Muhammed Süresi Meali Ve Tefsiri (İbn Kesir)

1- Kafir olup Allah’ın yolundan alıkoyanların amellerini  (Allah) boşa çıkarır 2- İman edip salih amel işleyenler ve Muhammed’e indirilene -ki o Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir- iman edenlerin ise (Allah) günahlarını bağışlar ve hallerini ıslah eder 3- Bu böyledir,çünkü kafir olanlar batıla uymuşlardır.İman edenler ise,Rablerinden gelen hakka uymuşlardır.İşte Allah insanlara misallerini böyle açıklar

4- İnkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun.Onlardan çokça öldürüp,kahrettiğinizde artık bağı sıkıca bağlayın.Sonra ya lütfederek karşılıksız salın yahut fidye alın.Savaş ağırlıklarını bırakıncaya kadar.Emir budur.Eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı,fakat kiminizi sınamak için (cihadı emretti). Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkartmaz 5- Onları doğruya iletecek ve hallerini ıslah edecek 6- Ve onları kendilerine tanıttığı cennete girdirecek 7- Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz,O da size yardım eder ve ayaklarınıza sebat verir. 8- Kafir olanlara gelince,yüzleri üzere düşüp helak olmak hakkıdır onların,amellerini de boşa çıkartmıştır 9- Bu böyledir.Çünkü onlar Allah’ın indirdiğini hoş görmediler.Bundan dolayı amellerini boşa çıkartmıştır.

10- Acaba onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları toptan helak etmiştir,kafirlere de onların benzerleri vardır 11- Bu böyledir,çünkü Allah iman edenlerin velisidir.Kafirlerin ise velisi yoktur 12- Şüphesiz ki Allah,iman edip,salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar.Kafirlere gelince,onlar faydalanırlar ve davarların yediği gibi yerler.Ateş ise kalacakları yerleridir onların 13- Seni çıkartan ülkenden daha güçlü nice ülke vardı.Biz yine de onları helak ettik.Onlara yardım eden de olmadı

14- Rabbinden apaçık bir delil üzere olan,kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına uyan kimseler gibi midir? 15- Takva sahiplerine vaat olan cennetin durumu şudur : Orada kokusu tadı değişmeyen sudan ırmaklar,tadı değişmeyen sütten ırmaklar,içenlre lezzetli gelen şaraptan ırmaklar,süzülmüş baldan ırmaklar vardı.Onlar için orada meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır.(Bunlar) ateşte ebediyen kalıcı ve bağırsaklarını paramparça eden kaynar sudan içirilen kimseler gibi midirler?

16- Aralarından gelip seni dinleyenler de vardır.Yanından çıktıklarında kendilerine ilim verilmiş olanlara Az önce ne söyledi? derler.İşte bunlar Allah’ın kalplerine mühür vurduğu ve hevalarına uyup gitmiş kimselerdir. 17- Hidayeti bulanların ise hidayetlerini arttırmış ve kendilerine takvalarını vermiştir 18- Artık onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun alametleri gelmiş bulunuyor.O halde onlara geldiğinde öğüt almalarının kendilerine ne faydası olur ki? 19- Onun için bil ki : Allah’tan başka ilah yoktur.Hem kendi günahını,hem de mümin erkeklerle,mümin kadınlar için mağfiret dile.Allah dönüp dolaştığınız yeri ve barındığınız yeri de bilir.

Yüce Allah’ın ‘Artık onlar kıyametin kendilerine ansızın’ yani kendileri ondan gafil iken ‘gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar?’. İşte onun alametleri ‘yaklaşmış olduğunun belirtileri’ gelmiş bulunuyor.Bu da yüce Allah’ın şu buyrukları gibidir : ‘İşte bu da önceki uyarıp korkutanlardan bir uyarıp korkutandır.Yakın olan (kıyamet) yaklaştıkça yaklaştı (1)‘. Yüce Allah’ın şu buyruğu da bunun gibidir : ‘Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı (2).Allah’ın emri geldi (bilin).Onun acele gelmesini de istemeyin (3).İnsanların hesaba çekilecekleri vakit yaklaştı,onlar ise gaflet içerisinde yüz çeviricidirler (4)‘.Çünkü Resulüllah (s.a.v)’in nebi olarak gönderilmesi de kıyametin en büyük alametlerinden birisidir.Çünkü o,şanı yüce Allah’ın kendisiyle dini tamamladığı,kendisiyle bütün alemlere karşı delili ortaya koymuş olduğu resullerin sonuncusudur.Nebi (s.a.v)’in kendisi de kıyametin birtakım alamet ve işaretlerini bildirmiş,kendisinden önce hiçbir nebiye verilmemiş olan surette verilmemiş olan surette buna dair açıklamalarda bulunarak konuyu oldukça vuzuha kavuşturmuştur.Hasan-ı Basri demiştir ki : Muhammed (s.a.v)’in peygamber olarak gönderilmesi kıyametin alametlerindendir

20- İman edenler : Bir süre indirilmeli değil miydi? derler.Muhkem bir süre indirilip de içinde savaş emri verilince kalplerinde hastalık bulunanların üzerlerine ölüm baygınlığı gelmiş gibi sana baktıklarını görürsün.O onlara yakın olandır 21- (Onlar) itaat edip güzel söz söylemeli (idiler) ama iş ciddileşince eğer onlar Allah’a karşı sadakat gösterselerdi,bu onlar için elbette onlar için daha hayırlı olurdu 22- Sizden beklenen ayrılıp gittiğinizde yeryüzünde fesat çıkarmak ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmek değil midir ki? 23- İşte böyleleri Allah’ın kendilerini lanetlediği,sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Bir adam Resulüllah (s.a.v)’e gelerek dedi ki: Ey Allah’ın Resulü! Benim akrabalarım var.Ben onların akrabalık bağını gözettiğim halde onlar gözetmiyorlar.Ben affediyorum,onlar zulmediyorlar,ben iyilik yapıyorum,onlar kötülük yapıyorlar.Onlara yaptıkları gibi karşılık vereyim mi? Allah Resulü : Hayır,o takdirde hep birlikte terkolunursunuz (Allah size merhamet etmez) ama sen faziletli olan yolu tut ve onları gözetmeye devam et.Sen bu halin üzere devam ettiğin sürece de aziz ve celil olan Allah tarafından bir destekleyici seninle birlikte bulunmaya devam edecektir.Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur : Söz ortaya atılıp,amel mahzene saklanıp,diller uyuşup,kalpler nefretleşip,her bir akraba akrabalık bağını koparacak olursa,işte o vakit Allah onları lanetler.Sağır eder,gözlerini de kör eder.

24- Onlar Kur’an’ı iyiden iyiye düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? 25- Muhakkak hidayet kendilerine besbelli olduktan sonra gerisin geri dönenlere şeytan kötü amellerini süslü göstermiş ve onları uzun emellerle oyalamıştır 26- Bu böyledir,çünkü onlar Allah gizlediklerini de bildiği halde Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara Biz size bazı işlerde itaat edeceğiz dediler 27- Peki ya melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura ruhlarını alırken halleri ne olacak? 28- Bu böyledir,çünkü onlar Allah’ı gazaplandıran şeylere uydular.Onun rızasını hoş görmediler.O da bu sebepten amellerini boşa çıkardı

29- Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah’ın kinlerini asla meydana çıkarmayacağını mı sandılar? 30- Eğer dilersek elbette sana gösteririz.Sen de onları muhakkak simalarından tanırdın.Yine de sen onları -andolsun- söyleyişlerinden de bilirsin.Allah yaptıklarınızı bilir 31- Andolsun ki biz sizleri içinizden mücahitleri ve sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar imtihan edeceğiz

32- Şüphe yok ki kafir olanlar,Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve hidayet kendilerine apaçık göründükten sonra resule karşı gelenler Allah’a asla hiçbir zarar veremezler ve o bunların amellerini boşa çıkaracaktır 33- Ey iman edenler Allah’a itaat edin,Resule itaat edin,amellerinizi de boşa çıkarmayın 34- Gerçek şu ki,kafir olup,Allah’ın yolundan alıkoyarak sonra da kafir olarak ölenlere Allah asla mağfiret etmeyecektir 35- Bu sebeple gevşeklik göstermeyin ve sizler üstün iken barışa çağırmayın.Allah sizinledir.Amellerinizi de asla eksiltmez.

Resulüllah (s.a.v)’in ashabı önceleri şirk ile birlikte hiçbir amelin fayda vermeyeceği gibi,la ilahe illallah ile birlikte herhangi bir günahın da zarar vermeyeceğini sanıyorlardı.Bunun üzerine ‘Allah’a itaat edin,Resule itaat edin,amellerinizi de boşa çıkarmayın’ ayeti nazil olunca,günahın iyi ameli boşa çıkaracağından korkmaya başladılar (Acaba günümüz Müslüman’larının durumu nasıldır?)

35- Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir.Eğer iman eder ve sakınırsanız ecirlerinizi verir ve sizden mallarınızı istemez 35- Eğer o sizden onları istese ve bu hususta sizi zora koşsa,o takdirde cimrilik edersiniz,bu da kinlerinizi açığa çıkarır 35- İşt size Allah yolunda harcamaya çağrılmaktasınız.Sizden kiminiz cimrilik etmektedir.Kim cimrilik ederse ancak kendi aleyhine cimrilik eder.Allah gani olandır,muhtaç olanlar sizlersiniz.Şayet yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir sonra onlar da sizin gibi olmazlar.Kaynak : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C:X /  bkz:165-195

(1-Necm 56-57) – (2-Kamer 1) – (3-Nahl 1) – (4-Enbiya 1)

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.