Namaz Kılarken Huzur Bulmak

Namazda huzur ve huşunun şart olduğunu bildiren pek çok deliller vardır.Yüce Allah buyuruyor ki;Beni hatırlayıp anmak için namaz kıl (Taha Süresi’14).Namazda Allah’tan habersiz olmak,ayette geçen hatırlayıp anmaya ters düşer.Namaz boyunca Allah’ı düşünmeyen bir insan için,Allah’ı hatırlaması söz konusu olamaz.Yüce Allah buyuruyor ki;Gafillerden olma (A’raf Süresi’205)

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;Sahibini kötülükten alıkoymayan namazın,Allah’ın rahmetinden uzaklaştırmaktan başka karı olmaz.Gafillerin namazı,kendini kötülükten alıkoymaz.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Nice namaz kılanlar var ki,kıldıkları namazdan nasipleri yorgunluk ve zahmetten başka birşey değildir.

Şüphesiz ki Peygamber efendimiz bu ifade ile gafillerin namazını kastetmiştir. 

Namaz kılan kimse Allah’ına yalvarıp dua etmektedir.Oysa Allah ile ilgisi olmayan düşünce ve sözlerin,yalvarma ve dua ile ilgisi olmayacağı açıktır

Mide ve şehvet oruç ile;

Vücut hac zahmeti ile;

Kalp sevdiği maldan ayrılıp zekat vermekle sınava çekildiği gibi;

Dil de söylediği şeylerden imtihan edilir

Dilin kalbdeki manayı ifade edebilmesi ancak kalp huzuru ile olur.

Yalvarış ve dua olduğu kasdedilmeden,gafil bir kalb ile “Bizi doğru yola ulaştır” (Fatiha Süresi’6) demek neyi ifade eder? hele bu,ihtiyat haline geldikten sonra,dili hareket ettirmekten başka ne güçlük olabilir

Bu,bir kimsenin birine gidip teşekkür etmeye,övmeye ve ondan bir şeyler istemeye yemin edip,bu dediklerini rüyada yapmasına benzer.Rüyada bunları yapmakla yeminin yerine getirmiş olmaz

Şüphesiz ki namazda okumak ve anmaktan amaç ,hamdetmek, yalvarmak,övmek ve dua etmektir.Muhatap da Allah’tır.

Kalp Allah’tan habersiz olduğu halde Kalben Yüce Allah’la karşı karşıya olduğunu düşünmeden ve O’nunla konuştuğundan habersiz olarak,yalnız adet olduğu gibi dili hareket ettirmek,namazın gerçek anlamı olan kalbi parlatmak,Allah’ı yeniden anmak ve iman bağını kuvvetlendirmekten çok uzaktır.İşte namazda okumanın ve Allah’ı anmanın hükmü budur

Demek ki kalb Allah’tan habersiz olduğu zaman,ortada dinin direği,iman ile küfrün ayırıcısı,ibadetlerin en üstünü olan namaz diye bir şey kalmaz.Kaynak= İmam Gazali / el-İhya adlı eserinden alıntı yapılmıştır