Namaz ve İnsan İlişkisi

Bil ki Namaz insana benzer. Şüphesiz insan,ancak zahiri uzuvlarının ve ruhtan ibaret olan bir de batının varlığıyla tam bir insan olur.Kalp,akciğer ve beyin gibi,uzuvlardan bazısı olmadığında insan yaşayamaz.Göz,el ve ayak gibi bazı uzuvlar olmadığında ise insan yaşayabilir ancak bazı şeyleri yapamaz.

Kaşlar,sakal ve kirpikler gibi bazı vücut parçalarının yokluğunda ise insan yaşamaya devam eder,her şeyi yapabilir ancak güzelliği eksik olur. Kaşların kavisli olması ve siyah saç gibi bazı özelliklerin yokluğunda ise güzelliğin aslına bir zarar gelmez ancak güzellik mükemmel olmaz.

İşte namaz da böyledir.

Namazın rükünleri vücudun kalbi,akciğeri ve beyni yerine ;

Vacipleri gözler,eller ve ayakların yerine ;

İşte bundan dolayı vaciplerini kasten terk etmek namazı batıl hale getirir.Ancak bu durum,rükünlerin kasten terk edilmesinden her halükarda ehvendir ve vaciplerin terk edilmesinde olduğu gibi sehiv secdesiyle telafi edilmez.

Namazın sünnetleri ise kaşlar,sakal ve kirpikler yerine geçer.Kılınma şekilleri de kaşların kavisli ve saçın siyah olması gibidir.Namazın ruhu niyet,ihlas, huşu ve namazda başka bir şey düşünmemektir.Kaynak = İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s/Sadıkin / C: 1 / bkz: 126