Mehri Müeccel Ve Mehri Muaccel Ne Demektir?

Soru : Nikahta mehr-i müeccel veya mehr-i muaccel diye adlandırılan hususların açıklaması nedir?

Cevap : Nikah akdi sırasında mehir tesbiti vaciptir.Kararlaştırılan mehir peşin verilirse Mehr-i Muaccel,daha sonra verilecekse Mehr-i Müeccel adını alırKaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:83-84