Kuran Yurdu

Mü’min (Ğafir) Süresi İbn Kesir Meali

  Mü’min Süresi Meali  1- Ha,Mim

  2- Kitabın indirilmesi hükmünde galip,en iyi bilen Allah’tandır

  3- O günahları bağışlayan,nimetleri kabul eden,azabı çetin ve nimeti pek bol olandır.Ondan başka ilah yoktur,dönüş yalnız Onadır

  Güçlü,kuvvetli Şam ahalisinden bir adam vardı.Ömer b. el-Hattab’ın yanına gider gelirdi.Ömer bir gün onu göremeyince filan oğlu filan kişi ne yaptı dedi.Ey müminlerin emiri o kişi şimdi içki içip duruyor dediler.Ömer katibini çağırdı ve yaz dedi.Ömer b. el-Hattab’tan filan oğlu filana : Kendisinden başka ilah olmayan ‘günahları bağışlayan,nimetleri kabul eden,azabı çetin ve nimeti pek bol,kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan ve dönüşün yalnız kendisine olacağı’ Allah’a hamdettiğimi sana bildiriyorum.Sonra da arkadaşlarına : Kardeşinize kalbiyle dönüp,Allah’a tövbe etmesi için Allah’a dua ediniz.Adama Ömer’in mektubu ulaşınca onu defalarca okumaya ve ‘günahları bağışlayan,nimetleri kabul eden,azabı çetin olan’ deyip durmaya başladı.(Rabbim) beni cezalandırmasından sakındırdı,günahlarımı da bağışlayacağını bana vaat etti dedi.Durumun haberi Ömer’e ulaşınca Ömer : İşte böyle yapınız.Bir kardeşinizin ayağının kaydığını görecek olursanız onu doğrultunuz,ona uygun bir şekilde doğruya yöneltiniz.Tövbesinin kabul edilmesi için de Allah’a dua ediniz.Ona karşı şeytanın yardımcıları olmayınız dedi.

  4- Allah’ın ayetleri hakkında ancak kafirler tartışır.O halde onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın

  5 Onlardan önce Nuh’un kavmi,onların sonra da güruhlar yalanladılar.Her ümmet rasullerinini alıp yakalamak istedi ve batılı ileri sürüp,hakkı onunla çürütmek kastıyla mücadele ettiler.Sonunda ben de onları yakaladım,nasılmış benim azabım?

  6 Böylece kafirler hakkında Rabbimin azap sözü ‘elbette onlar cehennemliklerdir’ diye hak olmuştur

  Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur : Her kim kendi batılı ile bir hakkı çürütmek maksadıyla bir batıla yardım edecek olursa,Allah’ın himayesi de,Rasulünün (s.a.v) himayesi de ondan uzak kalır

  7- Şu Arşı yüklenen ve etrafında bulunanlar Rablerini Hamd ile tesbih ederler.Ona iman edenler,müminlere de mağfiret dilerler.Rabbimiz rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.Tövbe edenlere ve senin yolunu isteyenlere mağfiret buyur ve onları cehennem azabından koru

  8- Ve ey Rabbimiz,onları da,babalarından , eşlerinden ve zürriyyetlerinden salih olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn Cennetlerine girdir,çünkü sen Azizsiz,Hakimsin

  9- Bir de onları kötülüklerden koru.Sen kimi kötülüklerden korursan o günde o kimseye rahmet etmiş olursun.Bu ise büyük kurtuluşun ta kendisidir.

  Müslüman bir kimse gıyabında kardeşine dua ettiği vakit melek : Amin,sana da onun aynısı olsun der. (Buna göre isteyen beddua etsin isteyen dua etsin vesselam)

  10- Şüphesiz kafirlere şöyle seslenilir : Allah’ın (size) buğzu,sizin kendinize olan buğzunuzdan daha büyüktür,çünkü siz imana çağrılıyordunuz da küfürde direniyordunuz.

  11 Derler ki : Rabbimiz bizi iki kere öldürdün,iki kere de dirilttin.İşte günahlarımızı itiraf ettik.Artık çıkış için bir yol var mı?

  12- Sizin bu halinizin sebebi şudur : Bir olarak Allah’a dıa edildiği vakit inkar ediyordunuz.Eğer ona ortak koşulsa iman ederdiniz.İşte hüküm çok yüce ve büyük olan Allah’ındır.s

  13 O ayetlerini size gösteren ve gökten size bir rızık indirendir.Buna rağmen ancak (Ona) dönenler öğüt alır

  14- Öyle ise kafirler hoş görmese de dini yalnız Allah’a halis kılanlar olarak ona dua edin.

  Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur : Duanızın kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah’a dua ediniz.Bilin ki Allah gafil ve başka şeylerle oyalanan bir kalbin yaptığı duayı kabul etmez . (Bu hadis-i şerif te aslında duanın adabı ile ilgili en büyük delildir)

  15- O dereceleri yükseltendir.Arşın sahibidir.Kavuşma günü ile korkutmak için kendi emrinden ruhu kullarından dilediği kimseye gönderir.

  16 O günler onlar ortaya çıkarlar.Onların hiçbir şeyleri gizli kalmaz.Bugün mülk kimindir? Bir ve tek ,kahhar Allah’ındır.

  17 Bugünde herkese kazandığının karşılığı verilir.Bugün zulmetmek yoktur.Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir.

  18 Onları yaklaşan günle korkutup uyar.O vakit kalpler gam ve kederle dolu olarak gırtlaklara kadar gelip dayanacaktır.Zalimlerin ne candan bir dostu,ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır

  19 O,gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir

  İbn Abbas yüce Allah’ın ‘O,gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir’ buyruğu hakkında şöyle dmektedir : Bu kişi aralarında güzel bir kadının bulunduğu bir ailenin yanına gidip yahut onun ve onların yanından güzel kadın geçip,onlar kendisine dikkat etmedikleri zaman o güzel kadına bakan,fark ettikleri takdirde gözünü ondan başka tarafa çeviren,başka şeylere daldıkları vakit bakan,farkına varmadıkları vakit gözünü ondan alan kimse hakkındadır.Halbuki yüce Allah onun kalbinde olanı,keşke fercini dahi gösterse diye temenni ettiğini çok iyi bilir.

  20- Allah,hak ile hükmeder.Ondan başka çağırdıkları ise hiçbir şeye hükmedemez.Muhakkak ki Allah her şeyi işitendir,görendir

  21- Acaba yeryüzünde gezip dolaşarak kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar güç ve yeryüzündeki eserleri itibari ile bunlardan daha üstün idiler.Allah yine de onları günahları sebebiyle alıp yakaladı.Allah’a karşı onları koruyan da olmadı

  22- Buna sebep şudur : Peygamberleri onlara apaçık mucizelerle geliyorlardı da onlar kafir oldular.Bunun üzerine Allah da onları alıp yakaladı çünkü O güçlüdür,cezalandırması pek çetindir.

  23- Andolsun biz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik

  24- Firavun’a,Haman’a ve Karun’a. Onlar : Çok yalancı bir sihirbaz bu dediler

  25- İşte o kendilerine nezdimizden hakkı getirdiğinde ‘Onunla birlikte imana gelenlerin oğullarını öldürün.Kadınlarını diri bırakın’ dediler.Halbuki kafirlerin hilesi durum ne olursa olsun boşa çıkar

  26- Firavun dedi ki : Bırakın beni,Musa’yı öldüreyim,o da varsın Rabbini çağırsın.Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum

  27- Musa ‘Gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen,her büyüklenenden benim de ,sizin de Rabbinize sığınırım’ dedi.

  28- Firavun ailesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam dedi ki : Siz benim Rabbim Allah’tır dedi diye bir adamı öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık belgelerle geldi.Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir,eğer doğru söylüyor ise onun size vaat ettiğinin bir bölümü gelir,sizi bulur.Şüphesiz Allah haddi aşan ve yalan söyleyen kimseleri doğru yola iletmez

  En faziletli cihad,zalim bir yöneticinin yanında adaletli bir sözdür

  29- Ey kavmim,bugün bu yerde üstünlük sağlayanlar olarak mülk sizindir.Eğer Allah’ın azabı bize gelirse bize kim yardım eder? Firavun dedi ki : Ben size ancak gördüğümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan başkasına da iletmiyorum

  Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır : Bir imam (devlet yöneticisi) ölür de öldüğü günü eğer yönetimi altındakileri aldatmış durumda ise,kesinlikle cennetin kokusunu alamayacaktır ve şüphesiz onun kokusu beş yüz yıllık uzaklıktan alınır.

  30- İman eden o kimse dedi ki : Ey kavmim,muhakkak ben sizin için o grupların günü bir günden korkuyorum

  31- Nuh kavmi,Ad,Semud ve onlardan sonra gelenlerin başına gelenin benzerinden.Allah kullarına zulüm dilemez

  32- Ey kavmim! Muhakkak ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden korkuyorum

  33- O günde arkanızı dönüp gideceksiniz ve sizi Allah’a karşı koruyacak kimseniz olmayacaktır.Allah’ın saptırdığını doğru yola iletecek kimse bulunmaz

  34- Andolsun önceden Yusuf’da size apaçık belgelerle gelmiş idi.O zamanlar da size getirdiğinden şüphe edip durmuştunuz.Nihayet o vefat ettiğinde de : Allah ondan sonra artık asla bir daha resul göndermeyecektir dediniz.Allah haddi aşan,şüpheci kimseleri işte böyle saptırır

  35- Onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah’ın ayetleri hakkında tartışırlar.Gerek Allah indinde,gerek müminler yanında (bunda) öfke oldukça büyüktür.Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler.

  36- Firavun dedi ki : Ey Haman,bnim için yüksek bir köşk yap,belki o yollara ulaşırım

  37- Göklerin yollarına,sonunda belki Musa’nın ilahının yanına çıkarım.Doğrusu şu ki,ben onu yalancı sanıyorum.İşte böylece Firavun’un kötü ameli kendisine süslendirildi ve doğru yoldan alıkonuldu.Firavun’un hilesi ancak bir hüsranla içiçe idi.

  38- O iman eden dedi ki : Ey kavmim,bana uyun,ben sizi doğru yola eriştireyim

  39- Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak bir geçimliktir.Ahiret ise doğrusu asıl kalınacak yurdun ta kendisidir

  40- Kim bir kötülük işlerse ona ancak benzeri ile karşılık verilir.Erkek yahut kadın kim mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler.Onlar orada hesapsız rızıklanırlar

  41- Ey kavmim! Ne oluyor böyle ki,ben sizi kurtuluşa çağırıyorum,siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz

  42- Siz beni Allah’a kafir olmaya ve Ona bilmediğim şeyi ortak koşmaya çağırıyorsunuz.Halbuki ben sizi mutlak galip,çok mağfiret edici olana davet ediyorum

  43- Elbette beni kendisine davet ettiğiniz şeylerin herhangi bir daveti yoktur.Dönüşümüz muhakkak Allah’adır.Şüphesiz haddi aşanlar da ateşin dostlarıdır

  44- Yakında benim size söylediğimi hatırlayacaksınız.Ben işlerimi Allah’a ısmarlıyorum.Muhakkak Allah kullarını çok iyi görendir

  45- Sonunda Allah kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu onu,Firavun hanedanını ise kötü azap kuşattı

  46- Ateştir o! Onlar sabah akşam ona arzolunurlar.Kıyametin kopacağı günde ‘Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun’ (denilecek)

  47- Ateşin içinde karşılıklı deliller getirip karşılaşacaklarında zayıf olanlar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler : Biz size uyan kimseler idik.Şimdi siz bu ateşin bir kısmını olsun bizden kaldırabilir misiniz?

  48- O büyüklük taslayanlar diyecekelr ki : Muhakkak biz hepimiz bunun içindeyiz.Şüphesiz Allah kulları arasında hüküm vermiş bulunuyor

  49- Ateşte olanlar cehennem bekçilerine diyecekler ki : Rabbinize dua edin ki üzerimizden bir gün olsun azabı hafifletsin.

  50 Bekçiler de diyecekelr ki : Rasulleriniz size apaçık deliller getirmediler mi? Onlar Evet diyecekelr.Diyecekler ki : Şimdi siz dua edin.Kafirlerin duası -ne olursa olsun- boşunadır.

  51 Muhakkak biz Rasullerimize ve müminlere dünya hayatında ve şahitlerin ayağa kalkacakları günde mutlaka yardım ederiz

  52 O günde özür dilemeleri kafirlere fayda vermez.Hem lanet onlaradır,hem de kötü yurt onlarındır

  53 Andolsun biz Musa’ya hidayet verdik.İsrailoğullarına da kitabı miras bıraktık

  54 Özlü akıl sahiplerine bir hidayet ve bir öğüt olmak üzere

  55 O halde sen sabret,şüphesiz Allah’ın vaadi haktır.Günahın için de mağfiret dile.Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et

  56 Kendilerine kesin bir delil gelmemiş iken Allah’ın ayetleri hakkında tartışanlar var ya,şüphesiz onların göğüslerinde asla kendisine ulaşamayacakları bir kibirden başka bir şey yoktur.Derhal Allah’a sığın,çünkü O her şeyi işitendir,görendir

  57 Göklerle yerin yaratılması,andolsun ki insanların yaratılışından daha büyüktür fakat insanların çoğu bilmezler

  58 Kör ile gören bir olmaz.İman edip,salih amel işleyenler ile günahkar olan da .Ne az şükrediyorsunuz

  59 Elbette kıyamet mutlaka gelecektir.Bunda hiçi şüphe yoktur ama insanların çoğu iman etmezler

  60 Rabbiniz buyurdu ki : Bana dua edin.Ben de duanızı kabul edeyim.Şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine yediremeyenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir

  61 Allah Odur ki,içinde rahat bulasını9z diye geceyi yaratandır.Gündüzü de aydınlık (kılan)dır.Muhakkak Allah insanlara lütufkardır fakat insanların çoğu şükretmezler

  62 İşte Rabbiniz Allah budur.Her şeyin yaratıcısıdır.Ondan başka ilah yoktur,o halde nasıl döndürülüyorsunuz?

  63 Allah’ın ayetlerini bilerek inkar edegelenler işte böyle döndürülür

  64 Allah Odur ki,yeri sizin için bir karargah,göğü üstünüze yüksek bir bina yapmış,size suret verip suretlerinizi güzelleştirmiş ve hoş şeylerden sizi rızıklandırmıştır.İşte Rabbiniz Allah Alemlerin Rabbi Allah’ın şanı ne yücedir!

  65 O diri olandır.Ondan başka hiçbir ilah yoktur.O halde dini yalnız Ona halis kılanlar olarak Ona dua edin.Alemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun (deyin)

  66 Deki : Rabbimden bana apaçık deliller gelince,Allah’tan başka dua ettiklerinize ibadet etmek bana yasak kılındır ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum

  67 O ki sizi topraktan sonra bir nutfeden sonra bir alakadan yaratan,sonra sizi bir bebek olarak çıkarandır.Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız sonra da ihtiyar olmanız için (sizi yaratandır).Sizden kiminiz daha öncesinden vefat eder.Belirli bir ecele ulaşmanız içinve belki akıl erdirirsiniz diye

  68 O dirilten ve öldürendir.Bir işe hükmettiği zaman ona yalnız ‘ol’ der O da hemen oluverir.

  69 Allah’ın ayetleri hakkında tartışanları görmez misin? Nasıl da döndürülüyorlar?

  70 Kitabı ve rasullerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar,onlar yakında bileceklerdir.

  71 O zaman boyunlarında tasmalar ve zincirler bulunacak,sürüklenecekler;

  Bu zincirler ve tasmaların bir ucu da zebanilerin elinde olacak,onları yüzüstü sürükleyecekler.Bazen Hamim denilen kaynar suya bazen Cahim denilen alevli ateşe götürecekler

  72 Kaynar suda ; sonra ateşte yakılacaklar

  73 Sonra onlara denilecek ki : Hani ortak tutageldikleriniz nerede?

  74 Allah’tan başka ‘Onlar’ Önümüzden kaynolup gittiler.Hayır,biz zaten önceden hiçbir şeye ibadet etmiyorduk diyecekler.Allah kafirleri işte böyle şaşırtır.

  75 Bu halinizin sebebi şudur : Siz yeryüzünde haksız yere şımarıyor ve taşkınlık gösteriyordunuz

  76 Cehennem kapılarından orada ebedi kalıcılar olarak giriniz.Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.

  77 Bu sebeple sabret.Muhakkak Allah’ın vaadi haktır.Eğer onlara vaat ettiğimizin bazısını sana gösterirsek yahut seni vefat ettirirsek sonunda onlar bize döndürüleceklerdir.

  78 Andolsun biz senden önce de rasuller gönderdik.Onlardan kimilerinin kıssalarını sana anlattık,kimilerinin de kıssalarını sana anlatmadık.Allah’ın izni olmadıkça hiçbir peygamberin kendiliğinden bir ayet getirmesi mümkün olmaz.Allah’ın emri değildiğinde hak ile hükmolunur.İşte batılcılar orada hüsrana uğrayıverirler.

  79 Allah davarları bazısına binesiniz,bazısını da yiyesiniz diye sizin için yaratandır

  80 Ve sizin için onlarda faydalar vardır.Kalpelerinizdeki arzuya onların üzerine (binerek) ulaşmanız için (onları yarattı).Üstelik hem onların üzerinde,hem gemilerin üstünde taşınırsınız

  81 Sizlere ayetlerini gösteriyor.Allah’ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz?

  82 Kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmaları için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Onlar bunlardan daha çok,kuvvetçe ve,yerlerinde eserleri itibari ile de daha güçlü ve daha çetin idiler ama kazanageldikleri şeyler onlara fayda vermedi

  83 Rasulleri onlara apaçık deliller ile geldiğinde onlar yanlarındaki ilim dolayısı ile şımardılar ve alay edegeldikleri şey onları kuşatıverdi.

  84 Onlar bizim azabımızı gördüklerinde : Bir olarak Allah’a inandık,Ona eş tutmakta olduğumuz şeyleri de inkar ettik dediler

  85 Ama bizim azabımızı gördüklerinde imanları onlara fayda vermedi.Bu Allah’ın kulları hakkında geçerli olagelen sünnetidir ve kafirler işte burada hüsrana uğradı  Kaynak : İbn Kesir / İbn Kesit Tefsiri / C: IX / bkz:448-510

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.