Namazın Mekruhları

Namazda İken Secde Edilecek Yeri Düzlemek = Geçen hadis-i şerif de ‘Eğer mutlaka düzenlemen gerekiyorsa bunu bir kez yapabilirsin’

Esnemek = Peygamber Efendimiz (s.a.v):’Sizden biri namazda esnerse,uykusu geçene kadar uyusun.Sizden biri esneye esneye namaz kılarsa,belki de Allah’tan bağışlanma dileyeceği yerde kendi kendine hakaret eder’

Gözleri Yukarı Kaldırmak = Hz Peygamber (s.a.v):Allah’a yemin olsun ki namaz kılarken göğe doğru bakan kimseler ya bakışlarını indirecekler yada bir daha aşağı bakamayacaklar’ buyurmuştur.

Gözleri Kapatmak = Hz Peygamber (s.a.v):Sizden biri namaza durduğunda gözlerini kapatmasın buyurmuştur.

Genirmek = Peygamber (s.a.v):Namazada genirmek şeytandandır.İçinizden kimin genirmesi tutarsa mümkün olduğu kadar genirmesin

Kıbleye Doğru Tükürmek = Hz Peygamber (s.a.v):Siz namazda iken Allah kıble istikametinizdedir.Öyleyse içinizden biri namazda iken kıble istikametine balgamını çıkarmasın buyurmuştur.Başkka bir hadis-i şerifte ise Kim yüzüne doğru tükürülmesini sever şekilindedir.

Sağ Tarafa Tükürmek = Hz Peygamber (s.a.v):Sizden biri namaz kılarken önüne ve sağ tarafına tükürmesin.Ancak sol ayağının altına tükürebilir.Eğer böyle bir imkanı yoksa elbisesi ile şöyle yapsın

Namazda Sağa Sola Dönmek = Peygamberimiz bu husus da:’Bu şeytanın kuldan çaldığı bir hırsızlık olayıdır’ buyurmuştur.

Parmakları Birbirine Geçirmek = Hz Peygamber (s.a.v);’Sizden biri evinde abdest alıp sonra camiye gelirse,tekrar evine dönünceye kadar namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır.Allah Resulü (s.a.v) parmaklarını birbirine geçirerek şöyle buyurdu:Böyle yapmasın.

Parmakları Çıtlatmak = Hz Peygamber (s.a.v):Namaz da gülen,sağa sola dönen ve parmaklarını çıtlatan kimse birdir.

Namazda Üflemek = Hz Peygamber (s.a.v):Namazda iken üfleyen,kendisine hizmet eden Yesar adındaki uşağına ‘Allah rızası için yüzünü yere değdir’ buyurduğunu işittim demiştir Ümmi Seleme

Rüku Ve Secdede Kur’an Okumak = Hz Ali’den nakledildiğine göre:Hz Peygamber (s.a.v):İpek elbise giymeyi,bir bitkiden elde edilen kırmızı boyaya boyanmış elbiseyi giymeyi,altın yüzük takmayı ve rüku ile secdede Kur’an okumayı yasaklamıştır.

Omuzlar Açık Bir Şekilde Namaz Kılmak = Hz Peygamber (s.a.v):Sizden herhangi biri omuzlarını örtmeden bir tek parçadan oluşan elbise ile namaz kılmasın buyurmuştur.

Elbiseyi Toplamak = Hz Peygamber (s.a.v):Bana yedi kemik üzerine secde etmem,elbisemi ve saçımı toplamamam emredildi.

Namazdan Çalmak = Hz Peygamber (s.a.v):En kötü hırsız namazdan çalandır buyurmuş.Ashabı-ı Kiram ‘Ey Allah’ın elçisi kişi namazdan nasıl çalar diye sorunca da şöyle cevap vermiştir:Rüku ve secdesini tam yapmayarak.

Köpek Oturuşu Gibi Oturmak = Köpek oturuşundan maksat;kaba etler üzerine oturup,ayakları dikmektir.İki secde arasında topukların üzerine kaba etleri koyarak,ayaklar üzerine oturmak yasaklanmıştır.Bunun delili ise Hz Peygamber (s.a.v) in Hz Aişe’ye söylediği şu hadistir:

Namaz Kılanın Önünden Geçmek

Hz Peygamber (s.a.v):Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bilseydi,onun için kırk yıl beklemesi,onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

18-) Namaz kılarken bir özür bulunmaksızın bir direğe,duvara veya sopaya dayanmak mekruhtur

19-) Namazda bir sağa bir sola doğru meyletmek mekruhtur.Çünkü böyle bir hareket gereksiz ve huzura aykırıdır

20-) Namazdan önce veya namaz içinde kolları dirseklere doğru toplamak mekruhtur.

21-) Namazın,kıyam,rükü,secde hallerinde; bir özür bulunmaksızın elleri sünnet olduğu üzere konulması gereken yerlere koymamak mekruhtur.

22-) Namazda bit veya pire tutmak ve öldürmek veya kovalamak mekruhtur.Karınca veya pire gibi bir şeyi ısırmasından rahatsız olan kimsenin namaz içinde bunları yalnız tutup atmasında kerahet yoktur.

23-) Bir özür olmaksızın birbiri peşine olmamak üzere bir kaç adım yürümek mekruhtur.

24-) Namazda dizleri yere koymadan önce elleri yere koymak ve secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak mekruhtur.Ancak bir özür sebebiyle yapabilir.

25-) Erkeklerin secde ederken,kollarını tamamıyla yere yapıştırmaları (döşemeleri) mekruhtur

26-) Rukü veya secde yaparken,başlangıç tekbirinde olduğu gibi elleri yukarıya kaldırmak mekruhtur

27-) Namaz içinde bir özür olmaksızın,bağdaş kurmak ve dizleri dikip oturmak mekruhtur

28-) Çok acele ile rükü ve secde yapmak mekruhtur (Teravih namazı istisna)

29-) Namaz içinde verilen selamı el ile veya baş işareti ile almak mekruhtur.

30-) Namazda sesi işitilmeyecek derecede üfürmek mekruhtur.Bu üfürme halinde eğer,en az iki harften ibaret bir ses işitilecek olursa namaz bozulur

31-) Namazda,dişlerin arasında bulunun nohut tanesinden küçük yemek parçasını yutmak mekruhtur.Nohut tanesinden büyük olursa namaz bozulur

32-) Yenmesi yasak olmayan bir yemek hazır olduğu halde,namaza başlamak mekruhtur..Bu yemek ister iştah çekici olsun,ister olmasın.Ancak vaktin çıkmasından korkulursa,o zaman önce namaz kılınır.

33-) Rüküda veya secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az okumak mekruhtur. (Sübhane rabbiye’l-ala ve azim)

34-) Namazı; huzuru bozacak ve kalbi meşgul edecek şeylerin bulunduğu yerlere kılmak mekruhtur.Çalgı ve eğlencelerin bulunduğu yerde kılmak gibi

35-) Yanmakta olan sobaya,ocağa ve ateş dolu mangala karşı namaz kılmak mekruhtur.

36-) Bir insanın yüzüne karşı bir engel olmaksızın namaz kılmak mekruhtur.Fakat bir insanın arkasına doğru namaz kılmak mekruh değildir.Ancak bu adamın konuşmasından doalyı şaşırmak umuluyorsa o zaman mekruh olur.

37-) Helaya (tuvalete) gitme sıkıntısı olduğu halde namaza başlamak mekruhtur.

38-) Üzerinde canlı resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılınması ve canlıya ait bir resim üzerine secde edilmesi mekruhtur.Fakat böyle bir elbisenin üzerine başka bir elbise giyilirse,onunla namaz kılınmasında kerahet yoktur.Esad Muhammed Said es-Sağirci / Delilleriyle Hanefi Fıkhı / bkz:199…203
Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük İslam İlmihali / bkz:219…221