüyle gördüğünü kalp yalanlamadı

  12– Şimdi siz gördükleri hakkından onunla tartışıyor musunuz?

  13– Andolsun ki onu diğer bir inişinde de görmüştü

  14– Sidretu’l-Münteha yanında

  15– Cennetu’l-Me’va da onun yanındadır

  16– O vakit Sidre’yi bürüyen bürüyordu

  17– Göz başka yöne kaymadı ve şaşmadı da

  18– Andolsun ki Rabbinin büyük ayetlerinden görmüştür.

  19– Şimdi haber verin Lat ve Uzza’dan

  20– Ve diğer üçüncüleri olan Menat’tan

  21– Erkekler sizi,dişiler onun mu?

  22– O takdirde bu insanfsızca bir paylaştırmadır

  23– Onlar ancak sizin ve atalarınızın adlandırdığı ve Allah’ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım isimlerden ibarettir.Onlar ancak zanna ve nefislerin hevasına uyarlar.Halbuki andolsun ki Rablerinden kendilerine hidayet gelmiştir.

  24– Ya insana umduğu her şey mi var?

  25– Dünya da,ahiret de Allah’ındır

  26– Göklerde nice melekler vardır ki Allah’ın dileyip,razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir işe yaramaz.

  27– Şüphe yok ki ahirete iman etmeyenler,meleklere elbette dişi adı takarlar.

  28– Halbuki onların buna dair bilgileri yoktur.Onlar ancak zanna uyarlar.Zan ise hiç şüphesiz hak adına hiçbir şey ifade etmez.

  29– O halde zikrimize sırtını dönen ve dünya hayatından başkasını istemeyen kimselerden sen de yüz çevir

  (O halde zikrimize yani Hakk’a sırıtnı dönen ve dünya hayatından başkasını istemeyen,bütün çaba ve gayretlerinin çoğunluğu ve bilgisinin vardığı son nokta dünya hayatı olan kimselerden sen de yüz çevir ve onları terk et.Çünkü böylelerinde hayır namına bir şey yoktur.Bundan sonra yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Onların ilminde varabildikleri son nokta işte budur.Yani dünyayı istemek ve dünya için çalışmak onların ulaştıkları en son noktadır)

  30– Onların ilminde varabildikleri son nokta işte budur.Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir,hidayet bulanı da en iyi bilen O’dur.

  31– Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır.(Bu) kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması,güzel amelde bulunanları da daha güzeli ile mükafatlandırması içindir.

  32– O kimseler ki,küçük kusurlardan başka günahların büyüklerinden ve hayasızlıklardan uzak dururlar.Gerçekten Rabbin mağfireti geniş olandır.O sizi yerden yarattığı zaman ve analarınızın karnında ceninler halinde iken sizi en iyi bilendir.Artık kendinizi temize çıkarmayın.O kimin takvalı davrandığını en iyi bilendir.

  33– Şimdi gördün mü yüz çevireni?

  34– Ve az bir şey verip sımsıkı tutanı,

  35– Gayb ilmi yanındadır da artık onu mu görüyor?

  36– Yoksa ona Musa’nın sahifelerinde olan (şunlar) haber verilmedi mi?

  37– Ve ahdine bağlı İbrahim’in (sahifelerinde):

  38– Yük taşıyıcı hiçbir kimsenin başkasının yükünü yüklenmeyeceğini

  39– İnsan için kendi çalıştığından başkasının olmadığını

  40– Çalıştığının muhakkak ilerde görüleceğini

  41– Sonra da ona yaptıklarının en mükemmel bir şekilde karşılığının verileceğini

  (İmam Şafii ve ona tabi olanlar bu ayet-i kerime’den Kur’an okumanın hediye edilen sevabının ölülere ulaşmayacağı hükmünü çıkarmışlardır.çünkü bu ne onların amelidir ne de kazandıkları bir şeydir.Bundan dolayı da Resulüllah (s.a.v) ümmetine bu işi yapmalarını söylememiş,teşvik etmemiş,herhangi bir nass veya işaret yoluyla onları bu yola irşad etmemiş,yönlendirmemiştir.

  Aynı şekilde sahab-ı kiram’dan hiçbir kimseden de böyle bir tutum nakledilmiş değildir.Eğer bu bir hayır olsaydı şüphesiz bizden önce onu yaparlardı.Allah’a yakınlaştırıcı amellerde sadece nasların sınırları içerisinde kalınır.Çeşitli kıyas ve görüşlerle bu hususta tasarrufta bulunulamaz.

  Dua ve sadakaya gelince,bunların ulaşacağı üzerinde icma vardır ve şeriat koyucu tarafından bu hususta nass vardır.Nitekim Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsan öldü mü şu üç husus müstesna ameli kesilir: Kendisine dua edecek salih bir evlat yahut kendisinden sonra hayrı kalıcı bir sadaka yahut kendisinden yararlanılacak bir ilim)

  42– Şüphesiz ki son gidişin Rabbine olacağını

  43– Güldürenin de,ağlatanın da şüphesiz O olduğunu

  44– Öldürenin de,diriltenin de gerçekten O olduğunu

  45-46– Döküldüğü zaman bir nutfeden erkek ve dişiden ibaret olan ikili çifti Onun yarattığını

  47– Tekrar diriltmenin de Ona ait olduğunu

  48– Muhakkak zengin kılanın da O,onlara verenin de O olduğunu

  49– Şi’ra yıldızının Rabbinin gerçekten O olduğunu

  50– Muhakkak önceki Ad kavmini Onun helak ettiğini

  51– Semud’u da bırakmadığını

  52– Önceden de Nuh kavmini -çünkü onlar daha zalim ve daha azgındılar-

  53– (Lut kavminin) şehirlerini kaldırıp,yere attığını

  54– Örttüğü şeylerle onları örttüğünü

  55– Şimdi Rabbinin nimetlerinden hangisini şüphe ile karşılarsın?

  56– İşte bu da önceki uyarıp,korkutulanlardan bir uyarıp korkutandır.

  57– Yakın olan yaklaştıkça yaklaştı

  58– Onı Allah’tan başka açığa çıkarak yok

  59– Şimdi siz bu sözden dolayı mı hayret edersiniz?

  60– Ve gülersiniz de ağlamaz mısınız?

  61– (Üstelik) oyalanıpieğlenirsiniz

  62– Haydi artık,Allah’a secde edin ve ibadet edin.

  Necm Süresi M. Zeki Duman Tefsiri

  Necm Ne Demektir ? Necm Süresi Kur’an Yolu Tefsiri  Kaynak = İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:10 / bkz: 391-434

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.