Mazeretsiz Cuma namazını Terk Etmenin Ve Kılmamanın Cezası Ve Hükmü Nedir?

Cuma Günü Mü’minlere Verilmiş Bir Hidayettir : Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

Biz zaman bakımından ehl-i kitaptan sonra geliriz,ancak kıyamet gününde derece bakımından onlardan ileri olacağız.

Şöyle ki,onlara kitab bizden önce verildi.Sonra onlar kendilerine farz kılınan bu günde ihtilaf ettiler.Allah Teala bize hidayet nasip etti ve cuma gününü gösterdi.İnsanlar cuma konusunda bize tabidirler.Yahudiler yarını (cumartesi gününü kastederek),Hristiyanlar (pazar gününü kastederek) da bir gün sonrasını kutsal sayarlar’

Cuma Günü Gusül Abdesti Almak

Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

Kim cuma namazına gelirse gusül abdesti alsın

Ebu Hureyre (r.a):’Akil-baliğ olan herkesin cuma günü gusül abdesti alması farzdır‘demiştir.Yine aynı şekilde Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

‘Kim cuma günü abdest almışsa,ruhsat ile amel etmiştir;bu ne güzel bir davranıştır.Kim de cuma günü gusül abdesti almışsa,bilsin ki gusül abdesti daha fazieltlidir’.

Hz Peygamber’in cuma günü şöyle söylediği nakledilmiştir:

‘Kim gusül abdesti alır,eğer varsa güzel koku sürünür,en güzel elbiselerini giyer,sonra da çıkıp mescide gider,insanlara eziyet vermez ve imam hutbeye çıktığı zaman susup konuşmazsa kıldığı cuma ile gelecek cuma arasındaki bütün günahları bağışlanır‘.

(Haricen Not=Siz yine de cuma namazını kıldım gelecek cumaya kadar olan günahlarım silinecek diye günah çamuruna bulanmayın ve diğer farz namazlarını eda etmekten geri durmayın.Tüm bu hadis-i şerifler cuma gününün fazileti hakkındadır)

Haricen Not=Cumaya giderken gusül abdesti alabilirsen ne güzel ki bu da hadis-i şerif de belirtildiği üzere zaten daha faziletlidir.Ancak alamıyorsan yada alamadıysan eğer de yapacak pek bir şey yok.

Normal abdestini alıp cumayı Allah’ın izniyle eda edersin.İllada gusül abdesti alacaksın diye bir şey yoktur ve gusül abdesti alamadım diye (cünüplük vs hariç) cumayı terk etmek de aklı yerinde olan birisinin yapacağı bir davranış değildir takdir edersiniz ki (Haricen not kısmı belirtilene ser de yer almamaktadır)

Cuma Namazını Terketmek

Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

‘Önemsemeyerek peş peşe üç cuma namazını terk eden kimsenin Allah Teala kalbini mühürler’.Yine Peygamberimiz (s.a.v);’Allah’a yemin olsun ki,insanlar ya cuma namazını bırakmayı terk edecekler ya da Allah Teala onların kalbini mühürleyecek ve gafillerden olacaklar’.

Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

‘Kim cuma günü cünüplükten kurtulmak için aldığı gusül abdesti gibi gusül abdesti alır,sonra camiye giderse adeta bird eve kurban etmiş olur.Ondan sonra ikinci olarak camiye gelen kimse adeta bir sığır kurban etmiş olur.Ondan sonra camiye üçüncü olarak camiye gelen kimse adeta besili bir koç kurban etmiş olur.Ondan sonra dördüncü olarak camiye gelen kimse ise adeta bir tavuk kurban etmiş olur.Ondan sonra beşinci olarak camiye gelen kimse ise adeta bir yumurta kurban etmiş olur.İmam çıkıp geldiğinde melekler okunacak hutbeyi dinlemek için gelirler’.Kaynak=Esad Muhammed Said es-Sağirci / Delilleriyle Hanefi Fıkhı / bkz:245