Kuran Yurdu

Mü’min Süresi Beyanu’l-Hak Tefsiri

  Mü’min Süresi M. Zeki Duman Beyanu’l-Hak Tefsiri  Mümin,diğer adıyla Ğafir Süresi,Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin sekizinci ve on ikinci yıllarında bölümler halinde inirilmiştir.Tamamı 85 ayet olan bu süre,Allah’ın bağışlayıcı vasfı ön plana çıktığı için ‘Ğafir’,Hz Musa’yı savunan cesur bir müminden dolayı da ‘Mümin’ Süresi adını almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 60 , Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 40. süredir.

  Arş’ın çevresindeki görevli melekler,bildikleri korkunç hakikatler sebebiyle,tövbe edenleri bağışlaması için mütemadiyen Allah’a yalvarmaktadırlar.Allah’ın birliğinden söz edildiği zaman göğüslerine darlık gelen ve bu sözden nefret duyan kimseler,putlardan söz edildiğinde sevinecek kadar şaşkındırlar.Bir defaya mahsus olmak üzere lütfedilen ömür sermayelerini har vurup harman savuranlar,gün gelecek suçlarını itiraf etmekten,tarifi imkansız bir pişmanlıkla özür dilemekten kendilerini alamayacaklardır.Bir defa daha kendilerine şans tanınmasını isteyecekler ama iş işten geçmiş olacaktır.

  Allah yolunda sabır ve azim esastır.Doğru olan bu yolda kararlılık gösterip sabredenler için her güçlükten sonra mutlaka bir kolaylık,onun sonunda da zafer vardır.Rahman,kim olursa olsun,kula boyun eğmeyen,Hakka sahip çıkan,haksızın karşısına şecaatle dikilebilen kullarını asla ayaklar altında ezdirmez.

  Mümin Süresi 4. Ayetin Meali : Allah’ın ayetleri hakkında ancak kafirler tartışır.O halde onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın

  Mümin Süresi 4. Ayetin Tefsiri : Sabrı kıt ve aceleci bir yapıya sahip olan insan açısından bakılınca,Allah kendisine ortak koşan,elçisini yalanlayan ve ayetleriyle sürekli alay eden kimselere derhal öfkelenip rızıklarını kesmelidir. ; lütfettiği imkanları ve sosyal hayattaki itibarlarını ellerinden almalıdır.Çünkü onlar hem Allah’ın ayetlerini inkar edecekler,hem de ülke ülke,şehir şehir güven içerisinde dolaşacaklar ; ayakları taşa dahi değmeyecek,burunları kanamayacak,ticaretleri kesada uğramayacak.Üstelik her gittikleri yerde itibar görecekler ; prestijleri,nüfuzları , ticaretleri,malları sürekli artacak.Onlar bunu hiç hak etmiyorlar.Oysa Allah açısından durum hiç de böyle değildir ; eğer düşünüp değerlendirirlerse,onlar için bu bir mühlettir ; düşünmeleri, yaptıklarının kötülüğünü görmeleri ve kendilerine çekidüzen vermeleri için tanınmış bir fırsattır,ihmal değil.Yok , düşünmeyecek olurlarsa bu hal,aynı zamanda bir istidraçtır,yani adım adım zaba yaklaştırma ve cezalarının sürgit artması anlamındadır.

  Mümin Süresi 10-11. Ayetin Meali : Şüphesiz kafirlere şöyle seslenilir : Allah’ın (size) buğzu,sizin kendinize olan buğzunuzdan daha büyüktür,çünkü siz imana çağrılıyordunuz da küfürde direniyordunuz.Derler ki : Rabbimiz bizi iki kere öldürdün,iki kere de dirilttin.İşte günahlarımızı itiraf ettik.Artık çıkış için bir yol var mı?

  Mümin Süresi 10-11. Ayetin Tefsiri : Suçlular Rabb’lerinin huzurunda başları önlerine eğik : ‘Rabb’imiz,bizi gör,bize kulak ver de tekrar bizi dünyaya döndür,salih iş yapalım,biz artık her şeye kesin kanaat getirdik’ dedikleri zaman sen onları görmelisin.’Onlara denilecek ki size düşüneceğiniz kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size elçilerimiz de gelmişlerdi (Fatır37)

  Mümin Süresi 15. Ayetin Meali : O dereceleri yükseltendir.Arşın sahibidir.Kavuşma günü ile korkutmak için kendi emrinden ruhu kullarından dilediği kimseye gönderir.

  Mümin Süresi 15. Ayetin Tefsiri : Kavuşma Günü’nden maksat,mahşer ve hesap günü.Yani herkesin Allah’ın huzuruna çıkarıldığı ve dünya hayatında yaptıklarına ; özellikle suçlunun işlediği suç ile zalimin mazlum ile,hak sahibinin haksız ile,doğru yoldan sapanın saptıran ile karşı karşıya geldiği , bilhassa kamil müminlerin hak ettikleri cennetlere,makamlara , derecelere göre kavuştukları gündür.

  Mümin Süresi 18. Ayetin Meali : Onları yaklaşan günle korkutup uyar.O vakit kalpler gam ve kederle dolu olarak gırtlaklara kadar gelip dayanacaktır.Zalimlerin ne candan bir dostu,ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır

  Mümin Süresi 18. Ayetin Tefsiri : Geçen her gece ve gündüz ömrün sonuna,kıyamete ve hesap gününe bir gün daha yaklaşmak demektir.İnsanlar öllümden sürekli kaçmaktadırlar,ama her geçen gün,insanı ölüme 24 saat daha yaklaşmaktadır ; fakat çok kimse bunu bilmemektedir.

  Mümin Süresi 39. Ayetin Meali : Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak bir geçimliktir.Ahiret ise doğrusu asıl kalınacak yurdun ta kendisidir

  Mümin Süresi 39. Ayetin Tefsiri : Meta ; dünya hayatının kendisi de dahil,burada ihtiyaç duyulan ve her canlı ya da insan için mutlaka gerekli olan şeyler anlamındadır.Bu anlamda ‘meta’ kötülenemez ve onsuz da olmaz.Zira o bir değerdir,ancak zatı itibariyle kalıcı bir değer değildir ; faydalı da olsa gelip geçicidir.O nedenle,dünya metaını,hayatın amacı haline getirmek yanlıştır,fakat onu kalıcı bir değere dönüştürmek de mümkündür ve insanın elindedir.Burada meta,dünya hayatı ve geçimliği anlamında kullanılmıştır.

  Mümin Süresi 51-52. Ayetin Meali : Muhakkak biz Rasullerimize ve müminlere dünya hayatında ve şahitlerin ayağa kalkacakları günde mutlaka yardım ederiz.O günde özür dilemeleri kafirlere fayda vermez.Hem lanet onlaradır,hem de kötü yurt onlarındır

  Mümin Süresi 51-52. Ayetin Tefsiri : Lanet,uzaklaştırma ve kovma anlamındadır.Kur’an’da Allah’ın laneti,genellikle rahmetinden ve hüsn-i teveccühünden uzak tutması ; lanet ettiği kimsenin yüzüne bakmaması,yalvarıp yakarmasına önem vermemesi,onu rahmetinden ve nimetlerinin bir kısmından ebedi olarak mahrum bırakması demektir.

  Mümin Süresi 55. Ayetin Meali : O halde sen sabret,şüphesiz Allah’ın vaadi haktır.Günahın için de mağfiret dile.Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et

  Mümin Süresi 55. Ayetin Tefsiri : Hitabın,Hz Musa’ya ve Hz Muhammed’e özgü olması kimseyi yanıltmamalıdır.Kul,hangi devirde olursa olsun ve nasıl bir darlık ve sıkıntı içerisinde bulunursa bulnsun,Allah’ın kitabı inananlar için emsalsiz bir yol gösterici,mükemmel bir şifadır.Kişi,kitabı kendisine rehber edinir,sabırla ve azimle Allah’ın öğütlerini tutar,feyiz ve yardımını beklerse,o kopması imaksnız sağlam bir kulpa yapışmış demektir.Onun için aydınlık günler mutlaka gelecektir.Zira her zorluktan sonra birm kolaylık,sabredilen her sıkıntıdan dolayı da bir ferahlık Allah’ın müminlere vaadidir.

  Mümin Süresi 59. Ayetin Meali : Elbette kıyamet mutlaka gelecektir.Bunda hiçi şüphe yoktur ama insanların çoğu iman etmezler

  Mümin Süresi 55. Ayetin Tefsiri : Herkesin,ahiret hayatındaki yerini,bizzat çalışıp kendi elleriyle kazanması ve hiç kimsenin kıl kadar da olsa haksızlığa uğramaksızın kendi kazandıklarıyla mükafat ya da cezalandırılması için yaratılmış olan dünya hayatı,kıyametle birlikte tamamen sona erecek ve hemen arkasından ahiret hayatı başlatılacaktır.  Meal : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: IX

  Tefsiri : M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C: II / bkz: 211-225

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.