Namazi Rekat Sayıları Neye Göre Belirlenmiştir?

Allah Teala’nın sabah namazını iki rekat olarak emretmesinde ki hikmet şudur; Çünkü onu ilk kılan Adem (a.s)’dır. Cennetten çıkarılınca dünya ona karardı, gece bastırdı, daha önce öyle değildi. Bundan çok korktu. Sabah olup da ortalık ağarınca Allah Teala’ya şükretmek için iki rekat namaz kıldı. Birinci rekat gecenin karanlığından kurtulduğuna şükür içindi ikincisi de ışığın ve gündüzün ona dönmesine şükür içindi

Bu, Adem (a.s)’dan nafile oldu, Allah Teala bunu size emretti ki sizden günahların karanlığını kaldırsın, tıpkı Adem (a.s)’dan gecenin karanlığını kaldırdığı gibi. Sizi taatların nuru ile nurlandırsın, tıpkı Adem’i gündüzün nuru ile nurlandırdığı gibi.

Öğle namazının dört rekat olmasına gelince, çünkü onu ilk kılan İbrahim (a.s)’dır, bu da ona evladını kurban etmekle emrolunduğu zaman oldu, nitekim ona: Rüyayı yerine getirdin, diye seslenildii, o da zeval vakti idi

İbrahim (a.s) fidye olarak gelen koça baktı, dört hal içinde idi: Boğazlama hali, evladına üzülme hali, aziz ve celil olan Allah o hali kaldırdı ve ona büyük bir fidye verdi ve ondan razı olma hali, o zaman dört rekat namaz kıldı.

Buna karşılık dört şey aldı: Boğazlama yerine fidye, Rabbin rızası, sıkıntının kaldırılması ve şeytanın ezilmesi.

İkindi namazına gelince, onu da ilk kılan Yunus (a.s) idi ;bunu da Allah onu balığın karnından kurtardığı zaman yapmıştı.Dört karanlık içinde idi.Zellenin karanlığı , gecenin karanlığı ve balığın karnının karanlığı

“Karanlıklar içinde nida etti: Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldum (Enblya: 87)”. Sonunda da Allah Teala: “

Onu sıkıntıdan kurtardık” dedi

Allah Teala’ya şükür için dört rekat namaz kıldı

Sen de kıl ki Allah seni de günahların karanlığından,kıyametin karanlığından ve cehennemin karanlığından kurtarsın

Akşam namazının üç rekatına gelince onu da ilk kılan İsa (a.s)’dir, bu da Allah Teala’nın, kavminin üç ilah iddia ettiklerini haber verdi zaman oldu

İsa bunu duyunca üç rekat namaz kıldı, o da akşam vaktinde idi. Birinci rekat kendinden ilahlığı den uzaklaştırmak, ikincisi annesinden, üçüncüsü de bunu Allah Teala’ya vermek içindi. Binaenaleyh kim bu namazı kılarsa Allah ona hesabı kolaylaştırır, onu ateşten kurtarır ve onu İsa (a.s)  gibi büyük korkudan emin kılar

Yatsı namazının dört rekatına gelince onu ilk kılan Musa (a.s) idi, bu da Medyen’den çıkışında yolunu kaybettiği zaman idi. Karısının sıkıntısı, kardeşi Harun’un sıkıntısı, Firavun’un sıkıntısı ve evlatlarının sıkıntısı içinde idi.

Bir ses duydu: “Şüphesiz ben senin Rabbinim (Taha: 12) diyordu’. Yani seni doğru yola götüreceğim,sana yeteceğim, seni kardeşin Harun’la birleştireceğim ve seni düşmanına galip getireceğim.

Bu sesi duyunca dört rekat namaz kıldı, her hal için bir rekat kildi. (Ya Muhammed), Allah da sana bunu emretti. Ve dedi ki: Sen de dört rekat kil ki Musa (a.s)’ı hidayet ettiğim gibi seni de hidayet edeyim Musa (a.s)’a yettiğim gibi sana da yeteyim, Musa ile kardeşi Harun’u buluşturduğum gibi seni de peygamberlerle sıddıklarla birleştireyim ve Musa’ya Firavn’a karşı zafer verdiğim gibi sana da düşmanın iblis’e karşı zafer vereyim.

İşte namaz rekat sayılarının hikmeti bunlardır

Bu rekatların sayısının hikmetidir, ama namazın iki, üç ve dört rekat olmasının hikmetine gelince:

Cevabı şudur:

Allah Teala melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı yarattı, o da sabah namazını iki, akşam namazını üç; öğle, ikindi ve yatsıyı dört kildi.

Başka bir cevap: Allah Teala Adem (a.s)’ı iki kısımdan yaratti: Beden ve ruh.

Sabah namazını iki rekat olarak emretti; bir rekatı ruhun şükrüdür, bir rekatı da bedenin şükrüdür.

Başka bir cevap: Allah Teala Adem’in cismini yarattı, içine üç cevher koydu: Birincisi akil, ikincisi kalp, üçüncüsü iman. Bu üçün şükrü için akşam namazını üç rekat olarak emretti.

Başka bir cevap: Allah Adem’i dört şeyden yarattı: Sudan, ateşten, rüzgardan ve topraktan. Bu dörde şükür için öğle, ikindi ve yatsı namazlarını dörder emrettiKaynak = İmam Gazali / Sülvetülarifin -Kalplerin Tesellisi- / bkz: 201-204